Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ bude Slovensko vetovať, vrátane súčasnej iniciatívy európskeho parlamentu zrušiť suverénne právo štátov určovať vlastné právne normy v kultúrno-etickej oblasti regulácie umelých potratov, sexuálnej výchovy, antikoncepcie a ľudskej reprodukcie....(ďalej) Podpíš petíciu