Nehlasujte za registrovaných dôverníkov!

Víťazstvo

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Národná rada SR, Poslanci NR SR

Národná rada má hlasovať o vládnom návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyzývame poslancov NR SR, aby nehlasovali za tento návrh. Existuje na to veľa dobrých dôvodov. Registrovaní dôverníci predstavujú v Slovenskej republike počiatok podvolenia sa LGBTI ideológii. Ide o veľkú hrozbu pre deti. Zlo sa nenapráva zlom. Pri návrhu minimálne v slovných vyjadreniach, v úmysle a v zámere ide o schvaľovanie, podporu a pomoc pri zdraviu škodlivom správaní. Ide o veľkú hrozbu pre deti. Týmto návrhom sa vážne zasahuje do práva detí vyrastať so svojimi najbližšími pokrvnými príbuznými. Návrh znižuje výnimočnosť manželstva.


11 874 podpisov
Táto petícia je už odovzdaná. Ďakujeme za Vašu pomoc.

Petícia: Nehlasujte za registrovaných dôverníkov

Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

v blízkej budúcnosti budete hlasovať o vládnom návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1558). Dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste nehlasovali za tento návrh  zákona. Existuje nato veľa dobrých dôvodov.

Veľké podvolenie sa!

Registrovaní dôverníci predstavujú v Slovenskej republike počiatok podvolenia  sa LGBTI ideológii.  To, o čo ide,  sa dá vyjadriť aj slovami pána ministra Karasa, ktorý prirovnal registrované partnerstvá k autu a registrovaných dôverníkov k bicyklu.

Návrh sa zo strany predkladateľov prezentuje ako naplnenie škandalózneho rozsudku Fedotovova proti Rusku, teda podvolenie sa LGBTI ideológii. Stratégiou proti takémuto zásahu do Vašich zákonodarných oprávnení a slovenských ústavných hodnôt zo strany medzinárodného súdu by mal byť jasne vyjadrený odpor. Najmä, ak správy francúzskeho Európskeho centra pre právo a spravodlivosť ukazujú, že súd sa skompromitoval rozsiahlymi konfliktami záujmov sudcov. Ak si nevolení sudcovia otvorene berú Vaše kompetencie, znamená to začiatok konca demokracie.

Škoda v očiach verejnosti

Hoci návrh zahŕňa aj iné osoby ako homosexuálne páry, jeho prezentácia je vlastne propaganda LGBTI správania ako dobrého. Ak si myslíte, že po prijatí zákona o registrovaných dôverníkoch nastane pokoj a mier, veľmi sa mýlite!  Podajte prst a utrhnú Vám celú ruku! Táto téma sa neuzavrie a  úspech iba posilní LGBTI propagandu. V ich očiach budete naďalej za tých zlých, ktorí im nechcú dať „rovnosť“. A v očiach  verejnosti, ktorá takéto správanie odmieta, budete taktiež vnímaní negatívne. Toto všetko je dôsledkom chybnej stratégie. Nedá sa byť aj A, aj B. V politickej debate absentuje  vysvetľovanie racionálnych dôvodov, pre ktoré sa nedá súhlasiť s LGBTI správaním. A ich propaganda šírená bez racionálnej oponentúry prináša desivé dôsledky. Rastie populácia najmä medzi mládežou, ktorá sa stotožňuje s takýmto správaním.

Zlo sa nenapráva zlom

Pri návrhu minimálne v slovných vyjadreniach, v úmysle a v zámere ide o schvaľovanie, podporu a pomoc pri  zdraviu škodlivom správaní. Použime príklad: na povraze nie je nič zlé a môže mnohým ľuďom pomôcť, ale ak viem, že medzi tými, ktorým povraz dávam sú osoby so samovražednými sklonmi je rozdávanie povrazov nerozumné a škodlivé.

Chcete ľuďom, ktorí prežívajú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu dobro, ak ich podporujete v ich zdraviu rizikovom životnom štýle? Odpoveď sa nemení ani po vražde dvoch mladých ľudí pred Teplárňou. Aj tichým a pevným hlasom sa dá vysvetliť, že nemôžeme jedno zlo naprávať ďalším zlom. Zákon, ktorý podporuje škodlivé správanie je zlý zákon. Nemáme zákon na podporu fajčenia, ale proti nemu. Nikto si nemyslí o fajčiaroch, že sú menejcenní, či ľudia s menšou dôstojnosťou alebo že majú menej ľudských práv ako iní občania, aj keď ich fajčenie nepodporujeme.

Veľká hrozba pre deti

Týmto návrhom sa vážne zasahuje do práva detí vyrastať so svojimi najbližšími pokrvnými príbuznými. Krv nie je voda. Ide o deti! Doposiaľ pri náhradnej osobnej starostlivosti súdy postupovali jasne. Najskôr sa hľadal vhodný blízky príbuzný, ak sa taký nenašiel, hľadala sa iná vhodná osoba spomedzi občanov SR až nakoniec ako poslednú z možností mohol súd nariadiť ústavnú starostlivosť.  A aj v detskom domove sa dieťa dáva (ak je to čo i len trochu možné) do starostlivosti profesionálnych rodičov.

Pre deti, ktoré stratia rodičov sa zavádza nové všeobecné pravidlo určenia opatrovníka dieťaťu, ktoré sa stane „konkurenčným“ pravidlom k pravidlu prednosti blízkeho príbuzného pri ustanovení náhradnej osobnej starostlivosti. 

Takto môže súd bez bližšieho konkrétneho odôvodnenia iba odkazom na dôverníka neustanoviť starého otca, starú mamu alebo brata, strýka dieťaťa, ale ustanoviť osobu, ktorá žije v ďalšom homosexuálnom vzťahu, len preto, lebo ho zosnulý rodič ustanovil za dôverníka.

Podľa súčasného právneho stavu nemohlo byť zákonné pravidlo prednosti blízkeho príbuzného ľahko obídené. Mohlo sa tak síce stať s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa, ale takúto výnimku musel súd  mimoriadne dobre  a konkrétne  odôvodniť. Tu sa však zavádza ďalšie nové všeobecné pravidlo prihliadania na fiduciárne vyhlásenie, čo súdu umožňuje pomerne jednoducho prikývnuť, namiesto zložitého vysvetľovania a vyjasňovania, prečo fiduciárne vyhlásenie nerešpektoval.   Dôvodom na odmietnutie však samozrejme v zmysle judikatúry nemôže byť homosexuálna orientácia a ani životný štýl podľa tejto orientácie.

Sudcovia budú vystavení veľkému riziku a tlaku. Nie každý sudca bude mať chuť a odvahu postaviť sa proti homosexuálnej lobby, hlavne ak vidíme, ako sa používa blaming a shaming na tých, ktorí zastávajú rodinu a manželstvo ako najlepšie prostredie pre výchovu detí.

Niekto by mohol namietnuť, že rodič predsa najlepšie vie, kto je pre jeho dieťa najlepším vychovávateľom, avšak v praxi nemusí mať rodič pri určovaní fiduciárneho dôverníka na zreteli najlepší záujem dieťaťa, ale aj svoj záujem napríklad na udržaní vzťahu s dôverníkom a neustanovenie vo vzťahu k jeho deťom by mohlo byť vnímané ako strata dôvery.

Znižovanie výnimočnosti manželstva

Po pripomienkovom konaní sa zrazu návrh rozšíril  o pätnásť ďalších zákonov, ktorými sa dôverníci dostávajú na úroveň člena rodiny. Už to by mal byť formálny dôvod pre vládu na vrátenie do nového pripomienkového konania. Nie sme proti uľahčovaniu života členom domácností, ale je toto naozaj uľahčovanie života členom domácností?

Naša ústava považuje manželstvo za jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Táto jedinečnosť sa priznávaním práv na úroveň manželov a členov rodiny stráca.

A to nie je všetko. Slovenská spoločnosť sa stretáva s problémami  po úmrtí manžela so správou dedičstva. Napriek tomu tento problém celé desaťročia nikto neriešil. Pri homosexuálnych pároch to zrazu ide. Manželia po prijatí návrhu budú dokonca v horšej pozícii ako dôverníci. Aliancia za rodinu pritom navrhla ministerstvu spravodlivosti, aby sa za správcu dedičstva zosnulého manžela až do iného rozhodnutia súdu považoval pozostalý manžel. Pripomienku Aliancie za rodinu ministerstvo spravodlivosti odignorovalo.

Manželstvo štatisticky predlžuje život a vytvára najlepšie prostredie pre deti. Výhody pre manželstvo sú pritom minimalistické. Ich obsah sa postupným dorovnávaním výhod stráca.  A  tak sa prakticky ukazuje, kto si manželstvo váži. Dávať výhody a benefity bez záväzkov rovnako ako tým, ktorí záväzky prijali je veľmi populistické a ľúbivé. To je rovnostárstvo a nie rovnosť.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 399

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 703

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 151

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

25 názorov na podpis

 • Jarmila Krasňanská

  Ako muža a ženu ich stvoril. Len v rodine pri otcovi a mame môže vyrásť zdravý jedinec. Zánik rodiny je zánik spoločnosti.
  Nikto to nedokáže lepšie, ako je to dané od Stvoriteľa

 • Monika Pavličková

  Som za rodina OTEC, MAMA a DIEŤA

 • Dávid

  Rodina je mama otec a dieťa, nie otec, otec a dieťa… A ani mama a mama a dieťa.

 • Mária Daňová

  Som za zachovanie prirodzeného manželstva pre zachovanie potomstva.

 • Zuzana Porubska

  Mama je mama a otec je otec. Pozrite na plne detske domovy. Tie deti maju aj nemaju rodicov. Ved to je proti prirode!!!

 • Farkašová Helena

  V prírode , má byť podporované všetko čo sa vie rozmnožovať ako pár a vie zachovať pokračovanie druhu. Pár, ktorý sa rozmnožovať nevie prispieva k vyhynutiu druhu. Hrozí vyhynutie ľudskej rasy a preto rovnaké páry nepodporujem. Aj zvieratá chránime pred vyhynutím, tak prečo nechrániť druh homo sapiens.

 • Pavel

  Je to od diabla.

 • Marian Š

  Respektujem kazdeho cloveka nerespektujem bez urazky inakost Pan nam dal bez vynimky vsetkym ludom navod v 10 prikazaniach na stastny zivot ak si ludia robia co sa im zapaci potom je na svete vela zla a nestastnych ludi Ak budeme respektovat Pana Boha tak budeme mat uz teraz tu nebo na zemi Spozdravom robite perfektnu pracu nech vas Boh zehna Marian

 • janka

  Zijeme v chorej spoločnosti ,kde sa dovoluje všetko, ešte aj registrované partnersvá. kde sa rodina stáva poniženou. Ja som ti proti aj moji rodičia sú proti registrovaním dôverníkom. Pre nás je dôležitá rodina ako mama otec a dieta.

 • Mária Matejová

  Základom každej spoločnosti je rodina, ktorú tvorí muž a žena .

 • Milan Leško

  Správanie proti morálke sa nemôže nikdy vyhlásiť za štandard!

 • Pavol

  Som za zdrave ludske hodnoty od ktorých sa spoločnosť odvracia

 • Ľudmila Čukanová

  Som proti registrovaniu dôverníkov.

 • Peter Vadina

  Som proti registrovaniu doverníkov !!!

 • Pavol Zeman

  Nehlasujte

 • Lubomir Maron

  Žena a muž je rodina to je moje krédo

 • Anna Pappová

  Dobrý deň, Pán BOH stvoril Adama a Evu, aby mohli mať deti. Nie dvoch mužov ani dve ženy.
  To čo propagujú a presadzujú LBGT je proti prírode, zdravému rozumu a je to smutné, že
  v dobe pokroku sa presadzuje nezdravá výchova , čo ohrozuje budúcnosť ľudstva. Nie sme
  zvieratá ani slimáci.
  Ďakujem za Vašu snahu bojovať proti chorým nápadom politikov

 • Zubaj Viktor

  Tento návrh je celý zle, rodina v prípadoch získania starostlivosti o dieťa musí mať vždy prednosť

 • Anna

  Suhlasim

 • Peter

  Ako MUŽA a ŽENU ich STVORIL !!!

 • Peter HOSPODÁRIK

  Ako MUŽA a ŽENU ich STVORIL !!!

 • Pavol Medar

  Ok

 • Viera Gallayová

  Na rodinu nám nesiahajte!!!!

 • Jaroslav Doblej

  Nesúhlasím s chorými ideológiami