Zastavme Istanbul v smernici Európskej únie!

Vážená pani ministerka, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste zmenili návrh stanoviska a pripravili vláde SR a NR SR stanovisko, ktorým Slovenská republika odmietne návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Európska únia zrejme neprestane až do svojho rozpadu ignorovať demokratický proces a natláčať rodovú ideológiu z Istanbulského dohovoru napriek viacnásobným odmietnutiam tejto ideológie ...(ďalej) Podpíš