Príroda vie, kto je muž a žena a zákon by nemal byť hlúpejší!

Najvyšší správny súd SR svojim rozhodnutím vo veci zápisu zmeny pohlavia aktivisticky spochybnil obsah pojmu pohlavie, ktoré sa dnes zapisuje do štátnych dokladov. Keďže pohlavie je právne významnou skutočnosťou a biologicky nezmeniteľnou skutočnosťou touto petíciou vyzývame parlament, aby prijal návrh zákona, ktorý jasne určí, že štát nebude zapisovať fiktívne zmeny pohlavia a zmenu pohlavia v štátnej evidencii zapíše iba na základe genetic...(ďalej) Podpíš