Menu

Najnovšie petície

Pripomienky proti návrhu MZ SR potopiť návrh zákona o práve počuť tlkot srdca
Petícia za odvolanie prednostu gynekologickej kliniky UNB Jozefa Záhumenského
Vyhodili sme gender ideológiu dverami a lezie nám oknom cez EÚ!
Hromadné zásadné pripomienky k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska 2030
Petícia „Zastavte propagáciu pedofílie a chráňte naše deti!“
Verejná výzva KDH a jeho predsedovi: „Dištancujte sa od registrovaných partnerstiev a spájania s extrémnym liberalizmom!“
Vážená vláda, nedostali ste mandát sľubovať OSN registrované partnerstvá!
Otvorený list ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej
Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková, dovoľte nám vyjadriť podporu Vášmu rozhodnutiu nefinancovať v rámci dotačného programu Ministerstva [...]
Neurážajte rodičov povinnými škôlkami
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR, My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre [...]
Petícia „Dorovnajte platy policajtov k platom vojakom“
Vážená pani ministerka vnútra SR, Vážené Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR pripravuje novelu zákona  o štátnej službe profesionálnych [...]
Pani ministerka zrovnoprávnite policajtky a vojačky pri materskej!
Zásadná hromadná pripomienka Nového odborového zväzu polície k návrhu zákona zverejneného na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75, [...]
Neschváľte zákon hazardu!
Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne, my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou „Neschváľte [...]
Nepodpíšte krvavý zákon hazardu!
Vážený pán prezident, my, občania Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme touto petíciou požiadať, aby ste nepodpísali zákon o hazardných hrách – tlač [...]
Nesúhlasíme s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva
Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona č. LP/2018/656 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. [...]
Pán premiér vypustite z formulárov registrované partnerstvá!
Vážený pán predseda vlády, my, občania Slovenskej republiky Vás touto petíciou žiadame ako predsedu vlády Slovenskej republiky, pod ktorý patrí Úrad vlády [...]
EÚ delí 89 miliárd eur, nech podporí rodiny!
Zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/540 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a [...]
Odmietame nový zákon o hazardných hrách!
Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu  k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vážené ministerstvo financií [...]
Netrhajte Európsku úniu!
Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte [...]
Petícia poslancom Národnej rady k návrhu zákona zlepšujúcemu potratový zákon
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR, Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo jeden milión tristošesťdesiattisíc detí. Všetky [...]
Ombudsmanka nepotrebuje ďalšie úlohy!
Pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o [...]