V bohoslužbách musíme pokračovať!

Vážený pán predseda vlády, Vážení členovia krízového štábu, určite si sami aj vy uvedomujete, ako málo je v ľudských rukách zabrániť tejto epidémii koronavírusu. Hygienické opatrenia sú dôležité a rešpektujeme ich, ale nemôžu ísť proti našej základnej ľudskej úlohe, ktorú máme tu na zemi. Boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu, chválili ho a tak spasili svoju dušu. Všetky veci, ktoré nám k tomu pomáhajú sú dobré a všetky veci, ktoré nás od to...(čítať ďalej)

Podpíšte petíciu