Petícia prezidentke: Netraumatizujte Slovensko Istanbulským dohovorom

Vážená pani prezidentka, od podpísania Istanbulského dohovoru v roku 2011 sa vliekol spor v spoločnosti, či na ochranu žien pred násilím potrebujeme prijať rodovú ideológiu. Vaše rozhodnutie, ktorým odmietate splniť svoju povinnosť oznámiť Rade Európy rozhodnutia Národnej rady SR vnímame ako ďalšie traumatizovanie spoločnosti. Čakáte na zmenu po voľbách? Takúto zmenu si však ľudia nepredstavujú! Ľudia čakajú f...(čítať ďalej)

Podpíšte petíciu