Nevnucujme deťom progresívnu ideológiu cez globálne vzdelávanie

sme veľmi sklamaní návrhom Stratégie globálneho vzdelávania na roky 2023-2030 (ďalej aj „Stratégia“ alebo „Stratégia globálneho vzdelávania“) predloženej do pripomienkového konania počas Vianočných sviatkov s termínom skončenia pripomienkového konania 4.1.2023. Ak by skutočne bol záujem na participácii občanov takto dôležitý materiál by bol predložený vo vhodnejšom čase a participácia by bola zameraná širšie ako na progresívne mimovládne organizá...(ďalej) Podpíš