Nedajme Európskej únii právo zatvárať!

Vážená pani ministerka, určovať, ktorý názor môže byť vyslovený bez toho, aby bol onálepkovaný ako nenávistný s následkom väzenia nemôže Európska únia. Nielen preto, že za názory sa zatvárať nemá, ale aj preto, lebo nemá hodnoty usporiadané tak, aby o tom mohla rozhodnúť dobre a spravodlivo rešpektujúc skutočné hodnoty rodiny, manželstva a detí. Koho a aké názory chce kriminalizovať ukazuje tým, aké dokumenty cituje. (Stratégia LGBTIQ, rodová ...(ďalej) Podpíš