Námestie Jánovi Pavlovi II!

Vážení páni primátori, vážení páni starostovia, vážení poslanci mestských zastupiteľstiev, vážení poslanci obecných zastupiteľstiev, my občania Slovenskej republiky si touto petíciou dovoľujeme požiadať všetky obce a mestá Slovenskej republiky, aby (ak tak ešte neurobili) pomenovali po Jánovi Pavlovi II. námestie (prípadne ulicu) vo svojej obci či meste....(čítať ďalej)

Podpíšte petíciu