Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!

Znova aktuálna

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Predseda vlády SR

Pán minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“) a posledný deň vo svojej funkcii dokonca podpísal štandardy. Žiadame ich zrušenie.

23697 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Muži rodiť nemôžu!

Petícia: Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!

Vážený pán premiér Heger poverený riadením ministerstva zdravotníctva,

Pán minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“). Pán minister Lengvarský odvolal z komisie pre prípravu štandardov pravdepodobne nesúhlasiaceho člena komisie a hoci aj potom pretrvávali značné rozpory v odbornej obci, podpísal v posledný deň vo svojej funkcii štandardy, ktoré aktivovali toto usmernenie a sú v jednoznačnom rozpore s našimi najvyššími právnymi normami a to Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o rodine a ďalšími zákonmi.

Takýto nehorázny postup sa nesmie v Slovenskej republike opakovať!

Vážený pán premiér,

z titulu Vašej funkcie Vám prináleží právo jedným podpisom zrušiť toto usmernenie a štandardy. Vyzývame Vás, aby ste túto bezprecedentnú vec okamžite napravili a tak ako to bol posledný krok bývalého ministra v jeho úrade, nech je toto Váš prvý krok po prevzatí riadenia ministerstva zdravotníctva.

Pravda nás vyslobodí. Lekár, ktorý svojmu pacientovi klame, ho veľmi ťažko vylieči. Pohlavie nie je rola. Človek je živočíchom, ktorý nemôže zmeniť svoje pohlavie. Bývalý hlavný psychiater z Univerzitnej nemocnice Johnsa Hopkinsa Dr. Paul McHugh to uznal slovami:  „povzbudzovanie k chirurgickému zákroku v skutočnosti znamená spoluprácu s duševnou poruchou a jej podporu.“

Jednotlivci, ktorí zažívajú vážny nesúlad svojich pocitov so svojim pohlavím, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie a veria, že sú „uväznení“ v nesprávnom tele.  Máme súcit s tými, ktorí trpia genderovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Aj neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať.

S hrôzou sme zistili, že namiesto toho, aby vláda chirurgické kastrácie a podávanie hormónov zastavila, situácia sa ešte zhoršila. Rodovú dysfóriu nevyliečia administratívni pracovníci Ministerstva vnútra SR vydaním občianskeho preukazu s nepravdivým údajom o pohlaví!

Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia. 

Johns Hopkins University, prvé americké medicínske centrum, ktoré sa pustilo do „operácie na zmenu pohlavia“, pod vedením Dr. McHugha spustilo v 70. rokoch štúdiu porovnávajúcu výsledky transrodových ľudí, ktorí podstúpili operáciu, s výsledkami tých, ktorí ju neurobili. McHugh uviedol : „Väčšina chirurgicky liečených pacientov sa opísala ako „spokojní“ s výsledkami, ale ich následné psycho-sociálne prispôsobenie nebolo o nič lepšie ako u pacientov, ktorí operáciu nepodstúpili. A tak sme v Hopkinsovi prestali robiť operácie na zmenu pohlavia, pretože produkovať „spokojného“, ale stále problémového pacienta sa zdalo byť neadekvátnym dôvodom na chirurgickú amputáciu normálnych orgánov.“ 

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva a štandardy podpísané bývalým ministrom  Lengvarským napomáhajú popieraniu biologickej reality, a preto ich považujeme za nekompetentné. Bez ohľadu na to, koľko krajín „skočí do studne“ ideologickej propagandy, Slovensko za nimi skočiť nemusí.

Toto už aktivované usmernenie prakticky spôsobí, že už aj na Slovensku budú „legálni muži“  rodiť deti a ak by ste nezasiahli a usmernenie a štandardy nezrušili stali by ste sa aj vy pán premiér spoluzodpovedným za šírenie sociálnej nákazy rodovej dysfórie u mladých ľudí na Slovensku.

Nie je to nič nevypočítateľné. V krajinách, ktoré podľahli tejto ideológii enormne rastie počet obetí – detí, ktoré cítia nesúlad so svojím pohlavím. Dianna Kenny  psychologička zo Sydney pripúšťa, že  ideológia zasiahla aj množstvo odborníkov a inštitúcií.

Neodborným usmernením si pán minister zdravotníctva  urobil zo zákona o rodine a Ústavy Slovenskej republiky nemiestny žart.  Bola v jeho právomoci zmena zákona o rodine alebo zmena Ústavy Slovenskej republiky?

Podľa zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. „Papierový muž“ preto nemôže byť matkou, lebo už právne nie je žena. Ako otec zapísaný byť nemôže, lebo otec dieťa nerodí, ale plodí s matkou dieťaťa (§ 94, ods. 2 zákona o rodine).

Podľa zákona o rodine je rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti. Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Čo sa stane s manželstvom po zmene pohlavia jedného z manželov? Budeme mať manželstvo dvoch mužov alebo dvoch žien?

Ústava Slovenskej republiky neumožňuje dať pojmu muž a žena iný význam ako ten, že žena je biologická žena a muž je biologický muž. A to vyplýva z toho, čo hovorí o manželstve a o žene v článku 41 Ústavy Slovenskej republiky, preto naša ústava zaručuje žene v tehotenstve osobitnú starostlivosť, nie tehotnému mužovi. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Základný zákon štátu nemá právo meniť ani minister, ani psychológ.

Nie sú to zbytočné obavy, ale môžu to byť reálne súdne spory, ktorým bude vystavená aj Slovenská republika, už v roku 2019 Európsky súd pre ľudské práva riešil napríklad aj takéto prípady:

O.H. and G.H. v. Nemecko – skutočná matka dieťaťa sa sťažuje, že na rodnom liste dieťaťa nie je uvedená ako „otec“  (matka je transsexuálka)

R.F. and ostatní v. Nemecko – manželka skutočnej matky dieťaťa sa sťažuje, že nepožíva výhody plynúce z prezumpcie materstva, tak ako otcovia normálnych párov požívajú výhody plynúce z prezumpcie otcovstva

S.W. and ostatní v. Rakúsko – dve lesby, z ktorých jedna je skutočnou matkou dieťaťa a druhá si ho adoptovala sa sťažujú, že na rodnom liste jedna z nich figuruje ako „otec/rodič“ a nie ako druhá matka.

Vážený pán premiér,

nejde nám o to, aby niekto trpel, práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Závažné dôsledky rozhodnutia bývalého pána ministra možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

– zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach,

– zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia – príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

– pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím.

– poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru a zvýšený vznik zranení,

– zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.

Naše obavy sú reálne, ako to vidíme v krajinách, ktoré sa tejto ideológii poddali. Pohlavne oddelené zariadenia zabezpečujú okrem intimity aj bezpečnosť, napríklad žien pred obťažovaním pri prezliekaní. Táto zmena môže priniesť zámienku sexuálnym predátorom pre prístup na najmä ženské toalety a sťažuje vyšetrovanie týchto prípadov. Anderson odkazuje na štúdiu z marca 2017, v ktorej je uvedených vyše 130 takýchto medializovaných prípadov. A prípady ďalej pribúdajú:

Transsexuálny žiak na strednej škole v okrese Loudoun v americkom štáte Virgínia znásilnil spolužiačku na ženských záchodoch. Akú bolesť musel zažívať otec znásilnenej dcéry, bežný údržbár, ktorý prišiel na zasadnutie školy a vedenie školy v snahe ututlať vec mu oznámilo, že nič také sa nestalo a  LGBT aktivisti jej rodičov označili za domácich teroristov. Mal právo byť nahnevaný? Ale bol to on, kto skončil v rukách polície a odsúdený za výtržníctvo na desať dní. Zatiaľ čo vinník bol potichu premiestnený do inej školy, v ktorej sa dopustil ďalšieho sexuálneho útoku. Až potom bol odsúdený.

Vo Veľkej Británii boli vo výkone trestu znásilnené štyri ženy biologickým mužom tvrdiacim, že je žena, kým si priznala väznica tento problém.

Transgender športovec, ktorý hrá na guamskom stredoškolskom ženskom ragbyovom tíme, zranil tri dievčatá zo strednej školy Tiyan na začiatku sezóny. Conrad Kerber, ktorý trénuje chlapčenské aj dievčenské tímy v Tiyane, povedal: „Agresívna povaha, ktorej sme boli svedkami, jasne ukázala, že toto je skutočný problém, s ktorým sa musíme vyrovnať.“ Je to otázka bezpečnosti.

Vážený pán premiér,

v programovom vyhlásení vlády sa vláda nám občanom zaviazala, že bude „dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.“

Zároveň sa vláda zaviazala rešpektovať princíp inklúzie laickej a odbornej verejnosti a postupovať transparentne pri zdravotnej politike a podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.

Biologický muž si môže úprimne veriť o sebe, že je žena, môže sa tak úprimne cítiť. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu nútiť nás k jeho viere. Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž. A biológia im dáva za pravdu.

Neznižujte ochranu poskytovanú ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť, kto ženou je.  

Objektívna realita má význam a je plne rešpektovaná štátom, vedou a medicínou pri oveľa menej významných parametroch napríklad vek, farba očí, rasa, a preto nemôže ideológia odstrániť význam objektívnej reality pri určení pohlavia. K  medicínsky zriedkavým  prípadom nejasného biologického  pohlavia sa má a musí  pristupovať vedecky.

Rodová dysfória patrí do rovnakej rodiny duševných porúch ako ostatné dysfórie. Dr. McHugh uviedol: „. . . rodová dysfória – oficiálny psychiatrický termín pre pocit, že ste opačného pohlavia – patrí do rodiny podobne neusporiadaných predpokladov o tele, ako je anorexia nervosa a telesná dysmorfická porucha. Jeho liečba by nemala byť zameraná na telo, ako sú chirurgické zákroky a hormóny, rovnako ako anorektičky obávajúce sa obezity neliečime liposukciou. Liečba by sa mala snažiť napraviť nesprávny, problematický charakter predpokladu a vyriešiť psychosociálne konflikty, ktoré ho vyvolávajú. U mladých ľudí sa to najlepšie robí v rodinnej terapii.“

Vážený pán premiér,

apelujeme na Váš zdravý rozum, zrušte toto usmernenie a štandardov a nahraďte ho skutočnou pomocou osobám trpiacim genderovou dysfóriou, ktorá bude rešpektovať ich biologické pohlavie.

S pozdravom

Anton Chromík

Tomáš Kováčik

Patrik Daniška

Renáta Ocilková

Peter Janků

Andrej Ralbovský

Stanislav Gunčaga

Juraj Šúst

Robert Mátéffy

 

 

 

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

 

 

 

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 399

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 703

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 151

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

40 názorov na podpis

 • Anna Budzáková

  Len muž a žena môžu splodiť deti, tak je to danne od Boha.
  Je choré čo sa teraz deje. Politikom nezáleži na tom, že ich deti sa budú kaličiť? Alebo ich sa nič netyka a súhlasia z takymi zvrátenosťami. Preč s takými ideológiami a čo najskôr a preč s takými politikmi čo toto schvaĺujú. Boh ochraňuj naše rodiny a deti.

 • Huszár Štefan

  Som úplne proti nezmyslom, ktoré negujú biologickú realitu. V súvislosti s ochranou rodiny by som rád upozornil na brožúru-usmeńenie k sexuálne výchove na školách, kde už na titulnej strane je nakreslený okrem iného aj mužský pohlavný ogán, a v texte sú uvedené také informácie, ako napr.. nevadí, keď v manželstva má manžel, alebo manželka aj ďalších sexuálnych partnerov, dokonca ani to, keď sú rovnakého pohlavia. Nuž, priatelia, keď takto chceme vychovať mládež k rodine, tak úplne môžeme zabudnúť na slovo „rodina“ – a to je asi aj zámer tohto paškvilu, vyhotoveného, vydaného a distribuovaného za štátne, teda aj za naše peniaze!!!

 • Anna

  Myslím, že keď niekto stratí rozum, stratil všetko- logiku, pravdu,slobodu,…..prijímajú ho do zariadenia pre duševne chorých. Dnes to, čo vidíme a zažívame nemá nič spoločné s logickým myslením, títo ľudia prestanú rozmýšľať o povinnosti lásky, že má milovať Boha a blížneho, má chrániť seba a pomáhať iným. Ak si uvedomujeme, že zdravý rozum je úžasný DAR od Dárcu života, ktorým dokážeme tvoriť alebo ničiť vlastne všetko. Kto stratí zdravý úsudok -logiku, začne tápať v hlúpostiach, klamstve, začína teror duševný …. Tak sa naskytne otázka: čo pohne rozum človeka, keď ho už nemá ? Zákony, ktoré treba petíciami rušiť je ponižujúce pre zákonodarcov, to je ďalšia slabosť a neschopnosť vodcov nášho národa. Hoci vždy podporujem spravodlivé petície, viem že majú zmysel. Ale vidíme toľké zlo a necháme ho konať ? Dokedy ? Nemali by sme sa zobudiť, zahodiť strach a bojovať za Dobro silnou modlitbou ruženca na verejných priestranstvách ? pre tak veľké a stále sa šíriace Zlo?! ktoré zastaví iba neustála Máriina prosba: Modlite sa ruženec!!!

 • Boris Čechvala

  Citujem a zdieľam: Terazky mame na cele zdravotnickeho priemyslu sefa patologov.
  Predpokladam, ze ked patolog dostane nieco na stol hoc aj kus, tak identifikuje
  ci je to muzska, alebo zenska cast + odhadne vek a ine podrobnosti.
  Este som nepocul, ze by odhadoval dusevnu poruchu, alebo nebodaj gender „prislusnost“.

  Predpokladam, ze pan minister, by mohol smahom zrusit nevyhodne narychlo podpisane zmluvy
  a ine dzender usmernenia svojho predchodcu.
  Ak by mu v tom zabranili ideologie z nejakeho palaca, tak aspon on nestrati svoju tvar
  a naopak niekto ukaze, ze nema uz ani kozu na tvarovej casti.

  Ak nie…tak mna uz nic neprekvapi…ani keby zaviedol gender patologie.
  Jo, aby som neazbudol, som v tako citovom rozpolozeni…
  🙂

 • Mária Kurčáková

  Tradična rodina je zaklad, mlady ľudia len chcu vyskušať niečo nove, kto im potom vrati to čo boli pred tym,- keď dostanu rozum a budu preoperovany

 • Jednoducho Mária

  Aká rodina, taká krajina. Takže okamžite zrušiť choré nariadenie!

 • Peter Boček

  Tak ako sa fyzikálne zákony na zemi nedajú zmeniť s ohľadom na fungovanie životných pochodov, tak ani biologické zákony nebudú platiť ak sa budú deformovať. Príroda zeme sa rozvíja vďaka ním a nikto nech sa nehrá na BOHA , lebo ohrozuje život. Prírodné zákony musia platiť v plnom rozsahu. Peter Boček