Menu

Vláda SR

Vážená vláda, nedostali ste mandát sľubovať OSN registrované partnerstvá!