Veľkonočná výzva

Adresát: Vláda SR

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! Tento spev zaznieva na svätej omši, osobitne vo veľkonočnom období. Kristus premohol smrť, jeho zmŕtvychvstanie je najdôležitejšou udalosťou ľudských dejín. Aj keď dnes máme sklon prežívať náboženskú vieru iba v súkromí, realita Kristovej veľkonočnej obeti a zmŕtvychvstania zasahuje celé ľudstvo vrátane jeho sociálnej a politickej dimenzie.

8655 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Veľkonočná výzva za zrušenie zákazu verejných bohoslužieb a rešpektovanie práva na náboženskú slobodu na Slovensku

Už po druhý krát bolo kresťanom na Slovensku upreté sláviť veľkonočné sviatky v kostoloch. Slovenskí politickí predstavitelia, na rozdiel od väčšiny iných v Európe, sa rozhodli nerešpektovať verejné bohoslužby ako podstatnú súčasť náboženskej slobody a prejavu a z obáv pred možným šírením pandémie ich úplne zakázali.

Preto budeme každý deň a osobitne nedele, až pokým  sa neobnovia verejné bohoslužby, individuálne prichádzať so sviečkou pred svoj chrám a v tichu sa budeme modliť (napr. v čase konania svätej omše modlitbu sv. ruženca)  za ukončenie zákazu verejného slávenia svätých omší a za dodržiavanie náboženskej slobody  na Slovensku.  K tomu pozývame (pri zachovaní potrebných opatrení) všetkých veriacich. A aj neveriacich, ktorí si ctia náboženskú slobodu a uvedomujú si dôležitosť kresťanstva pre slovenskú spoločnosť pozývame takýmto gestom podporiť tento úmysel.

Akokoľvek je dôležité obmedzovať stretávanie, aby sa zamedzilo šíreniu vírusu, niekoľkomesačné zavretie kostolov a stále platný zákaz účasti veriacich na svätej omši je jednoducho neprijateľný. Svätá omša je podstatnou súčasťou katolíckej viery.

Nedeľa ako deň vzkriesenia nie je „len spomienkou na dajakú minulú udalosť, ale je slávením živej prítomnosti Vzkrieseného medzi veriacimi. Aby sa táto prítomnosť zvestovala a prežívala primeraný spôsobom, nestačí, aby sa Kristovi učeníci modlili individuálne.“ (Ján Pavol II, Dies Domini 31) „Eucharistia je vrcholom a centrom života cirkvi.“ (Ján Pavol II., Ecclesia de Eucharistia, 31)

Ak štát uznáva, že nemôže úplne obmedziť ekonomický život, cestovanie, nákupy potravín, či dokonca chovateľských potrieb pre zvieratá, nemôže, ak chce byť spravodlivý, úplne zakázať ani stretávanie sa v kostoloch pri bohoslužbách. Takisto ako iné práva, môže byť aj právo na verejné náboženské slávenia iba v nevyhnutnej miere a primeraným spôsobom obmedzené (napr. rozostupy, primerané obmedzenie počtu účastníkov a pod.), nie však úplne zrušené na niekoľko mesiacov.  Akokoľvek sú nasledujúce slová nepríjemné, odrážajú realitu: Niekoľkomesačný zákaz verejného slávenia svätých omší, a osobitne jeho platnosť počas najväčších kresťanských sviatkov, vyvoláva silné pochybnosti o vernosti Ústave SR a princípom právneho štátu zo strany tých, čo tento zákaz vydali. Zdá sa, akoby si najvyšší vládni činitelia neuvedomovali zmysel, pre ktorý štát existuje: starosť o spoločné dobro, ktorého súčasťou sú prirodzené práva a slobody občanov, vrátane náboženskej slobody.

Takto o tom píše veľký pápež Lev XIII. v encyklike Sapientiae Christiniae:

Ale ak zákony štátu sú očividne v rozpore s Božím zákonom, obsahujúc prvky, ktoré škodia Cirkvi, alebo nariaďujú nepriateľské príkazy voči povinnostiam uloženým náboženstvom, ... potom vskutku vzdorovať sa stáva pozitívnou povinnosťou a poslúchať zločinom; navyše zločinom spojeným s priestupkom voči samotnému štátu, nakoľko každý ničiaci útok voči náboženstvu je aj hriechom proti štátu. A tu znova je zrejmé, aké nespravodlivé je obvinenie z podnecovania vzbury voči štátu; pretože poslušnosť  voči vládcom a zákonodarcom sa neodmieta, ale ide o odklon od ich vôle len v tých nariadeniach, v ktorých nemajú žiadnu moc. Na príkazy, ktoré sú vydávané nepriateľsky voči úcte Bohu, a teda idú poza rámec spravodlivosti, musí byť nazerané ako na niečo, čo v skutočnosti nie je zákonom.“ (SCH, 10)

Sme presvedčení, že tieto slová sa vzťahujú aj na opatrenia, ktoré majú samy o sebe dobrý cieľ (akým je ochrana verejného zdravia) pokiaľ majú tento cieľ dosiahnuť neprimeranými prostriedkami.

 

Signatári:

Juraj Šúst

Timotej Križka

Anton Chromík

Tomáš Kováčik

Jozef Filko

Michal Čop

Dariusz Żuk-Olszewski

Beata Katrebová Blehová

Erik Zbiňovský

Dárius Hatok

Martina Bednáriková

Richard Matéffy

Patrik Daniška

Vladimír Palko

Ján Figeľ

Mikuláš Hučko

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

3 4 205

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 647

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 103

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

30 názorov na podpis

 • Rastislav Karchňák

  Pandémie je len falošná zámienka na núdzový stav a Lookdown vo svete.Sústavne porušovanie Ustavy SR-ľudských práv a slobôd a Vatikánskej zmluvy je pre veriacich kresťanov-katolíkov neprípustné a absolútne neprijateľné.Rázne sa všetci ľudia dobrej vôle musia postaviť proti diktátorským a totalitárnym metodam politikov štátov v zmysle štrajkov a zastaviť šialenstvo pod rúškom pandémie Covidu-19.Je absolútne neprípustné,aby veriaci nemohli navštevovať Bohoslužby,či pristupovať verejne k sviatosťam v časoch pandémie na rozdiel od iných odvetví neracionálnych zákazov a príkazov určitej vrstvy vladárov sveta.Je to skrátka protizákonné a porušuje to nie len Ustavu SR-ľudské práva a slobody a iných štátov,ale predovšetkým proti a popri Vatikánskej zmluve najvyšší Boží zákon.Ale je aj všeobecne potvrdené a známe odborníkmi z oblasti vedy,výskumu,medicíny,že politici a vodcovia národov manipulujú z genetikou proti životu z čoho výsledkom všetkého je epidémia kornavírusu a nastolená diktatúra mocných tohto sveta za účelom manipulovania ľudí,ekonomiky,vedy,výskumu z dôvodu manipulocie v genetickej oblasti proti prvopočiatočnému životu a pod…..

 • Anna sestra Hroznata Martinakova

  Počúvať treba viac Boha ako ľudí. Čo Boh, spojil nech človek nerozľučuje. Kniha Genezis.
  Rodinam je príkladom Svätá Nazaretska rodina.
  Hroznata.

 • Jarmila Jankechová

  Deti treba učiť, aby sa z nich stali dobrí odborníci ,pripraviť ich do života,aby boli čestní a nie pripravovať ich na zvrhlosti Pred tým všetkým ich treba ochrániť.
  Ďakujem van pán Chromik za všetku vašu snahu a námahu. Verím,že Pán vás odmení a zabráni tomuto satanizmu čo sa rúti na svet a najmä na mladých.

 • Michal Makovník

  Petíciu som podpísal a bez výhrad s ňou súhlasím.
  Jedinú vec, ktorej nie celkom rozumiem je, že autori pri komunikácii s vládou primárne používajú odkazy na encykliky pápežov namiesto relevantných odkazov na ústavu a zákony – napr. na známy článok 32 Ústavy.
  Treba však zároveň sebakriticky povedať, že počas prvej vlny a teraz čím ďalej tým viac my kresťania nie sme ochotní dodržiavať ani oprávnené opatrenia. Tiež to, že často nie sme dostatočne angažovaní a pružní, aby sme svojim kňazom pomohli s tým, aby opatrenia v kostoloch fungovali. A tiež to, že kňazi nevládzu poslúchať svojich biskupov a robia partizánske sv. omše.
  Diskutujúcim, ktorí bezmyšlienkovite preberajú názory absolventa komunistickej totalitnej právnickej fakulty Harabina sem kopírujem znenie relevantného článku ústavy s dôrazom na odsek 4:
  Čl. 24
  (1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
  (2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.
  (3) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
  (4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

 • Monika Uhrinova

  Prosím modlite sa aj za mňa.Utoky zlého prichádzajú na mňa.Som praktizujúcich kresťanka katolícka.Ale mám aj slabosti . Málo túžim po najsvätejšej sviatosti.Prosim o modlitbu.Monika z Nitry.Pan Boh zaplať.

 • Helena Chocholáčová

  Veriaci človek potrebuje aj duchovný pokrm.Myslím si,že nebol dôvod na zatvorenie kostolov.Každý kto tam príde sa správa zodpovedne. Prežila som aj socializmus, a „kontroly“ v kostoloch, ale nikdy nám ich nezatvorili. Kresťanskí aktivisti by sa mali zodpovednejšie starať o duchovné dobro svojich občanov. Ak zoberiete ľuďom Boha, budú sa klaňať Zlému.

 • PETER

  Tu platí,že viac treba poslúchať Boha ako ľudí.Samozrejme pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení. Od Eucharistie ešte nikto neochorel.

 • Anton Péntek

  Teraz je asi neskoro uvažovať čo sme mali robiť,skôr by sme mali argumentovať porovnaním so susednými krajnami,asi si tiež uvedomiť ako nás veriacich postupne vytláčajú z verejného života potomkovia komunistov v tej či onej forme.

 • Elena Laššáková

  Človek-kresťan potrebuje pre svoju existenciu prijímať nielen jedlo ale aj duševný pokrm.
  Otvorené kostoly pri dodržiavaní hygienických predpisov nedochádza k šíreniu epidémie. Prítomní v kostoloch sedia bez dotyku s inou osobou, dýchali v rúškach a to nie oproti sebe, ale vedľa seba v určených rozostupoch v pokoji s priamou prítomnosťou Boha. Pravý kresťan nepodceňuje ohrozenie bližného svojho a tak, ak sa cíti chorý, neide do kostola.
  Nedá sa vôbec porovnať otvorenie kostolov s otvorením obchodov a iných zariadení.
  Zatvorenie kostolov v minulosti nikto nikdy nenariadil. Až v súčasnosti to vykonali neschopní a neznalí takzvaní odborníci a vláda.

 • Miroslav Lábsky

  Ak žije človek zmierený s Bohom, nie je preňho ťažké ani zomrieť. Horšie je keď zomrie nezaopatrený a nevyspovedaný.

 • Števo H.

  My sme neuveriteľne poddanský národ, ktorý si dobrovoľne nechá od svojej „vrchnosti“ konať čokoľvek. Máme vládu plnú kresťanských aktivistov (ako o sebe sami píšu) a sme ako jedna z mála štátov v Európe v ktorej boli zatvorené kostoly a uplatňuje sa plošný zákaz bohoslužieb. Myslím, že to bol nebohý Marián Labuda čo kedysi povedal: „radosť vládnuť takémuto národu“.

 • Pavol Benko

  Tí, čo zatvorili naše chrámy by nám mali preukázateľne dokázať, že sa skutočne infekcia v niektorom chráme rozšírila, že sa na Bohoslužbách niekto skutočne nainfikoval. Myslým, že iba púhy predpoklad, že na hromadných podujatiach sa môže infekcia šíriť je veľmi chabý argument. Nie je podujatie, ako podujatie. Veď veriaci sa na Bohoslužbách správajú zodpovedne, dodržiavajú všetky doteraz známe opatrenia (napr. R – O – R) proti šíreniu Corona vírusu Sars-Cov-2. Zatvorenie našich chrámov považujem skôr za výsledok propagandy liberálnych médií a vplyvu liberálnych politikov. Trochu som sklamaný z našich veriacich politikov, ale aj predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí sa príliš submisívne podriadili tomuto diskriminačnému nariadeniu.

 • MARTINA

  Nechajte maličkych risť ku mne.Mam štyri deti,detske omše,nedelne omše a prikazane sviatky,prve piatky,to pre nas znamena v kostole stretnutie zo živim bohom. Ako mam odpovedať deťom,ked sa ma pytaju,prečo nemôžeme isť do kostola,ked ocko ktory pracuje v zahraniči na omšu chodi,a tiež je tam pandemia.

 • Dušan Zelenay

  Kostoly nemali byť vôbec zatvorené ale sa mali používať v obmedzenej miere. To že boli kostoly zatvorené bola veľká chyba !!!

 • Eva Bebjáková

  Nebol a nie je dôvod na uzavretie kostolov a slávenie bohoslužieb pri dodržaní opatrení. Konečne sa zobuďme a bojujme za naše práva a duchovné potreby, keď naše duchovné potreby síce chápu , ale nevedia presadiť a niečo aj urobiť tí „najpovolanejší a vyvolení“.

 • Štefan Staňa

  O poslancoch NR SR, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, a mali by prví usilovať o to, aby sa otvorili kostoly, ani nepočuť.

 • Anton Čulen

  Otvorený list o.z. Slovenskí katolíci všetkým slovenským biskupom: Apelujeme na Vaše svedomia slovenskí katolícki biskupi a pastieri a pýtame sa: neznepokojuje Vás tento stav v lokálnej Cirkvi na Slovensku? Necítite povinnosť „hovoriť nahlas“, práve v našich časoch, aby nemuseli namiesto Vás „kričať kamene“? http://alianciazanedelu.sk/archiv/8551

  Výzva Aliancie za nedeľu katolíckym kňazom na Slovensku. K výzve, ktorou podporujeme aj arcibiskupa Jána Oroscha za obnovenie slávenia verejných bohoslužieb, sa pridal aj arcibiskup Ján Sokol http://alianciazanedelu.sk/archiv/8159

  Umlčaná cirkev sa zobúdza: Arcibiskup Ján Orosch a arcibiskup Ján Sokol žiadajú otvorenie kostolov. Podporu im už vyjadrilo viacero kňazov
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/8173

  Peter Grečo píše hovorcovi KBS: Reagujem na Vaše vyhlásenie, ktoré ste dali pred Vianocami, a v ktorom, podľa mojej mienky porušujete princípy slobody myslenia a kádrujete v zmysle komunistického dualizmu
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/7838

  Vdp. Štefan Mordel- Otvorený list pani Záborskej a poslancom v Kresťanskej únii: Prečo nie ste schopní zastať sa veriacich a presadzovať vo vláde práva veriacich? Ako je možné, že ste súhlasili s takou nehoráznosťou, že kňaz nemôže spovedať, nemôže podávať sväté prijímanie, nemôže mať dokonca ani tých 6 ľudí pri slávení sv. omše?
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/8200

  OTVORENÝ LIST HLAVNÉMU HYGIENIKOVI SR
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/6463

  List hovorcovi KBS: Na bránach niektorých kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, podľa ktorého arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/7317

  Otvorený list hlavnému hygienikovi SR: Prečo nesmú ísť v mnohých častiach Slovenska do kostola zdraví občania SR s rúškou na tvári, ale na zasadanie NR SR môžu ísť aj poslanci, pozitívne testovaní na Covid 19
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/7854

  Otvorený list hlavnému hygienikovi SR: Prečo nesmú ísť v mnohých častiach Slovenska do kostola zdraví občania SR s rúškou na tvári, ale na zasadanie NR SR môžu ísť aj poslanci, pozitívne testovaní na Covid 19
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/7854

  Vzbúrenci proti Bohu pozatvárali kostoly a izolovali zvlášť brutálnym spôsobom veriacich od svojich kňazov a od sviatostí a hovorca KBS sa tvári, že to nevidí
  http://alianciazanedelu.sk/archiv/8005

 • Emil Gemcur

  Nikto sa u nas nenakazil

 • Anna Martinková Hroznata

  Prosím aby mohli byť kostoly konečne otvorené pre všetkých ľudí v kostole nás ochráni sám Boh. Sestra Hroznata.

 • Štefania

  Bolo chybou, že sa nekonalo v prvom lockdowne. Žiaľ vláda liberálov posliapala všetky princípy demokracie. Verím, že sme sa z toho poučili.

 • Jozef Habovštiak

  Riziko nakazenia v kostole je nie o nič rizikovejšie, ako pobyt v autobuse, alebo vo vlaku, či v obchode.

 • Marián Tkáč

  Treba si všimnúť, o. z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI vyzvalo biskupov konať ešte pred Veľkou nocou, a tak vznikol chabý pokus bratislavského arcibiskupa oznámiť, že už je toho veľa. Marián Tkáč

 • Viliam Oberhauser

  Verejné Sv.omše a prijímanie eucharstie sa nedajú ničím nahradiť. Obmedzenie nemalo žiadne opodstatnenie. Ak sú obchody plné ľudí niet niet žiadneho racionálneho dôvodu, aby kostoly boli zavreté.

 • MVDr. Richard Greisiger SJ

  +! Neviem, prečo by sme mali byť spokojní s obmedzeniami v kostoloch, aj čo sa týka počtu, každý má právo prísť do kostola, ako napísal v odvolaní JUDr. Harabin pre svoju dcérku Tamaru, predpisy odsúhlasené v parlamente sú platné pre tých, ktorí si ich odsúlasili, ale pre občanov je platná ústava, ktorá nám zaručuje náboženskú slobodu. Slobodu s obmedzeniami? Ako to rozmýšľate! Už sme sa naustupovali dosť! Prečo v sväteničkách má chýbať sv. voda, ak je dezinfekcia pri vstupe kostola a je účinná, prečo by vzápätí tam nemala byť svätená voda. Vieme, kto sa jej bojí!? Rúšky nech nosia tí, ktorí sa boja nákazy, ak si myslia, že ich ochránia, nech si ich nosia.
  K prianiu Veľkej noci som posielal toto zamyslenie:
  Ten, ktorý povedal: „Nebudem slúžiť!“, priplazil sa ako na počiatku.
  Zas s ponukou, aby nás o vzácne obral.
  Nasadil nám nie na hlavu, ale do hlavy korunu – vírus, ktorý strachom znehybnil myseľ a otrávil vzťahy.
  Dovolili sme, aby sa priplazil až do chrámu, vylial svätenú vodu, udrel pastierov a rozpŕchlo sa stádo,
  lebo sme uzavreli so zdravím zvláštny politický obchod, ktorý sa zmenil v diktát.
  Z plnosti srdca hovoria ústa. Srdce asi zatvrdlo, keď nehovoria ústa.
  Škoda, že tí, ktorí majú kráčať vo svetle Božej pravdy a o nás rozhodujú, pustili sa do vyjednávania s pyšným tohto sveta a neuvažujú, že: pyšný pýchou je sprostý a so sprostým a ešte otcom lži sa dohodnúť nedá.
  Ako v raji aj teraz pokušiteľ spochybnil Božiu dobrotu. Zasial kúkoľ, že Kristus nás v chráme neochráni, ale možno nakazí, a preto je istejšie byť s Ním v kontakte cez obrazovku sveta.
  A výsledok? Strácame všetko. Utekáme jeden pred druhým, bojíme sa blížneho ako nositeľa nákazy, šíriteľa smrti.
  Žijeme s ostychom, že vôbec dýchame, chodíme s rúškou nahoty, s hanbou, že máme ústa.
  Utiekame sa pod ochranu mocných tohto sveta a moc ich cítime, nedajú nám ani slobodne dýchať.
  Spolucítime s Kristom? Nenasadili sme Mu svojim počínaním novú korunu s tŕňmi nedôvery, izolácie a strachu?
  Odprosujme a vyprosujme si od nášho Pána dar pevnej viery, dôvery a lásky, aby sme ožili v nasadení sv. Pavla, apoštola národov: Viem, komu som uveril. Nikto nemá väčšiu lásku.. kto položí život. Nežijem už ja. Mne žiť je Kristus.
  Príď, Pane, Ježišu! Cesta, Pravda a Život!
  Požehnané dni s Pánom, s prosbou, aby sme s Ním a podľa Neho napĺňali čas, ktorý nám dáva P. Richard Greisiger SJ
  Prajem Vám Silu Pánovho Ducha pre ktorého tiež niečo máme možnosť vykonať. Pokora nie je len ohýbať chrbát, ale pokora je pravou pokorou, keď sa spája s pravdou, ktoré vie povedať: Dosť“ A budeme konať inakšie! Kto koná Božiu vôľu je mi bratom sestrou ba i matkou, hovorí náš Pán. R.

 • Tomas Sepp

  Pri zachovani hygienickych pravidiel nevidim dovody, aby sa nemohla obnovit ucast na bohosluzbach. Treba si uvedomit, ze aktivne prezivanie viery ma preukazatelny vplyv aj na telesne zdravie cloveka. Plne podporujem aktivity a snahy veduce k povoleniu slavenia bohosluzieb na Slovensku!

 • Alena Blahová

  Prosím, už sa na nikoho nevyhovárajte, ani Ústava nemôže zabrániť cirkvi konať bohoslužby a šíriť evanjelium. Cirkev ako prvá zrazila opätky a vykašľala sa na svojich bratov a sestry v núdzi a nechala ich napospas liberálnej a bezmozgovej vláde. Že sa nehanbíte! To nemá nič spoločné s pokorou, ktorú treba dodržiavať. Ide o ochranu ľudí, ktorí sa na Vás spoliehajú. Ale ryba smrdí od hlavy…

 • bozena dicka

  Dávno mohli byť kostoly prístupné podľa nariadenej plochy v m2 na 1 osobu.

 • Jozef Mydla

  Je najvyšší čas takto sa ozvať a dať na vedomie tým, ktorí nás chcú vymazať zo života, že sme tu. Sila modlitby a ochota vydať znova svedectvo viery a nášho postoja k životu a pravým hodnotám nás môže vrátiť k normalu. P. Jozef Mydla SJ

 • Andrej Veselský

  Kostol môže byť zavretý skutočne len v tej obci kde je kritická epidemiologická situácia!!!
  Je nemysliteľné, šikanózne, totaliitné uzavretie kostolov celoplošne na Slovensku. Vo veľa obciach Slovenska nie je ani jeden jediný pozitívny obyvateľ. Prečo v nich ale aj vo všetkých ostatných pri dodržaní odstupov a plochy a hygienických opatrení ako v stále otvorených obchodoch – kostoly nemôžu byť otvorené aspoň v jeden jediný deň v týždni v nedeľu ?? Alebo vo sviatok ?!
  Politik alebo „epidemiologický odborník“ – ak mi dá na toto „logickú odpoveď, vysvetlenie“ bude genius na Nobelovú cenu. Bohužiaľ v logike, múdrosti, odvahe a presvedčivosti svojho hlasu, úradu a postavenia hanebne v otázke otvorenia kostolov zlyhávajú aj všetci naši kresťanskí, katolícki predstavitelia a osobnosti !!!

 • Jozef Uhrovčík

  Pán Chromík, mňa osobne najviac zaskočila bezhraničná oddanosť biskupov a potom ešte odobrenie očkovania. Ja osobne to považujem za zradu cirkvi a veriacich. My nesmieme so sklonenou hlavou a potupne trpiteľsky sa poddávať zlu. Kto si zakrýva oči a nechce to vidieť, bude prekvapený. Čo bude ďalší krok ? Na oslavách SNP sa osoba, ktorá sa prehlásila za prezidentku spýtala: „boli by sme aj mi dnes schopný sa postaviť so zbraňou v ruke zlu“? Je treba sa modliť,ale je treba povedať aj dosť !! Ak by naši predkovia neboli zdvihli zbrane a bránili sa,kde by sme boli dnes? Boli by sme vôbec? Dovolím si ešte jeden osobný postreh. Dnešné dianie v spoločnosti je zamerané na jej absolútne rozbite,ale hlavne na rozbitie rodiny. Kto to dokáže, dosiahol všetko. Nebude cesty späť. Chceme to,dovolíme to, čo nám povie ďalšia generácia? Bude? Som dôchodca,ale mám vnukov aj vnučku a hrozím sa toho čo im chystáme. Čo sme dostali my, to sme povinný odovzdať ďalej. Želám vám veľa úspechov a nebojte sa adresne pomenovať zlo.

  S pozdravom Uhrovčík