Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!

Vážený pán premiér, pandémia, ktorú spoločne zažívame prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. Vládu vo všetkých dobrých opatreniach podporujeme. Aj mnoho kňazov pomáha v prvých líniách ako dobrovoľníci v nemocniciach. Ich snaha chrániť pozemský život je motivovaná aj snahou zachraňovať duše, ktoré sú nesmrteľné. Dovoľte, aby sme vyzvali touto petíciou vládu Slovenskej republiky, aby už nikdy nerozhodla o absolútnom zákaze bohoslužie...(ďalej) Podpíš