Menu

Latest articles

Otvorený list ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej
Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková, dovoľte nám vyjadriť podporu Vášmu rozhodnutiu nefinancovať v rámci dotačného programu Ministerstva [...]
Neurážajte rodičov povinnými škôlkami
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR, My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre [...]
Pani ministerka zrovnoprávnite policajtky a vojačky pri materskej!
Zásadná hromadná pripomienka Nového odborového zväzu polície k návrhu zákona zverejneného na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75, [...]
Neschváľte zákon hazardu!
Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne, my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou „Neschváľte [...]
Nepodpíšte krvavý zákon hazardu!
Vážený pán prezident, my, občania Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme touto petíciou požiadať, aby ste nepodpísali zákon o hazardných hrách – tlač [...]
Nesúhlasíme s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva
Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona č. LP/2018/656 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 [...]
Pán premiér vypustite z formulárov registrované partnerstvá!
Vážený pán predseda vlády, my, občania Slovenskej republiky Vás touto petíciou žiadame ako predsedu vlády Slovenskej republiky, pod ktorý patrí Úrad vlády [...]
EÚ delí 89 miliárd eur, nech podporí rodiny!
Zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/540 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a [...]
Odmietame nový zákon o hazardných hrách!
Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu  k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vážené ministerstvo financií [...]
Netrhajte Európsku úniu!
Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte [...]
Petícia poslancom Národnej rady k návrhu zákona zlepšujúcemu potratový zákon
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR, Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo jeden milión tristošesťdesiattisíc detí. Všetky [...]
Ombudsmanka nepotrebuje ďalšie úlohy!
Pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o [...]
Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci
Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom [...]
LOZ: Lekárky majú právo byť matkami a nesmú byť za to trestané!
Hromadné pripomienky k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách [...]
Hromadné pripomienky k stanovisku MS SR k návrhu rozhodnutia Rady pri uznávaní majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev a manželstiev.
Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu Ministerstva spravodlivosti SR LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu [...]
Otvorený list ministrovi školstva: Neprikazujte deťom čítať pornografiu v škole!
  „Žena si zaslúži ochranu pred násilím“ Vážený pán minister, nie je našim cieľom posudzovať umeleckú kvalitu diela, ale literatúra nemá žiadnu [...]
+ 18 – Nechce Štátny pedagogický ústav k povinnému pornu vypísať aj výtvarnú súťaž?
„Žena si zaslúži ochranu pred násilím.“   Ostrá vlna liberálnych článkov proti názoru slovenčinárov a Združenia katolíckych škôl vypustiť [...]
Petícia „Dorovnajte platy policajtov k platom vojakom“
Vážená pani ministerka vnútra SR, Vážené Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR pripravuje novelu zákona  o štátnej službe profesionálnych [...]
Výzva predstaviteľom štátu a politických strán pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie
Pred 30 rokmi veriaci mlčky prehovorili a svet to počul. Sviečková manifestácia predložila štátu viaceré požiadavky, jedna bola dobrom pre katolíkov, druhá [...]
Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach
Vážený pán primátor Mesta Košice, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, my, dolupodpísaní občania, sa v súlade so Zákonom o petičnom práve [...]
Pravdu do RTVS!
Verejná výzva Aliancie za rodinu „Pravdu do RTVS“ Vážený pán riaditeľ RTVS, vykúzliť z výsledku 6:4 „fenomenálne“ vyše 80 % víťazstvo dokážu iba redaktori [...]
Bráňte našu Ústavu!
Vážený pán predseda vlády SR, Vážený pán predseda Národnej rady SR, Vážená pani ministerka spravodlivosti SR, pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha [...]
Aliancia za rodinu: Zastavme program „Hrou proti AIDS“!
Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR chce [...]