Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

Vážený pán predseda Národnej rady SR, apelujeme na Váš zdravý rozum! Vyzývame Vás, predložte zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o tehotných a rodiacich mužoch sa nebudú týkať Slovenska, zabezpečte, aby ministerka zdravotníctva SR zrušila štandardy a zabezpečte, aby minister vnútra SR vydal jasné pokyny matrikám, že sa má zapisovať do matrík len skutočné pohlavie. Osoby trpiace genderovou dysfóriou si zaslúžia skutočnú pomoc, ktorá bude rešpektovať ich pohlavie....(ďalej) Podpíš petíciu
Zabráňte Prešovskej zrade!

15 6 362 Verejná výzva

Víťazstvo