Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!

Znova aktuálna

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Predseda vlády SR

Pán minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“) a posledný deň vo svojej funkcii dokonca podpísal štandardy. Žiadame ich zrušenie.

23697 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Muži rodiť nemôžu!

Petícia: Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!

Vážený pán premiér Heger poverený riadením ministerstva zdravotníctva,

Pán minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“). Pán minister Lengvarský odvolal z komisie pre prípravu štandardov pravdepodobne nesúhlasiaceho člena komisie a hoci aj potom pretrvávali značné rozpory v odbornej obci, podpísal v posledný deň vo svojej funkcii štandardy, ktoré aktivovali toto usmernenie a sú v jednoznačnom rozpore s našimi najvyššími právnymi normami a to Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o rodine a ďalšími zákonmi.

Takýto nehorázny postup sa nesmie v Slovenskej republike opakovať!

Vážený pán premiér,

z titulu Vašej funkcie Vám prináleží právo jedným podpisom zrušiť toto usmernenie a štandardy. Vyzývame Vás, aby ste túto bezprecedentnú vec okamžite napravili a tak ako to bol posledný krok bývalého ministra v jeho úrade, nech je toto Váš prvý krok po prevzatí riadenia ministerstva zdravotníctva.

Pravda nás vyslobodí. Lekár, ktorý svojmu pacientovi klame, ho veľmi ťažko vylieči. Pohlavie nie je rola. Človek je živočíchom, ktorý nemôže zmeniť svoje pohlavie. Bývalý hlavný psychiater z Univerzitnej nemocnice Johnsa Hopkinsa Dr. Paul McHugh to uznal slovami:  „povzbudzovanie k chirurgickému zákroku v skutočnosti znamená spoluprácu s duševnou poruchou a jej podporu.“

Jednotlivci, ktorí zažívajú vážny nesúlad svojich pocitov so svojim pohlavím, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie a veria, že sú „uväznení“ v nesprávnom tele.  Máme súcit s tými, ktorí trpia genderovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Aj neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať.

S hrôzou sme zistili, že namiesto toho, aby vláda chirurgické kastrácie a podávanie hormónov zastavila, situácia sa ešte zhoršila. Rodovú dysfóriu nevyliečia administratívni pracovníci Ministerstva vnútra SR vydaním občianskeho preukazu s nepravdivým údajom o pohlaví!

Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia. 

Johns Hopkins University, prvé americké medicínske centrum, ktoré sa pustilo do „operácie na zmenu pohlavia“, pod vedením Dr. McHugha spustilo v 70. rokoch štúdiu porovnávajúcu výsledky transrodových ľudí, ktorí podstúpili operáciu, s výsledkami tých, ktorí ju neurobili. McHugh uviedol : „Väčšina chirurgicky liečených pacientov sa opísala ako „spokojní“ s výsledkami, ale ich následné psycho-sociálne prispôsobenie nebolo o nič lepšie ako u pacientov, ktorí operáciu nepodstúpili. A tak sme v Hopkinsovi prestali robiť operácie na zmenu pohlavia, pretože produkovať „spokojného“, ale stále problémového pacienta sa zdalo byť neadekvátnym dôvodom na chirurgickú amputáciu normálnych orgánov.“ 

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva a štandardy podpísané bývalým ministrom  Lengvarským napomáhajú popieraniu biologickej reality, a preto ich považujeme za nekompetentné. Bez ohľadu na to, koľko krajín „skočí do studne“ ideologickej propagandy, Slovensko za nimi skočiť nemusí.

Toto už aktivované usmernenie prakticky spôsobí, že už aj na Slovensku budú „legálni muži“  rodiť deti a ak by ste nezasiahli a usmernenie a štandardy nezrušili stali by ste sa aj vy pán premiér spoluzodpovedným za šírenie sociálnej nákazy rodovej dysfórie u mladých ľudí na Slovensku.

Nie je to nič nevypočítateľné. V krajinách, ktoré podľahli tejto ideológii enormne rastie počet obetí – detí, ktoré cítia nesúlad so svojím pohlavím. Dianna Kenny  psychologička zo Sydney pripúšťa, že  ideológia zasiahla aj množstvo odborníkov a inštitúcií.

Neodborným usmernením si pán minister zdravotníctva  urobil zo zákona o rodine a Ústavy Slovenskej republiky nemiestny žart.  Bola v jeho právomoci zmena zákona o rodine alebo zmena Ústavy Slovenskej republiky?

Podľa zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. „Papierový muž“ preto nemôže byť matkou, lebo už právne nie je žena. Ako otec zapísaný byť nemôže, lebo otec dieťa nerodí, ale plodí s matkou dieťaťa (§ 94, ods. 2 zákona o rodine).

Podľa zákona o rodine je rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti. Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Čo sa stane s manželstvom po zmene pohlavia jedného z manželov? Budeme mať manželstvo dvoch mužov alebo dvoch žien?

Ústava Slovenskej republiky neumožňuje dať pojmu muž a žena iný význam ako ten, že žena je biologická žena a muž je biologický muž. A to vyplýva z toho, čo hovorí o manželstve a o žene v článku 41 Ústavy Slovenskej republiky, preto naša ústava zaručuje žene v tehotenstve osobitnú starostlivosť, nie tehotnému mužovi. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Základný zákon štátu nemá právo meniť ani minister, ani psychológ.

Nie sú to zbytočné obavy, ale môžu to byť reálne súdne spory, ktorým bude vystavená aj Slovenská republika, už v roku 2019 Európsky súd pre ľudské práva riešil napríklad aj takéto prípady:

O.H. and G.H. v. Nemecko – skutočná matka dieťaťa sa sťažuje, že na rodnom liste dieťaťa nie je uvedená ako „otec“  (matka je transsexuálka)

R.F. and ostatní v. Nemecko – manželka skutočnej matky dieťaťa sa sťažuje, že nepožíva výhody plynúce z prezumpcie materstva, tak ako otcovia normálnych párov požívajú výhody plynúce z prezumpcie otcovstva

S.W. and ostatní v. Rakúsko – dve lesby, z ktorých jedna je skutočnou matkou dieťaťa a druhá si ho adoptovala sa sťažujú, že na rodnom liste jedna z nich figuruje ako „otec/rodič“ a nie ako druhá matka.

Vážený pán premiér,

nejde nám o to, aby niekto trpel, práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Závažné dôsledky rozhodnutia bývalého pána ministra možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

– zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach,

– zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia – príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

– pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím.

– poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru a zvýšený vznik zranení,

– zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.

Naše obavy sú reálne, ako to vidíme v krajinách, ktoré sa tejto ideológii poddali. Pohlavne oddelené zariadenia zabezpečujú okrem intimity aj bezpečnosť, napríklad žien pred obťažovaním pri prezliekaní. Táto zmena môže priniesť zámienku sexuálnym predátorom pre prístup na najmä ženské toalety a sťažuje vyšetrovanie týchto prípadov. Anderson odkazuje na štúdiu z marca 2017, v ktorej je uvedených vyše 130 takýchto medializovaných prípadov. A prípady ďalej pribúdajú:

Transsexuálny žiak na strednej škole v okrese Loudoun v americkom štáte Virgínia znásilnil spolužiačku na ženských záchodoch. Akú bolesť musel zažívať otec znásilnenej dcéry, bežný údržbár, ktorý prišiel na zasadnutie školy a vedenie školy v snahe ututlať vec mu oznámilo, že nič také sa nestalo a  LGBT aktivisti jej rodičov označili za domácich teroristov. Mal právo byť nahnevaný? Ale bol to on, kto skončil v rukách polície a odsúdený za výtržníctvo na desať dní. Zatiaľ čo vinník bol potichu premiestnený do inej školy, v ktorej sa dopustil ďalšieho sexuálneho útoku. Až potom bol odsúdený.

Vo Veľkej Británii boli vo výkone trestu znásilnené štyri ženy biologickým mužom tvrdiacim, že je žena, kým si priznala väznica tento problém.

Transgender športovec, ktorý hrá na guamskom stredoškolskom ženskom ragbyovom tíme, zranil tri dievčatá zo strednej školy Tiyan na začiatku sezóny. Conrad Kerber, ktorý trénuje chlapčenské aj dievčenské tímy v Tiyane, povedal: „Agresívna povaha, ktorej sme boli svedkami, jasne ukázala, že toto je skutočný problém, s ktorým sa musíme vyrovnať.“ Je to otázka bezpečnosti.

Vážený pán premiér,

v programovom vyhlásení vlády sa vláda nám občanom zaviazala, že bude „dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.“

Zároveň sa vláda zaviazala rešpektovať princíp inklúzie laickej a odbornej verejnosti a postupovať transparentne pri zdravotnej politike a podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.

Biologický muž si môže úprimne veriť o sebe, že je žena, môže sa tak úprimne cítiť. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu nútiť nás k jeho viere. Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž. A biológia im dáva za pravdu.

Neznižujte ochranu poskytovanú ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť, kto ženou je.  

Objektívna realita má význam a je plne rešpektovaná štátom, vedou a medicínou pri oveľa menej významných parametroch napríklad vek, farba očí, rasa, a preto nemôže ideológia odstrániť význam objektívnej reality pri určení pohlavia. K  medicínsky zriedkavým  prípadom nejasného biologického  pohlavia sa má a musí  pristupovať vedecky.

Rodová dysfória patrí do rovnakej rodiny duševných porúch ako ostatné dysfórie. Dr. McHugh uviedol: „. . . rodová dysfória – oficiálny psychiatrický termín pre pocit, že ste opačného pohlavia – patrí do rodiny podobne neusporiadaných predpokladov o tele, ako je anorexia nervosa a telesná dysmorfická porucha. Jeho liečba by nemala byť zameraná na telo, ako sú chirurgické zákroky a hormóny, rovnako ako anorektičky obávajúce sa obezity neliečime liposukciou. Liečba by sa mala snažiť napraviť nesprávny, problematický charakter predpokladu a vyriešiť psychosociálne konflikty, ktoré ho vyvolávajú. U mladých ľudí sa to najlepšie robí v rodinnej terapii.“

Vážený pán premiér,

apelujeme na Váš zdravý rozum, zrušte toto usmernenie a štandardov a nahraďte ho skutočnou pomocou osobám trpiacim genderovou dysfóriou, ktorá bude rešpektovať ich biologické pohlavie.

S pozdravom

Anton Chromík

Tomáš Kováčik

Patrik Daniška

Renáta Ocilková

Peter Janků

Andrej Ralbovský

Stanislav Gunčaga

Juraj Šúst

Robert Mátéffy

 

 

 

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

 

 

 

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 399

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 703

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 151

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

40 názorov na podpis

 • Martina

  Som poburena a pohorsena! Pohlavie je muzske a zenske! Aj pri narodeni mate v rodnom liste napisane, ci ste zena, alebo chlap. Odmietam sialenstva z Bruselu!!! A skazenie byducnosti nasich deti!

 • Mária

  Som za zrušenie usmernenia o zmene pohlavia

 • Anton

  Pozdravujem,

  ďakujeme za spätnú väzbu. Neustále sa musíme zlepšovať. Vždy je to najmä o tom, aby sme ľudí nezaťažovali ďalšími mailami, ale Váš podnet berieme vážne. Vypracúvať petície, hromadné pripomienky, chodiť na rozporové konania na ministerstvá je skutočne náročné, ale má to význam. Mnohokrát je to zápas na dlhé roky, preto sa nechválime, lebo chváliť sa niekedy znamená, že o pár mesiacov tú istú vec vytiahnu znova.

  Rád by som Vám dal krátky odpočet posledných vecí, ktoré sú na dobrej ceste práve vďaka petíciám.

  Petícia proti globálnej výchove:

  Zatiaľ dohodnuté čiastočné ústupky v globálnej výchove, ale budeme to tlačiť ešte cez ministra školstva, lebo po 5 hodinovom rokovaní s pánom Kálmanom Potoczom z MŠ SR nie som stále spokojný s jeho vyhodnotením pripomienok:

  Nevnucujme deťom progresívnu ideológiu cez globálne vzdelávanie
  podpisem.sk

  Zastavenie registrovaných partnerstiev: Parlament registrované partnerstvá odmietol.

  Nehlasujte za partnerstvá osôb rovnakého pohlavia!
  podpisem.sk

  Trestný zákon pozastavený dvakrát.

  Nevnášajte progresivistickú ideológiu do Trestného zákona!
  podpisem.sk

  Dohovor ILO s genderovou ideológiou nepredložený na ratifikáciu:

  Nesúhlaste s ratifikáciou Protokolu č. 12 a nezaťahujte Slovensko do súdneho aktivizmu ESĽP!
  podpisem.sk

  Zakázaný hazard v Nitre:

  Poslanci Nitry zakážte znovu hazard!
  podpisem.sk

  Stanovisko ministerstva zmenené, smernica pozastavená:

  Zastavme Istanbul v smernici Európskej únie!
  podpisem.sk

 • Helena Bieliková

  Takýto prístup je riadna sprostosť.

 • helena bergerová

  Nedovoľme przniť naše deti a vnúčatá

 • Stano Raška

  Ja si chcem zmeniť dátum narodenia – cítim sa oveľa mladší, ako mám rokov.
  Ak mám právo zmeniť si pohlavie podľa toho, ako to cítim, prečo nie aj vek?
  A tak by sa dalo pokračovať aj v iných „pocitoch“, podľa ktorých mám právo na zmenu, nie?
  Sú to blázni.

  Stano

 • Marián Šimlovič

  Pohlavie je určené okamžite a navždy od okamihu splynutia spermie a vajíčka. Akékoľvek pokusy o „prerábky“ sú v rozpore s prírodnými a božími zákonmi.

 • Jozef

  Chorá únia, choré smerovanie. Zachráňme Slovensko vystúpením z únie aby nás svojou orientáciou nezničila. Som za neutrálne Slovensko.

 • Marián Benedik

  Ďakujem, že niekto sleduje dianie o ktorých sa moc nehovorí na verejnosti a náležite reaguje.

 • Helena Ďuricová

  Človek nemusí byť kresťan, aby odmietol tento zákon. Zostáva rozum stáť. Čudujem sa vôbec, že niekto dovolil, aby to zašlo až tak ďaleko. Pykali by nevinní a zodpovední za tento nezmysel asi nevedia čo so sebou.

 • Iveta Rzepielova

  Aj keby som to celé neprečítala tak to samozrejme podpíšem my friends 👍 dúfam že premiér Heger nebude ovplyvnený liberálmi natoľko aby to nezrušil, veď tvrdí že je praktizujuci kresťan, tak to som zvedavá. Ja osobne si o ňom už nerobím žiadne ilúzie, ale tento problém je kľúčový. Ďakujem vám že chránite kresťanské hodnoty 🙏

 • ala vitekova

  Normálna a zdravá rodina , je základ štátu 🍀

 • Emília Lattova

  Súhlasím s textom petície a je mi nanič z vyjadrenia pána poslanca Kuffu, ktorý sa kedysi vyjadril na adresu Matovica, že jeho partaj podrží na vladnom poste lebo sú kamaráti!!!!!

 • Jan Suchomel

  Nesuhlasim s navadzanim a presviecani deti o zmenach pahlavi,sexuality.Nechat deti detmi!Zabezpecit detom vzdelanie,a detske radosti a o pripadnych zmenach v orientacii nech sa rozhodnu sami a v case dospelosti!

 • Miloš

  Ľudia, v súčasnej vláde sa neoficiálne chvália tým, že sú nakresťanskejšia vláda aká tu bola. Žiaľ až na pár výnimiek, činy posledných dvoch vlád a teraz aj dočasne poverených ľudí, zodpovedajú opaku. Podporujem petíciu, len sa obávam, či má nejaký význam, lebo napriek tomu, že vždy zakliknem, že chcem byť informovaný ako dopadla, nikdy sa tak nestalo. Pán JUDr. Chromík, ak je to, čo minister zdravotníctva podpísal, v súvislosti so zmenou pohlavia, v rozpore s legislatívou a dokonca priamo ústavou, potom petícia nestačí, ale potrebné, aby ste to podali aj na ústavný súd. Nejde predsa len o nás, ale najmä o naše deti. Nestačí teda, len vyjadriť našu nespokojnosť, ale aj konať. A my všetci, pamätajme na to, čo sa tu deje, v ďalších voľbách a rozhodnime sa v nich správne a zvoľme si ľudí podľa skutkov.

 • Dusan

  Katolicky fundamentalizmus je predvoj klerofasizmu. Ze Zaborska?

 • Branislav Klinko

  Je skutočne desivé že s tým prišiel „lekár“ lengvarský. Človek ktorý by si mal byť medzi prvými vedomý anatomickej zložitosti, fyziológie a neprekonateľných rozdielov ženskej a mužskej pohlavnej sústavy !! Zájdem možno do extrému ale mal by mu byť odňatý titul. A bez podmienok.

 • Anna Kovanicova

  Je mi velmi smutno z toho, ze uz pomaly nikto neriesi spasu nesmrtelnych dusi! A prave o tieto ide diablovi. Nie, aby sme inak orientovanych ludi odsudili, no mali by poznat to obrovske riziko, ktore na seba beru, ak pojdu len touto cestou. A ak si ludia, ktori su dnes pri moci a podporuju tento chorobny trend, naivne myslia, ze oni nejako tej Bozej spravodlivosti utecu, mylia sa na celej ciare! Ak budu nakupovat v satanovej samoobsluhe, jemu budu musiet raz aj zaplatit. Treba viac hovorit o zjaveniach Panny Marie, ktora nevahala aj malym detom ukazat peklo, ako realitu.

 • Gabriela

  Tento zakon o zmene pohlavia iba na vlastnu ziadost bez lekarskeho ohodnotenia asi mesiac dozadu finska vlada uz podpisala. Teraz dalsim ich krokom je zaviest POVINNU VOJENSKU SLUZBU PRE ZENY TEDA PRE VSETKYCH BEZ OHLADU NA BIOLOGICKE POHLAVIE. Bonusom je, ze povinnost absolvovat 1 rok poriadneho vojenskeho vycviku je potom povinny od 18 do 64 rokov… Nuz tuto vo Finsku svita na „LEPSIE CASY“ zrejme v ramci liecby obezity a zvysovanie poctu obyvatelov psychiatrickych oddeleni…

 • Karol Pollák

  Je absurdné, aby o ideologických otázkach rozhodoval minister zdravotníctva. Iné by bolo, ak by išlo o vykonávací predpis k ústavne schválenému zákonu, technickú stránku zapojenia zdravotníctva do procesu. Úloha lekára môže byť len sekundárna a parciálna pri implementácii zákona, nie pri eticko zákonnom rozhodovaní o jeho schvaľovaní.

 • Jarmila

  Ja len z histórie každá vyspelá spoločnosť zanikla aj my sa rutime do zániku takýmito zákonmi takže pozor

 • Anton Adamus

  Pán Boh stvoril muža a ženu a povedal im: ploďte sa a množte. On nestvoril muža a muža, ani ženu a ženu, takže tu nie je o čom diskutovať.

 • Jaroslav Kralčák

  Pre mňa ako kresťana je to proti etike a mravnosti.

 • Slávik jozef

  Normálna rodina je základ štátu

 • Stanislav Šedinár

  “ NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV, OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL… “

  PODPORTE TISÍCROČIAMI OVERENÚ SKUTOČNOSŤ,ŽE JE HLÚPOSŤOU ZASAHOVAŤ DO PRIRODZENÉHO BOŽIEHO DIELA … Z ROZMARU ALEBO MÓDNEHO TRENDU… NIČIŤ DNA, KTORÚ BOŽIE DETI DOSTALI OD NEBESKÉHO OTCA (AKO SA TO STALO PRI tzv.“VAKCÍNE“ PROTI COVIDU OD PFEIZERA A INÝCH POCHYBNÝCH FARMACETICKÝCH SPOLOČNOSTÍ, KTOREJ APLIKOVANIE PODPORIL NEHODNÝ PÁPEŽ,FANDIACI SATANISTOM ( ŽIADNY SKUTOČNÝ ZÁSTUPCA NA PETROVOM STOLCI BY TO NEMOHOL UROBIŤ Z VLASTNEJ VôLE, IBA PO CIRKEVNNEJ SYNODE,KTORÁ BY TO SCHVÁLILA VäČŠINOU HLASOV…AJ TO BY BOLO SPORNÉ…) ČLOVEK,KTORÝ PODPORUJE NWO(tzv.nový svetový poriadok), INICIOVANÝ SCHWABOM, SOROSOM, BILLOM GATESOM a INÝMI SATANISTAMI NIE JE HODNÝ ZASTUPOVAŤ PÁPEŽA….LEN NEDÁVNO SCHWAB VYHLÁSIL, ŽE BOHA NEPOTREBUJEME, LEBO HO SAMI MôŽEME NAHRADIŤ A URČOVAŤ, KOĽKO ĽUDÍ MôŽE BÝVAŤ NA NAŠEJ PLANÉTE (narážajúc na depopulačný plán nechať žiť iba 1 milardu rezidentov na Zemi)…PODOBNE SA VYJADRILI KLONY, ČI SKUTOČNÝ BIL GATES ALEBO György SOROS s ĎALŠÍMI GLORIFIKÁTORMI NEW WORLD ORDNUNG…

  ZÁKLADOM KAŽDÉHO ŠTÁTU JE RODINA – AK RODINU NETVORÍ OTEC, MATKA A DETI, NEMôŽE SA TO NAZÝVAŤ RODINA…. JE TO IBA KARIKATÚRA , ČI PLAGIÁTORSKÝ VÝTVOR BLÚZNIVCOV A CHOROMYSEĽNÝCH ĽUDÍ OVPLYVNENÝCH SATANOM……

  BOH OCHRAŇUJ SLOVENSKO A CELÝ SVET OD VLÁD A DIKTÁTOROV, KTORÍ VNUCUJÚ NEPRIRODZENÉ VECI A OBHAJUJÚ NEZMYSLY, AKO JE GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE, UHLÍKOVÁ STOPA… VÝŽIVA Z CHROBÁKOV A HMYZU, atď…TOTO VŠETKO VYMYSLELI NEPRIATELIA BOHA, A JEHO DIETOK…

 • Terézia Soloninková

  Pravdepodobne p. Premiér neslúži slovenskému národu, ale iba ,,západu, aby sa im zapáčil.,,Liberalizmus je oveľa nebezpečnejší ako komunizmus. Vtedy sme vedeli, kto je veriaci a kto je ateista. Liberalizmus nás nabáda z vnútra. Je to skrytá rakovina!

 • Jana Jurická

  Tak ako to to bolo vždy, tak som za zachovanie tradicnej rodiny. Rodina = muž a zena a dieťa. A nie inak.

 • Lukáš Forro

  Nesúhlasím s týmto zákonom.

 • Lukáš Forro

  Nesúhlasím

 • Pavol Spišiak

  Súhlasím s argumentáciou petície a plne ju podporujem. Počin odchádzajúceho ministra zdravotníctva, keď v posledný deň vo funkcii podpísal „usmernenie a štandardy“ považujem za napľutie do tváre národa. Môže sa hanbiť! Čaká ho ešte vysvetľovanie pred Božím súdom. Nech mu je Boh milostivý.