Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!

Pán minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“) a posledný deň vo svojej funkcii dokonca podpísal štandardy. Žiadame ich zrušenie....(ďalej) Podpíš