Menu

Petície

Neurážajte rodičov povinnými škôlkami
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR, My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre [...]
Petícia „Dorovnajte platy policajtov k platom vojakom“
Vážená pani ministerka vnútra SR, Vážené Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR pripravuje novelu zákona  o štátnej službe profesionálnych [...]
Neschváľte zákon hazardu!
Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne, my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou „Neschváľte [...]
Nepodpíšte krvavý zákon hazardu!
Vážený pán prezident, my, občania Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme touto petíciou požiadať, aby ste nepodpísali zákon o hazardných hrách – tlač [...]
Pán premiér vypustite z formulárov registrované partnerstvá!
Vážený pán predseda vlády, my, občania Slovenskej republiky Vás touto petíciou žiadame ako predsedu vlády Slovenskej republiky, pod ktorý patrí Úrad vlády [...]
Netrhajte Európsku úniu!
Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte [...]
Petícia poslancom Národnej rady k návrhu zákona zlepšujúcemu potratový zákon
Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR, Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo jeden milión tristošesťdesiattisíc detí. Všetky [...]
Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci
Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom [...]
Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach
Vážený pán primátor Mesta Košice, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, my, dolupodpísaní občania, sa v súlade so Zákonom o petičnom práve [...]
Pravdu do RTVS!
Verejná výzva Aliancie za rodinu „Pravdu do RTVS“ Vážený pán riaditeľ RTVS, vykúzliť z výsledku 6:4 „fenomenálne“ vyše 80 % víťazstvo dokážu iba redaktori [...]
Bráňte našu Ústavu!
Vážený pán predseda vlády SR, Vážený pán predseda Národnej rady SR, Vážená pani ministerka spravodlivosti SR, pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha [...]
PETÍCIA: Zastavme hrozbu väzenia pre ochrancov života!
Vážená Veľká porota Harris County v Texase a štátny zástupca Devon Anderson,   množstvo občanov Európskej únie sa dozvedelo o nehoráznej kauze [...]
Petícia proti rodovo-ideologickému Istanbulskému dohovoru a za prijatie nediskriminačného zákona o obetiach trestných činov
Okrem tejto elektronickej petície prosím nezabudnite podpísať aj fyzicky aktuálnu petíciu Slovenského dohovoru za rodinu proti Istanbulskému dohovoru, [...]