Neschváľte zákon hazardu!

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Národná rada SR, Poslanci NR SR

Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne,

my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou "Neschváľte zákon hazardu". Na januárovej schôdzi Národnej rady SR prerokujete nový zákon o hazardných hrách (ČPT 1254), ktorý pán prezident SR vrátil Národnej rade SR a navrhol ho neprijať ako celok.

2 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Odôvodnenie petície

Nový zákon

 • sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu,
 • zlegalizoval reklamu na online hazard, ktorá sa môže šíriť aj medzi deťmi a tak sa propaguje hazardné správanie medzi mládežou,
 • zabezpečil, aby stávkové kancelárie dostávali každý rok megadarček v podobe znížených odvodov oproti súčasnosti o viac ako 33 miliónov EUR ročne,
 • predĺžil mnohé licencie na hazardné hry z dvoch až na desať rokov, čo má tieto dôsledky:
 • občania napriek úspešným petíciám nebudú môcť vyhnať hazard z miest a obcí (namiesto pôvodných dvoch rokov) až päť rokov,
 • online hazard na Slovensku nebudeme môcť až desať rokov zastaviť či obmedziť.
 • umožňuje, aby hráči mohli prehrať celý rodinný majetok a to bez zavedenia opatrení na prevenciu problémového hrania a bez ochrany rodín týchto hráčov,
 • sústreďuje kontrolné kompetencie, ktoré ešte pred pár rokmi patrili obciam v rukách jediného novovytvoreného úradu, čím sa Ministerstvo financií definitívne zbavuje zodpovednosti za hazard.

Sociálne náklady hazardu však znáša najmä obec, preto by mala mať právo kontrolovať, ako sa hazard správa v obci aj právo ukladať sankcie.

Prijaté drobné zlepšujúce opatrenia ako je prerušenie non-stop prevádzky, možnosť zatvoriť herne na pár dní v roku oceňujeme, ale ich význam sa nedá sa ani len porovnať s negatívami, ktoré zákon priniesol. Nestoja za to, aby sme umožnili oligarchom získať až 10 ročné práva (licencie) na tento nemorálny biznis, ktorého obeťou sú nielen závislí, ale najmä tí, ktorých títo závislí okradnú či olúpia pre zabezpečenie si svojej závislosti. Podľa výskumov gambleri až osemnástkrát častejšie páchajú trestnú činnosť na obyvateľoch obcí a miest na zabezpečenie svojej závislosti. Liečení gambleri v Českej republike uviedli, že každá štvrtá koruna, ktorú do hry vložili, bola na dlh a každá šiesta pochádzala z nelegálnej činnosti. Štúdia českého Ministerstva financií potvrdila, že na každú “získanú“ korunu z daní z hazardu sa poskladajú všetci tri až štyri koruny v spoločenských nákladoch. Finančné argumenty privatizácie online hazardu sú preto zavádzajúce. Ak tento zákon nezastavíme, nebude sa môcť počas najbližších desať rokov prijať skutočná regulácia, lebo po získaní licencií bude hazard lobby využívať súdne konania. Príklad Bratislavy je nám výstrahou, občania sa viac ako 4 roky domáhajú zákazu hazardu a ich vôľa nie je rešpektovaná.  

Nelegálny online hazard je rozšírený aj vďaka nečinnosti ministerstva. Ministerstvo financií SR nemôže argumentovať svojou vlastnou neefektivitou pri potieraní nelegálneho online hazardu, ak odmietlo opatrenia, ktoré fungujú v iných krajinách. (blacklisty účtov pre banky, hráčski agenti, využívanie prostriedkov trestného práva).

Z dôvodov uvedených v tejto petícii a v jej širšom odôvodnení žiadame Národnú radu SR a poslancov Národnej rady SR, aby vrátený zákon o hazardných hrách neprijala ako celok.

Petičný výbor:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Ing. Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986;

Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

Ing. Ing. Matej Perašín, Závodie 7, 976 52 Čierny Balog, nar. 8.9.1982

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

Širšie odôvodnenie petície:

Ministerstvo financií SR nám sľubuje prísnu reguláciu, ktorá povedie z masovému zatváraniu herní a dramatickému úbytku automatov. Argumentuje tým, že ostatná novela zvýšila počet automatov v herniach na 12 kusov a tým pádom zmizli dve tretiny prevádzok a vyše 1000 automatov. Zvýšenie na 15 kusov v herniach má mať podobný efekt. Ministerstvo však zamlčiava, že z 2830 zaniknutých prevádzok bolo až 2516 krčiem a reštaurácii (89%). Na herne sa zmenilo len 51 krčiem. Spomedzi 1379 herní na Slovensku podmienku 15 prístrojov nespĺňa 1002 herní. Je naivné predpokladať, že väčšina z nich zanikne bez toho, aby sa pokúsili udržať na trhu. Počet automatov od decembra 2016 do januára 2018 na prvý pohľad klesol o 966 kusov (o 4,27%). Prečo však Ministerstvo nepovie, že 971 automatov ubudlo v mestách a obciach, ktoré hazard zakázali na základe petície občanov? V mestách a obciach, ktoré herne nezakázali, počet automatov stúpol o 5 kusov. Ide síce o minimálny nárast, o žiadnom znižovaní počtu automatov z dôvodu zákonnej regulácie však nemôže byť ani reč.

Zákon privatizuje štátny monopol online hier. Oficiálnym cieľom tejto zmeny má byť ochrana hráčov. Výročná správa o hraní v Českej republike za rok 2017 uvádza, že patologickí hráči častejšie hrajú u legálnych prevádzkovateľov online hazardných hier (80% liečených hráčov) ako u nelegálnych prevádzkovateľov (56% liečených hráčov). Výskum nezisťoval do akej miery jednotliví prevádzkovatelia prispeli k vzniku závislosti konkrétnych hráčov. Vieme však vypočítať, že 36,6% liečených hráčov online hazardných hier hralo aj u legálnych aj u nelegálnych prevádzkovateľov, 19,5% hráčov hralo iba u nelegálnych prevádzkovateľov a 43,9% liečených hráčov iba u legálnych prevádzkovateľov. Neexistujú zatiaľ žiadne dôkazy, že by privatizácia online hier v Českej republike prispela k zníženiu počtu patologických hráčov. Hranie u legálnych prevádzkovateľov z pohľadu prevencie problémového hrania tak nie je pridanou hodnotou. Výsledky výskumov v tejto oblasti sa očakávajú v roku 2021, prípadne v roku 2025.

Prevádzkovatelia stávkových hier odhadli, že vplyvom tohto zákona sa výťažok z legálnych online hazardných hier postupne zvýši na 210 mil. EUR ročne. Títo prevádzkovatelia majú záujem prevádzkovať online kasína a získať čo najväčší podiel na novom trhu a teda získať čo najviac z týchto 210 mil. EUR. Ministerstvo financií SR týchto prevádzkovateľov v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania označilo za odbornú verejnosť. Tieto osoby nie sú odborná verejnosť, ale hazardná lobby, ktorej účelom nie je podanie nezávislého odborného názoru, ale snaha o dosiahnutie zisku. Za týmto účelom boli v zmysle zákona zriadené a Ministerstvo financií túto skutočnosť má jasne označiť. Naozaj majú občania uveriť rozprávkam o odbornej verejnosti, ktorej ide iba o ochranu hráčov a nezaujíma sa o zisky vo výške 210 mil. EUR ročne?

Výročná správa o hraní v Českej republike za rok 2017 upozorňuje na nárast reklamy na Internete v dôsledku zvýšenej konkurencie v oblasti online hazardných hier. Rôzne reklamné kampane a súťaže prebiehajú aj na sociálnych sieťach kde nie je žiadna ochrana pred hraním deti a mladistvých. Nový zákon o hazardných hrách súkromným prevádzkovateľom online hazardných hier na Slovensku taktiež umožní masívne reklamy v celoštátnych médiách, na sociálnych sieťach a Internete. Kým dnes sa hovorí o desaťtisícoch hráčov online hazardných hier, o pár rokov môže byť počet týchto hráčov niekoľkonásobne vyšší, ďaleko presahujúc počet 100 000. Pritom sa nedá zabrániť hre detí a mladistvých, nakoľko deti bežne využívajú hráčske účty svojich dospelých kamarátov, ktoré sú založené úplne legálne. Zlé riešenie problému je niekedy horšie ako žiadne riešenie.

Zákon prakticky nezavádza žiadnu významnejšiu ochranu hráčov, ktorá by mala za cieľ predísť situáciám kedy hráč prehrá celý rodinný majetok. Hráči hazardných hier nemusia byť registrovaní (s výnimkou online hazardných hier) a nastaviť si limity na hru. Pri online hazardných hrách si hráči budú môcť dobrovoľne nastaviť limit na maximálnu mesačnú výšku stávok a maximálnu mesačnú výšku prehry. Neodmietame, že sa do nového zákona podarilo dostať takéto opatrenie aspoň na báze dobrovoľnosti. Dôvod na podporu tak zlého zákona ako bol predložený to však nie je. Patologickí hráči v Českej republike tieto druhy limitov prakticky odignorovali, pretože nie sú povinné. Výskumu Patologičtí hráči v léčbě 2017 sa zúčastnilo 252 hráčov, pričom limit na maximálnu mesačnú výšku stávok si nastavili 2 z týchto hráčov a limit na maximálnu mesačnú prehru si nastavili 3 z týchto hráčov. Tieto limity tak dobrovoľne využil približne 1 zo 100 hráčov, ktorí ich naozaj potrebovali.

Dlhodobo upozorňujeme na “megadarček” pre stávkové kancelárie. Navrhovaný zákon mení odvody zo stávkových hier, na základe čoho môže prísť verejná správa o viac ako 33,2 mil EUR ročne. Ak by sa odvody zo stávkových hier nemenili, štátu by ostalo dosť peňazí na to, aby sa zvýšili prídavky na dieťa o 10%, prípadne aby sa zvýšil rodičovský príspevok na 240 EUR mesačne. Nie je správne namiesto rodín dávať “zľavu” prevádzkovateľom hazardných hier.

Nový Úrad pre reguláciu hazardných hier bude mať Radu Úradu, ktorá bude rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Úradu vydaných v prvom stupni. Táto Rada má údajne priniesť spravodlivosť do systému. Realita však bude iná. Ak sa občania obrátia na Úrad s podnetom, že majú podozrenie na porušenie zákona niektorým prevádzkovateľom hazardnej hry, výsledky kontroly budú predmetom tajomstva. Ak Úrad neuloží sankciu, nebude sa mať kto proti rozhodnutiu Úradu odvolať (prevádzkovateľ je spokojný, občan sa o neuložení sankcie nedozvie). V prípade, že Úrad sankciu uloží, prevádzkovateľ sa o nej dozvie a bude sa môcť proti sankcii odvolať. Rada Úradu skôr zabezpečuje práva prevádzkovateľov hazardných hier ako ochranu občanov, ktorí upozornia na porušenie zákona.

Nový zákon chráni prevádzkovateľov hazardných hier aj pred občanmi, ktorí žiadajú výrazné obmedzenie počtu herní a kasín vo svojich mestách a obciach. Kombinovaná licencia na prevádzkovanie hazardných hier v herni a internetových hier v internetovom kasíne sa bude vydávať na 5 rokov, kombinovaná licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne sa bude vydávať na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov. Teda až na 10 rokov! Tieto 5-ročné licencie budú drahšie, avšak ochránia majiteľov herní a kasín pred petíciami občanov, ktorí budú žiadať zákaz herní a kasín vo svojej obci. Ako príklad uveďme Bratislavu. Občania začali spisovať petíciu za zákaz herní a kasín v máji 2015. Od mája 2017 do júna 2018 platilo v Bratislave VZN o zákaze umiestnenia herní, ktoré Krajský súd v Bratislave pre procesnú chybu zrušil. Mesto síce podalo proti tomuto rozhodnutiu kasačnú sťažnosť, Najvyšší súd však vo veci nerozhodol a VZN tak stratilo platnosť. Novozvolené mestské zastupiteľstvo bude môcť prijať nové VZN na základe ďalšej petície, avšak jeho účinky sa v tomto volebnom období vôbec nemusia prejaviť. Ak by sa v druhej polovici roku 2019 podarilo nové VZN prijať, herne a kasína by začali masívne miznúť až po 30.6.2024. Od 1.7.2019 môžu majitelia herní a kasín získať 5-ročné licencie, ktoré im nebude možné odobrať. Ak Národná rada SR odhlasuje nový zákon o hazardných hrách, Bratislavčania budú musieť čakať na mesto bez herní viac ako 9 rokov od začiatku svojho boja! Podmienka petície v kombinácii s 5-ročnými licenciami reálne znemožní obciam obmedziť hazard na svojom území, pričom budúca vláda SR nebude môcť s touto situáciou počas funkčného obdobia 2020 až 2024 už nič robiť.

Keď sa v Bratislave prijímal zákaz umiestnenia herní a kasín, občianskym aktivistom sa vyčítalo, že sa hráči presunú do online kasín. Občianskí aktivisti pritom navrhovali oveľa prísnejšiu reguláciu online hier. Nový zákon presun hráčov do online prostredia vníma ako želaný jav. Ak sa príjme v nejakom meste zákaz umiestnenia herní a kasín, ako prvé ukončia do 2 rokov prevádzku tie herne, ktorých prevádzkovatelia nemajú licenciu na online kasíno. Od tretieho do piateho roku, to znamená nasledujúce 3 roky budú môcť v meste ostať tie herne, ktorých prevádzkovatelia majú licenciu na online kasíno. Súčasne budú môcť v meste ostať kasína. Väčšina hráčov však bude hrať v herniach, ktoré budú mať svoje vlastné online kasíno. Majitelia herní budú mať 3 roky na to, aby hráčov presvedčili, aby vyskúšali registráciu v ich online kasíne. Táto registrácia v online kasíne navyše hráčom umožní hru v čase medzi 3:00 a 10:00 kedy musia byť kamenné herne zatvorené. Po zatvorení herní v meste po piatich rokoch bude väčšina hráčov zaregistrovaná v online kasínach vlastnených prevádzkovateľmi týchto herní a tak sa budú môcť hráči hazardných hier pohodlne presunúť z herní na Internet.

 

Perličkou je nové všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude možné zakázať umiestniť herňu 200 metrov od inej herne. Ak by všetky mestá a obce na Slovensku takéto nariadenia prijali, neexistuje herňa, ktorú by to ovplyvnilo. Existujúce herne majú výnimku, nové herne budú vznikať minimálne. Napríklad v Banskej Bystrici sa na Hornej ulici nachádzajú 4 herne v 5 susediacich budovách. Takéto VZN by dosiahlo, že by sa na Hornej ulici nemohla zriadiť piata herňa. Súčasný stav je však pre hazard lobby akceptovaný. Ak by sa aj zabránilo vzniku ďalšej herne na tejto ulici, nebude to žiadna skutočná regulácia. V už existujúcich 4 herniach možno doplniť ďalších 98 herných zariadení (do limitu 40 zariadení na herňu). Na Slovensku sa nachádza 1 379 herní s 20 980 hernými zariadeniami. Teoreticky je možné do nich pridať ďalších 34 180 herných zariadení, bez toho, aby musela vzniknúť jediná nová herňa. Nové herne budú s istotou vznikať v obciach, kde žiadna herňa nie je a ktoré musia vznik takejto herne umožniť. Obce nemôžu herne zakázať pokiaľ sa v nich herňa nenachádza a nenarúša verejný poriadok.

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

3 4 206

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 647

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 103

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

1 názor na podpis

 • Václav

  PrPreevePPrevencia na závislosť je vždy menej nákladná ako liečba zavislosti