Petícia za odvolanie prednostu gynekologickej kliniky UNB Jozefa Záhumenského

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Ministerstvo zdravotníctva SR, Univerzitná nemocnica Bratislava

Vážená pani ministerka zdravotníctva SR,
Vážená pani riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava,
Vážený pán dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,

My občania, Vás žiadame, aby ste vykonali všetky potrebné kroky k tomu, aby bol prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov Jozef Záhumenský odvolaný zo svojich funkcií.

6252 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

V NR SR bol predložený návrh zákona, ktorý pred rozhodnutím o potrate, dáva matkám právo na informácie o aktuálnom  vývojovom štádiu jej nenarodeného dieťaťa aj prostredníctvom vyšetrenia, ktoré umožňuje počuť tlkot jeho srdca. Podobný zákon už platí vo viacerých štátoch USA.

MUDr. Jozef Záhumenský prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov vo verejnej reakcii,  pre Denník N uviedol manipulatívne informácie o tom,  že „Zvuk srdiečka plodu možno zachytiť iba prostredníctvom pulzného dopplerovského vyšetrenia, ktoré má vysokú ultrazvukovú energiu, ... Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca Na tomto základe napríklad poslankyňa Natália Blahová verejne obvinila predkladateľov návrhu zákona, že chcú „uškvariť srdce dieťaťa“.

Žiadame odvolanie prednostu, pretože MUDr. Jozef Záhumenský vo svojom vyjadrení pre média

1.     podal zavádzajúce informácie, ktoré zasiahli do dobrej povesti a odbornosti predkladateľov a tvorcov návrhu zákona,

2.     šíril nepravdivú správu na verejnosti, ktorá zhoršila renomé tejto diagnostickej metódy,

3.     zavádzal verejnosť v tom, že toto vyšetrenie sa v prvom trimestri nesmie používať, (odborník musí rozumieť a rešpektovať rozdiel slovami „nesmie sa používať“ a slovami „môže sa používať opatrne, s mierou a bezpečne“),

4.     ignoroval, že návrh obmedzuje tento výkon len na situácie, v ktorých je tento výkon technicky možný,

5.     ignoroval, že  návrh neruší zákonnú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť správne a preto počúvanie tlkotu srdca môže byť realizované iba  štandardnými diagnostickými postupmi, ktoré nepoškodia nenarodené dieťa,

6.     nepodložil žiadnymi relevantnými vedeckými štúdiami v zmysle princípu „evidence based medicine“, že počúvanie  tlkotu srdca dieťaťa pomocou Dopplerovho ultrazvuku v časovom rozsahu 3-5 sekúnd realizovaného riadne lekárom v rámci zásad bezpečného používania poškodzuje dieťa.

Na Slovensku podobne ako v mnohých iných krajinách nie je zakázané správne používanie  Dopplerovho ultrazvukového vyšetrenia v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Žiadna odborná spoločnosť na Slovensku nepožadovala  jeho zákaz. Používa sa aj v prvých troch mesiacoch tehotenstva v klinicky odôvodnených prípadoch. Musí sa však používať opatrne a bezpečne. Skoro každý medicínsky postup a diagnostická metóda môže škodiť ak sa používa nesprávne, preto ju zákon zveruje osobám s príslušným vzdelaním a praxou. Na jeho používanie sa vzťahujú obmedzenia, ktoré lekári musia rešpektovať. Musia prevažovať výhody nad rizikami. V prípade potratu prevažujú benefity z využitia tejto metódy pre dieťa asi najvýraznejšie. Vyšetrenia musia byť obmedzené na nevyhnutný čas a hodnoty tepelného indexu musia byť nastavené na čo najnižšie hranice. Autority v tejto oblasti ako je napríklad asociácia medicínskeho ultrazvuku - Americký inštitút ultrazvuku v medicíne schválil v rokoch 2011 a 2016 Vyhlásenie o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11-14 týždňa (alebo skôr počas tehotenstva), v ktorom sú nastavené limity pre jeho používanie.  

Predpokladom výkonu funkcie prednostu  je vysoká odbornosť, etické správanie a dôveryhodnosť. Neodborné vyjadrenia  prednostu majú závažný vplyv nielen na jeho osobu, ale na dôveryhodnosť  gynekologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, keďže v tejto pozícii ho uvádzali verejné výstupy novinárov.

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, Bratislava, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

 

Príloha:

Americký inštitút ultrazvuku v medicíne

Vyhlásenie o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11-14 týždňov (alebo skôr počas tehotenstva)

Použitie Dopplerovho ultrazvuku počas prvého trimestra sa v súčasnosti propaguje ako cenná diagnostická pomôcka na skríning a diagnostiku niektorých vrodených abnormalít. Tento postup vyžaduje značné zručnosti a vystavuje plod dlhým obdobiam relatívne vysokých hladín ultrazvuku. Z dôvodu zvýšeného rizika poškodenia by sa malo použitie spektrálneho Dopplerovho ultrazvuku s vysokým TI v prvom trimestri pozorovať s veľkou opatrnosťou. Spektrálny Doppler by sa mal používať iba v prípade, že existuje jednoznačná výhoda / riziko a trvanie TI a trvanie vyšetrenia sú nízke. Protokoly, ktoré zvyčajne zahŕňajú hodnoty TI nižšie ako 1,0, odrážajú minimálne riziko. V súlade s vyhlásením WFUMB odporúčame, aby:

    1. Všetky vyšetrenia by sa mali začať pri zobrazenom TI 0,7, pretože celkové trvanie ultrazvukového vyšetrenia počas tehotenstva nie je možné vopred zistiť. Vyššie výstupy by sa mali používať iba vtedy, ak je to potrebné na získanie adekvátnych snímok a v súlade so zásadou tak nízko ako rozumne dosiahnuteľných (ALARA).

    2. Pulzný Dopplerov (spektrálny, výkonový a farebný tok) ultrazvuk by sa nemal používať rutinne.

    3. Pulzný dopplerovský ultrazvuk sa môže použiť na klinické indikácie, napríklad na zmiernenie rizika trizómie.

    4. Ak sa vykonáva Dopplerov ultrazvuk, zobrazený tepelný index (TI) by mal byť menší alebo rovný 0,7 za predpokladu, že je možné získať adekvátne snímky, a expozičný čas by sa mal udržiavať čo najkratší v súlade so získavaním potrebných klinických informácií.

    5. Pri použití Dopplerovho ultrazvuku na výskumné, výukové a školiace účely by zobrazené TI malo byť menšie alebo rovné 0,7 a čas expozície by sa mal udržiavať čo najkratší v súlade s účelmi skenovania. Mal by sa získať informovaný súhlas.

    6. Vo vzdelávacích prostrediach by mala byť diskusia o impulzoch impulzov alebo farebných Dopplerov z prvého trimestra sprevádzaná informáciami o bezpečnosti a biologických účinkoch (napr. TI, časy expozície a ako znížiť výstupný výkon).

    7. Pri skenovaní materských maternicových artérií v prvom trimestri nie je pravdepodobné, že by to malo vplyv na bezpečnosť plodu, pokiaľ sa embryo / plod nachádza mimo Dopplerovho ultrazvukového lúča.

American Institute of Ultrasound in Medicine

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 387

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 692

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 141

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

14 názorov na podpis

 • Anna Martinkova

  Zachrániť a nechať narodiť sa každému počatému dieťaťu v lone matky !
  Anna.

 • DuHa

  Všetky neduhy v zdravotníctve vyplývajú z až absurdnej kapitalisticko-liberálnej ideológie a tézy,podľa ktorej zdravie je tovarom,ktorý si treba kupovať. Každý si za akýkoľvek zdravotný výkon platí /bez ohľadu na to, či je priamym plátcom on sám,alebo mu to platia iný,čím vzniká ďalšia anomália,zakrývaná pojmom:princíp solidarity,ktorý je však neakceptovatelný i nemorálny napr. pri pacientoch z vlastnej viny. Pre lekárov je pacient zárukou ich existencie, pre zdravotné poisťovne zdrojom zisku,rovnaké záujmy má farmaceutický priemysel. Kto z uvedených má úprimný záujem na tom,aby chorých ubúdalo …?Myslíte,že Hippokratove „reči“ sú silnejšie,ako „vynález“Feníčanov…? Česť odolným !
  V tomto paskvilsystéme zákonite vznikajú kolízie medzi rovnakými záujmami ale rôznych záujemcov. Nad zúfalými pokusmi o zvýšenie práv pacienta sa títo-priamo zainteresovaní len blahosklonne usmievajú.Prirodzený strach o zdravie a život zadusí akúkoľvek kritiku i odpor…
  A ich následkami sú

 • Vladimír MitroMitro

  Ja tiež odmietam doplácať na kultúru, šport (pseudošport), na zabezpečovanie poriadku na štadiónoch, na liečenie drogovo závislých ( ja drogy nepodporujem), na vlaky zadarmo ( ja som pracujúci), na Koč.era, a jemu podobných, na vojakov y povolania čo odídu do dôchodku v 40 -tke, atď skutočne

 • Anonym

  Ja zas odmietam, aby z mojich dani boli pidporovane rozne neziskove organizacie, alebo sportove aktivity – zial ale deje sa tak

 • L

  Ja napríklad odmietam, aby boli z mojich daní platené cirkevné inštitúcie, ale žiaľ, deje sa tak.
  Sloboda jedného človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Nik nám teda nedáva právo rozhodovať o tele, osude, živote toho druhého.

 • Každému súdnemu čoveku je jasné, že pán primár je zadubený človek, Môže byť šikovný, vzdelaný… ale na čo to je, keď kvôli svojim osobným problémom nedokáže byť objektívny?
  Tiež som počul, že sa k matkám správa arogantne, že patológ označil to čo primár poslal na patológiu za amatérsky odber, ku ktorému primár neposlal žiadne sprivodné informácie.. a že takto patológ nemôže zistiť príčinu spontánneho potratu. Okrem odbornej stránky teda pán primár zjaven zlyháva aj v etickej/morálnej rovine.
  Na primárov by rozhodne mali byť vyššie nastavené latky v odbornej aj morálnej oblasti.

 • JjJan

  Ing. Ján Klimek

  Ako môže tento človek mať titul MUDr.? Nemal by doktor liečiť a chrániť životy? Vražda je o to hroznejšia, že sú zavraždení tí, čo sa absolútne nemôže brániť. Ide teda o beštiálnu vraždu. Ako teda nazvať človeka, ktorý to schvaľuje? Dr. Jekyll? Mr. Hyde?

 • Marcel

  Zachrániť jedno dieťa, znamená zachrániť svet. F.M.Dostojevský

 • Ing. aKatarínaa

  Odmietam názor a jeho uvedenie do praxe, aby z mojich odvodov na ZP boli platené potraty, ako to v relácii STV 26.10.2019 presadzoval jeden z debatujúcich!!! Po „nežnej revolúcii boli hlasy, že občania dostanú akúsi „kartičku o prehľade odvodov na ZP, kde bude uvedené, koľko a na aké zdravotné úkony si občan vyčerpal. Kto si bude preventívne chrániť svoje zdravie a na niektoré úkony si zdroje nevyčerpá, môže tieto ušetrené finančné prostriedky použiť trebárs na stomatologické úkony alebo na regeneráciu síl v kúpeľoch. Kto si zdravie neváži a svoje odvedené zdroje vyčerpá – ten si priplatí.
  Ako k tomu prídem ja, že niekto žije nezodpovedne a niekto bude „čerpať“ moje peniaze na svoj hýrivý život! Nech sa tie prosriedky použijú tam a do tých rodín, kde naozaj nie vlastnou príčinou došlo k nutnosti finančne náročného zákroku.
  Pri takomto pohľade aj na zdravotné úkony/poistenie bude hneď menej nezodpovedných aj na cestách, keď budú musieť uhrádzať spôsobenú škodu na zdraví nezodpovední vodiči, bude menej „radodajok“ na diskotékach a pod.
  Asi netreba viac rozvádzať. Byť preventívne zodpovedný!!!!

 • Peter Komanický

  Ochrániť zdravie, aby o pár hodín zobrať život? Hmm… pokrytectvo a podlosť najhrubšieho zrna. Povedal by som „diabolstvo“. Odporúčam pánu prednostovi, aby ak sa tvári, že je ochrancom života, nech ho chráni dôsledne celý. Až potom si získa rešpekt a úctu nás ostatných. Ako človek, ktorý nerobí kompromisy, ale verí Životu, ktorému sa rozhodol slúžiť ako lekár. Tento štát stojí a rozvíja sa len vďaka tým, ktorí nelavírovali a nerobili kompromisy, ale boli verní svojmu svedomiu, veľakrát zaplatili vysokú cenu za to, aby aj pánu prednostovi vybojovali právo, že sa môže ako lekár beztrestne rozhodnúť a postaviť hlavne na stranu dobra, hájiť ho bez následkov a so cťou. Pán prednosta prajem vám, aby ste mali odvahu nespreneverovať sa svojmu poslaniu a neboli polovičatý.
  Jeden sudca raz povedal: …aby (táto biedna žena) neprišla a neudrela ma po tvári. Robte tak, aby vás nikdy žiadna nemala dôvod udierať po tvári.

 • MM

  Život nenarodeného dieťaťa je sväté a nikdy nevieme kedy zavraždíme ďašieho „Shakespeare“, či „Matku Terezu“… dajme životu šancu.

 • JánJán Kováčik

  Ak som to dobre pochopil Pán prednosta gynekologickej kliniky má obavu, aby sa neuškodilo dieťatku ultrazvukovou energiou, ale nemá obavu, že to isté dieťatko ide na potrat kde mu zaživa odtrhnú rúčky, nôžky a …???
  To čo je???????????
  Dokedy budeme trpieť masové vraždy a masových vrahov medzi sebou??????

 • Peter Sabol

  Dobrý deň,
  popísal som uvedenú petíciu, i keď si nie som úplne istý, že uvedený výrok pána prednostu dostatotčne kvalifikuje požiadavku na jeho odvolanie. Možno by to bolo vhodné na začatie disciplinárneho konania.