Menu

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Petícia za odvolanie prednostu gynekologickej kliniky UNB Jozefa Záhumenského