Rešpektujme rodinný život policajtiek a policajtov

Autor: Nový odborový zväz polície Adresát: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Vážené ministerstvo,

Nový odborový zväz polície a osoby podpísané pod týmito hromadnými pripomienkami navrhujú nasledovné zmeny v nižšie citovanom návrhu zákona:

772 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné hromadné pripomienky Nového odborového zväzu polície k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2021/416 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-416 (ďalej len „návrh“)

 1.     V čl. II, v bode 6, sa v § 151 nahrádza  číslo 11 číslom 15.

 Odôvodnenie

Platný text zákona zohľadňuje situáciu policajtky pri dieťati do 15 roku veku a zníženie tohto veku na 11 rokov znamená zhoršenie možností usporiadania rodinného života policajtiek, čím dochádza k prehlbovaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami, zníženiu možností zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Zároveň táto negatívna zmena nezohľadňuje rodičovské povinnosti, ktoré zo zákona vyplývajú rodičom maloletých detí.

Išlo by zároveň o zbytočné vytváranie  nerovností a kontroverzií medzi policajtkami a hasičkami v rezorte ministerstva vnútra, ktorým ostáva zachovaná právna úprava v § 102ac zákona o hasičskom zbore.

 2.     V čl. II, v bode 7 sa  nahrádzajú slová „rodičovská dovolenka v rozsahu deväť týždňov“  slovami “ otcovská  dovolenka v trvaní 28 týždňov“.

 Odôvodnenie

Navrhovaná zmena reaguje na zabezpečenie rovnosti medzi rovnakými situáciami policajtov a ostatných otcov rodín, ktorí majú nárok na 28 týždňov otcovskej dovolenky. Návrh odstraňuje diskrimináciu policajtov oproti ostatným otcom rodín a zvyšuje možnosti zosúlaďovania rodinného a pracovného života policajtov - otcov rodín.

Zároveň sa zosúlaďuje pojem  otcovskej dovolenky. Táto zmena reaguje na zmenu Zákonníka práce, ktorý zavedením pojmu otcovskej dovolenky odstránil duplicitné používanie pojmu rodičovskej dovolenky pre dve rozdielne legislatívne situácie.

3.     V čl. III, v bode 7 sa nahrádzajú slová „rodičovská dovolenka v rozsahu deväť týždňov“  slovami “ otcovská  dovolenka v trvaní 28 týždňov“.

 Odôvodnenie

Navrhovaná zmena reaguje na zabezpečenie rovnosti medzi rovnakými situáciami príslušníkov a ostatných otcov rodín, ktorí majú nárok na 28 týždňov otcovskej dovolenky. Návrh odstraňuje diskrimináciu príslušníkov oproti ostatným otcom rodín a zvyšuje možnosti zosúlaďovania rodinného a pracovného života príslušníkov - otcov rodín.

Zároveň sa zosúlaďuje pojem  otcovskej dovolenky. Táto zmena reaguje na zmenu Zákonníka práce, ktorý zavedením pojmu otcovskej dovolenky odstránil duplicitné používanie pojmu rodičovskej dovolenky pre dve rozdielne legislatívne situácie.

Aktuálne petície

Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

14 12 320

Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

Vážený pán predseda Národnej rady SR, apelujeme na Váš zdravý rozum! Vyzývame Vás, predložte zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o tehotných a r...

Zobraz petíciu
Neničte rodičovský dôchodok!

15 9 443

Neničte rodičovský dôchodok!

Svojim podpisom sa pripájam k Verejnej výzve "Neničte rodičovský dôchodok" iniciovanej signatármi z kultúrneho, akademického, občianskeho, cirkevné...

Zobraz petíciu
Zabráňte Prešovskej zrade!

15 6 362

Víťazstvo

Zabráňte Prešovskej zrade!

Ešte nedobehli ani všetky licencie a už je tu snaha o znovuzavedenie hazardu v Prešove návrhom všeobecne záväzného nariadenia. Postavme sa spolu proti...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

3 názory na podpis

 • Martina

  Tu nejde o zrovnoprávnenie policajtov a policajtiek, kto bude chcieť zneužívať systém ten ho využije, ale o to, že tak ako deti civilných zamestnancov majú možnosť v prípade choroby byť doma s jedným z rodičov do veku 15 rokov, tak aj deťom rodičov policajtov by nemala byť upretá táto možnosť. Predsa nemôžem nechať 11, 12, 13 či 14 ročné dieťa v horúčkach doma s krabičkou antibiotik. Áno, niektoré deti by to zvládli, ale nemôžeme generalizovať.

 • Ivan

  vyborne

 • František

  Súhlasím s pripomienkou č. 1, ale nedá mi dodať, že zrovnoprávňujúce aktivity vo všetkých oblastiach života (neraz nad nimi krútim hlavou) by mali viesť aj k preformulovaniu znenia paragrafov upravujúcich práva policajtiek starajúcich sa o maloleté dieťa mladšie ako 15 rokov do podoby, ktorá bude reflektovať práva policajtov starajúcich sa o dieťa mladšie ako 15 rokov. Ak teda budeme precízni a principiálni, pouvažujme aj nad tým, že selektívne zrovnoprávňovanie žien s mužmi je nespravodlivé. Obzvlášť v ozbrojených zboroch je táto téma často kontraproduktívna a je potrebné pristupovať k nej obozretne.
  K pripomienkam č. 2 a 3, myslím, že ich formulácia by mohla byť jasnejšia a zreteľnejšia – napr. uviesť nevýhody po navrhovanej právnej úprave.