Príroda vie, kto je muž a žena a zákon by nemal byť hlúpejší!

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Národná rada SR, Poslanci NR SR

Najvyšší správny súd SR svojim rozhodnutím vo veci zápisu zmeny pohlavia aktivisticky spochybnil obsah pojmu pohlavie, ktoré sa dnes zapisuje do štátnych dokladov.

Keďže pohlavie je právne významnou skutočnosťou a biologicky nezmeniteľnou skutočnosťou touto petíciou vyzývame parlament, aby prijal návrh zákona, ktorý jasne určí, že štát nebude zapisovať fiktívne zmeny pohlavia a zmenu pohlavia v štátnej evidencii zapíše iba na základe genetických testov v prípadoch, v ktorých bolo pohlavie lekárom nesprávne určené.

16277 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Petícia: Príroda vie, kto je muž a žena a zákon by nemal byť hlúpejší!

Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

Vážení páni poslanci,  Vážené pani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky,

Najvyšší správny súd SR svojim rozhodnutím vo veci zápisu zmeny pohlavia aktivisticky spochybnil obsah pojmu pohlavie, ktoré sa dnes zapisuje do štátnych dokladov.

Keďže pohlavie je právne významnou skutočnosťou a  biologicky nezmeniteľnou skutočnosťou touto petíciou vyzývame parlament, aby  prijal návrh zákona, ktorý jasne určí, že štát nebude zapisovať fiktívne zmeny pohlavia a zmenu pohlavia v štátnej evidencii zapíše iba na základe genetických testov v prípadoch, v ktorých bolo pohlavie lekárom nesprávne určené.

Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

Vážení páni poslanci,  Vážené pani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky,

dostali sme sa bizarnej situácie, keď naša ústava chráni ženy a súdy nevedia, kto žena je. Preto to musíte povedať vy páni poslanci a vy pani poslankyne! Ak má slovo žena mať naďalej svoj reálny obsah a nemá to iba vec pocitov či psychiatrickej diagnózy bude potrebný Váš zásah.

Považujeme za neuveriteľné, že v dobe dnešného pokroku vedy a genetiky je možné uvažovať tak nekompetentne o  biologickom základe človeka a jeho dôležitosti.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Môžeme nazvať iba súdnym aktivizmom skutočnosť, že súdy nevedia z ústavy, zákona o rodine vydedukovať biologické skutočnosti. Načo potom ústava SR hovorí o tehotnej žene? Čo z našej Ústavy  ostane, ak základné nespochybniteľné skutočnosti týkajúce sa reprodukčného zachovania spoločnosti sú spochybnené? Čo ostane z našej spoločnosti, ak desaťtisíce rokov platné definície muža a ženy prestanú mať podklad v biológii  a schopnosti založiť si  rodinu?

Je neskutočné, že dochádza k takému nárastu nenávisti v spoločnosti k jej  základnej bunke spoločnosti – rodine. Čudujeme sa potom, že pribúda toľko zranených ľudí, ktorí sa nevedia stotožniť s vlastným telom? Ich bolesť cítime ako vlastnú bolesť a nechceme, aby ju zažívali. Prečo však takých zmätených detí pribúda?  Niekoľko stoviek odborníkov na Slovensku varovalo pre nebezpečenstvom tzv. rodového „scitlivovania“.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., podpredseda Ústavného súdu ČR vo svojom prejave k štátnosti uviedol ako príklad práve  rozhodnutie v tejto veci ako to, ktoré by malo  skutočne patriť  parlamentu a každá takáto zmena by mala byť veľmi citlivo uvážená.

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc. sa vyjadril, že poslaním medicíny je liečba patologických stavov a nie zásahy do normálnych fyziologických javov. Zavádzať tretie pohlavie, či redukovať dve na jedno nemá nič spoločné s medicínou.

Plne sa stotožňujeme so  signatármi listu predsedovi vlády Slovenskej republiky Eduardovi Hegerovi.  Administratívne úkony nie sú a nemôžu byť súčasťou liečby, rovnako ako štátny administratívny úradník nie je medicínskym pracovníkom. Zároveň takéto administratívne úkony obmedzujú ústavne chránené práva a slobody ostatných osôb, ktoré si oprávnene myslia a aj konajú na základe biologicky nezmeniteľného pohlavia a pohlavie považujú za zásadnú vec na rozlišovanie v mnohých životných situáciách.

Nespravodlivosť sa neodstraňuje ďalšími nespravodlivosťami voči ostatným. Jednotlivci, ktorí zažívajú vážny rodový nesúlad, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie, a veria, že sú „uväznení“ v nesprávnom tele.  Máme súcit s tými, ktorí trpia rodovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať.

Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia.  Závažné pochybnosti  sú opísané aj v americkej štúdii v Journal of Sex & Marital Therapy.

Nie je to nič nevypočítateľné. V krajinách, ktoré podľahli tejto ideológii enormne rastie počet obetí - detí, ktoré cítia nesúlad so svojim pohlavím. Dianna Kenny  psychologička zo Sydney pripúšťa, že  ideológia zasiahla aj množstvo odborníkov a inštitúcií.

Podľa zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. Ako matka „legálne  uznaný muž“  zapísaný nemôže byť, lebo matkou je podľa zákona žena. Ako otec zapísaný byť nemôže, lebo otec dieťa nerodí, ale plodí s matkou dieťaťa (§ 94, ods. 2 zákona o rodine).

Nejde nám o to, aby niekto trpel. Práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Závažné dôsledky Vášho rozhodnutia možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

- zásah do intimity dievčat pri prideľovaní dievčat na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach,

- zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia - príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

- pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím.

- poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru a zvýšený vznik zranení,

- zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.

Anton Chromík

Aliancia za rodinu

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976 

 

Aktuálne petície

Nehlasujte za  partnerstvá osôb rovnakého pohlavia!

25 18 242

Nehlasujte za partnerstvá osôb rovnakého pohlavia!

Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne, s bolesťou a úprimným zármutkom sme sa dozvedeli o dvoch zavraždených pred Gay barom, ktorých zavraždil...

Zobraz petíciu
Podporte nájomné bývanie pre mnohodetné rodiny!

3 5 220

Podporte nájomné bývanie pre mnohodetné rodiny!

Vážený pán podpredseda vlády Štefan Hollý, dovoľte, aby sme Vám zaslali zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu nariadenia vlády, ktoré by...

Zobraz petíciu
Odmietame netolerantnosť voči katolíckemu biskupovi Haľkovi a katolíckym názorom

43 15 270

Odmietame netolerantnosť voči katolíckemu biskupovi Haľkovi a katolíckym názorom

My, signatári a podporovatelia tohto otvoreného listu, vyjadrujeme podporu otcovi biskupovi Jozefovi Haľkovi, voči ktorému sa v posledných dňoch odohr...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

19 názorov na podpis

  • Anna D.

    Tieto snahy považujem za neprijateľné pre celú spoločnosť, lebo by mali obrovské – zlé dopady ekonomické, kultúrne, morálne. Prakticky by došlo k rozkladu celej spoločnosti. Čudujem sa jednému, a to, že aj mnohí rozumne rozmýšľajúci ľudia si zatvárajú oči a radšej sa uchýlia k floskule, že sa nebudú miešať do súkromia iných osôb. To nie je o súkromí ani o náboženstve, ale o zdravom rozume a predchádzaní zlu. Ďakujem všetkým, ktorí sa snažia o pravdu a spravodlivosť .