Menu

Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

9. mája 2019 - Petície
Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR,

My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre všetky deti od piatich rokov povinná materská škôlka, ako to predpokladá poslanecký návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (p. t. 1468). Rozumieme zámeru pomáhať deťom zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia a zlepšiť ich štartovaciu pozíciu v škole. Posunutie štartovacej čiary pre všetky deti však tento problém nevyrieši. Nebránime sa ukladaniu povinnosti priamo tej skupine rodičov a detí, ktoré majú problém a využitiu opatrení, motivujúcich rodičov detí zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia prihlasovať deti do materskej škôlky. Nesmú sa však brať práva všetkým rodičom. Väčšina nemôže byť postihovaná za menšinu. Mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti doma a ešte viac rodičom vyhovuje nechať si niekedy dieťa zo škôlky doma.

So zavedením povinnej dochádzky do materskej škôlky pre všetky deti od piatich rokov nesúhlasíme z nasledovných dôvodov:

Návrh uráža všetky matky a otcov, lebo predpokladá, že nie sú schopní ani len pripraviť svoje deti na školskú dochádzku.

Všetky ideologické režimy sa snažili cez inštitucionalizované vzdelávanie ovplyvňovať čo najmenšie deti vo výchove a odoberať  rodičom právo na výchovu svojich detí.

Výchova deti patrí rodičom, nie štátu. Ústava SR v čl. 41, ods. 4 hovorí, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť.

Vytváranie nových miest v škôlkach nie je jednoduché. Ak ostane zachovaný počet miest v škôlkach a budú musieť byť prijaté všetky deti nad 5 rokov zníži sa počet miest v škôlke pre mladšie deti.

Odoberanie príspevkov na deti rodičom,  zavádzanie priestupkov, ukladanie pokút vo výške 331,50 eur, považujeme za nehorázne zneužívanie štátu na trestanie rodičov, ktorí chcú vychovávať predškolákov sami.

Plánuje štát trestne stíhať rodičov, lebo nedali dieťa do materskej škôlky? Návrh by mal jasne odpovedať na otázku, či zanedbávanie školskej dochádzky v materskej škôlke vo väčšom rozsahu bude môcť byť posudzované aj ako trestný čin rodiča.

Povinné škôlky považujeme za rizikový faktor. Mnohí rodičia v západných krajinách už trpia tým, že nemôžu ani ovplyvniť obsah škandalóznej sexuálnej výchovy u svojich detí. Štandardy OSN sa snažia o  zavádzanie kontroverznej sexuálnej výchovy detí už od troch rokov. Tieto plány odmietame.

Ústava SR nepozná materské škôlky ako súčasť povinnej školskej dochádzky. Hovorí iba o  práve na bezplatné vzdelanie  pri základných, stredných a vysokých školách.

Návrh nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa v špecifických situáciách. Rodičia doteraz mali právo sami zvážiť schopnosti dieťaťa a požiadať o odklad. Ruší inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky deťom, ktoré sú v starostlivosti rodičov, adoptívnych rodičov alebo pred nástupom do školy ešte nedosiahli dostatočnú mieru pripravenosti na školu. Môže znevýhodniť deti s fyzickým či mentálnym hendikepom, ktoré sú v súčasnosti predprimárne vzdelávané s asistenciou rodičov v domácom prostredí alebo v špecializovaných zariadeniach (stacionáre, kluby, komunitné škôlky).

Návrh zákona zvyšuje finančnú záťaž na rodiny. Rodinám vznikne buď povinnosť zaplatiť učiteľku alebo znášať náklady spojené s navštevovaním škôlky. (doprava, doprevádzanie, náklady na vybavenie).

Návrh je spracovaný neodborne a nebola splnená zákonná povinnosť vypracovať doložku vplyvov na rodinu. Tvrdenie, že dané opatrenie nemá vplyv na rodiny vyvrátil sám predkladateľ v doložke sociálnych vplyvov.

Petičný výbor:

Juraj Šúst, T. Tekela 8, 917 01 Trnava nar. 27.7. 1980, predseda  Spoločenstva Ladislava Hanusa

Anton Chromík, Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976, predseda Aliancie za rodinu

Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986; člen správnej rady Asociácie Otca mamu deťom

Andrej Ralbovský, nar. 11.10.1989, Piešťanská 1638/1, Bratislava 831 02, správca nadácie, Nadácia Slovakia Christiana,

Patrik Daniška, nar. 9. 9. 1979, Sadová 206/9, 900 41 Rovinka, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Marek Nikolov, nar. 08.04.1976, Zvončekova 7, Stupava, predseda občianskeho združenia Pastor Bonus

Robert Mátéffy nar: 16.03.1981, Budatínska 3, 85105 Bratislava, predseda
INŠTITÚTU LEVA XIII.

Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985, člen správnej rady Aliancie za rodinu

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Formulár, ktorým môžu podpísať petíciu fyzické osoby:

Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

Áno, želám si dostávať od Aliancie za rodinu e-mailové správy s petíciami, hromadnými pripomienkami, informáciami o rodine a živote. Oboznámil som sa so znením súhlasu spracovaním osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať.
Oboznámil/a som sa so znením Pravidiel ochrany súkromia a cookies a rozumiem, akým spôsobom bude chránené moje súkromie, ako aj akým spôsobom si môžem uplatňovať svoje práva súvisiace so spracúvaním mojich osobných údajov. Uvedomujem si, že pre riadne uplatnenie petície, hromadnej pripomienky, kampane je nevyhnutné spracúvať moje osobné údaje a odovzdať ich adresátovi petície, hromadnej pripomienky alebo kampane.
7,296 signatures

Pošlite to ďalej:

   

Formulár, ktorým môžu podpísať petíciu právnické osoby:

Áno, želám si dostávať od Aliancie za rodinu e-mailové správy s petíciami, hromadnými pripomienkami, informáciami o rodine a živote. Oboznámil som sa so znením súhlasu spracovaním osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať.

Oboznámil/a som sa so znením Pravidiel ochrany súkromia a cookies a rozumiem, akým spôsobom bude chránené moje súkromie, ako aj akým spôsobom si môžem uplatňovať svoje práva súvisiace so spracúvaním mojich osobných údajov. Uvedomujem si, že pre riadne uplatnenie petície, hromadnej pripomienky, kampane je nevyhnutné spracúvať moje osobné údaje a odovzdať ich adresátovi petície, hromadnej pripomienky alebo kampane.

One thought on “Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

Monika

Som rada, že v tomto štáte ešte má niekto zdravý rozum. Podporujem aktivity Aliencie za rodinu. Veľmi si vážim ich prácu. Myslím, že dejiny raz budú o tejto dobe písať ako o veľkom úpadku morálky a kultúry .

Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.