Menu

Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

11. apríla 2018 - Petície
Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci. Dôvodom tohto riešenia je, že od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP) na ambulanciu Rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú dolinu. Fakticky došlo k tomu, že v týchto vozidlách prestal pracovať lekár a ostal iba zdravotník. Je zarážajúce, že takéto opatrenie bolo prijaté bez toho, aby boli obce a mestá o takomto rozhodnutí vopred upovedomené. O tomto rozhodnutí sme sa dozvedeli z médií. Písomné rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nám bolo doručené až 12.2.2018.

Primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny spolu neodkladne reagovali na medializovanú správu a už dňa 8.2.2018 zaslali list ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády SR o osobné stretnutie a posúdenie problematiky.

Okrem tohto, sme svoje požiadavky na obnovenie ARLP predložili aj ŽSK, ktorý je zodpovedný za dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby v rámci svojich kompetencií konal.

I napriek uvedenému nebolo zo strany kompetentných prijaté žiadne opatrenie na našu žiadosť a ani sa neuskutočnilo stretnutie s ministrom zdravotníctva či predsedom vlády SR.

Vzhľadom na to, že nie je v našich kompetenciách vyriešiť túto situáciu, využívame  naše občianske práva a podľa zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve vyhlasujeme túto petíciu.

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby bola obnovená ambulancia Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci.“

Podporte túto petíciu svojim podpisom, podporme sa v záujme nášho zdravia!

Predkladajú: Primátori a starostovia Združenia obcí Rajecká dolina Za obnovenie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

Ing. Ján Rybárik, Námestie SNP 2/2, Rajec 015 22 – predseda petičného výboru

Členovia petičného výboru:

Mgr. Katarína Hollá, Námestie SNP 29/1, Rajecké Teplice 013 13

Mgr. Monika Kavecká, Kunerad 60, Kunerad, 013 13

Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Súhlasím so zverejnením mena, priezviska a obce (bez adresy) v zozname podpísaných na tomto portále a beriem na vedomie, že pre riadne uplatnenie petície alebo hromadnej pripomienky musí byť táto petícia či hromadná pripomienka aj s mojimi údajmi doručená adresátovi petície alebo hromadnej pripomienky.
Podpísať
3 signatures

Pošlite to ďalej:

   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *