Menu

Netrhajte Európsku úniu!

23. mája 2018 - Petície
Netrhajte Európsku úniu!

Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte organizáciu, skúste osloviť organizáciu, ktorá by list podpísala.

Vážená vláda SR,  Vážená Národná rada SR,

My, občania Slovenskej republiky týmto podporujeme list mimovládnych organizácií adresovaný inštitúciám Európskej únie v súvislosti s prípadom Coman, ktorého rozsudok bude vynesený 5. júna 2018.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:

… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak,  zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.[i]

Ministerstvo spravodlivosti SR bolo petíciou vyzvané, aby vo veci Coman intervenovalo. Sme sklamaní, že naše Ministerstvo spravodlivosti SR  nevyužilo príležitosť na obranu našej Ústavy SR a ústavne garantovaného manželstva muža a ženy.  Na petičnú výzvu „aby nezanedbali ochranu  našej Ústavy a zabezpečili intervenciu Slovenskej republiky  pred Súdnym dvorom EÚ v prípade Coman et al.  C-673/16 v prospech zachovania suverenity Slovenska a našej ústavnej definície manželstvaMinisterstvo spravodlivosti SR odpovedalo šokujúcou vetou citujeme: „Okrem toho, platí zásada prednosti práva Európskej únie pred vnútroštátnym právom členských štátov. Žiadne iné argumenty, prečo by pojem manžel uvedený v príslušnej smernici mal byť vykladaný tak, že sa vzťahuje iba na osobu opačného pohlavia však vo Vašej petícii uvedené neboli“.

Ústava SR už nie je najvyšším zákonom štátu? Nemecký ústavný súd vo vzťahu k materiálnemu jadru  nemeckej ústavy však takúto interpretáciu odmietol.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali  a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

Vážená vláda SR, Vážená Národná rada SR,

žiadame Vás, aby ste využili svoj vplyv v európskych inštitúciách ešte pred vynesením rozsudku v tejto veci a jasne informovali inštitúcie EÚ, že občania Slovenskej republiky sa s ideologickou kolonizáciou nezmieria a aktivistické súdne rozhodnutie, ktoré prekročí kompetencie členských krajín a bude popierať hodnotu manželstva muža a ženy nebudú rešpektovať.

[i] Názor generálneho advokáta Watheleta v Coman C-673/16, paras 57-58

Petíciu zostavil:

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01, Bratislava, IČO: 42357934

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

Netrhajte Európsku úniu!

Áno, želám si dostávať od Aliancie za rodinu e-mailové správy s petíciami, hromadnými pripomienkami, informáciami o rodine a živote. Oboznámil som sa so znením súhlasu spracovaním osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať.
Oboznámil/a som sa so znením Pravidiel ochrany súkromia a cookies a rozumiem, akým spôsobom bude chránené moje súkromie, ako aj akým spôsobom si môžem uplatňovať svoje práva súvisiace so spracúvaním mojich osobných údajov. Uvedomujem si, že pre riadne uplatnenie petície, hromadnej pripomienky, kampane je nevyhnutné spracúvať moje osobné údaje a odovzdať ich adresátovi petície, hromadnej pripomienky alebo kampane.
8,603 signatures

Pošlite to ďalej:

   

 

List mimovládnych organizácií európskym inštitúciám

Netrhajte EÚ!

Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte organizáciu, skúste osloviť organizáciu, ktorá by list podpísala.

My, dolupodpísané …. mimovládne organizácie … členských štátov EÚ, chceme vyjadriť naše hlboké znepokojenie z nadchádzajúceho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v pojednávaní Coman and others, ktorý nadobudne platnosť 5. Júna 2018. Tento rozsudok má potenciál ovplyvniť legislatívu celej EÚ v oblasti manželstva a rodiny a podkopať národnú ochranu manželstva  ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ktorá je v mnohých krajinách EÚ zakotvená v ústave. Taktiež to môže viesť k nariadeniu umožnenia adopcií párom rovnakého pohlavia bez akejkoľvek národnej demokratickej diskusie o danej záležitosti.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:

… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak,  zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.[i]

My, dolupodpísané mimovládne organizácie, vysielame jasný odkaz, že ak Súdny dvor Európskej únie prijme stanovisko generálneho advokáta a pozíciu Európskej komisie, podľa ktorých je pojem „manželia“ nezávislou definíciou a zahŕňa aj manželov rovnakého pohlavia, bude národná právna úprava týkajúca sa rodiny vážne ohrozená.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

Tento rozsudok prinesie chaos a rozdelenie, nie zosúladenie. Existencia dvoch definícií „manželov“ alebo „manželstva“ (jedna zavedená interne demokratickými hlasmi vrátane referend a druhá „importovaná“ z iných členských štátov) spôsobí právny chaos a konflikt noriem, ktorý by predstavoval až prevracanie národných ústav.  Časom by sa interné definície manželstva určené krajinou stali bezvýznamnými. To prinesie odpor.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali  a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

[i] Názor generálneho advokáta Watheleta v Coman C-673/16, paras 57-58

Organizácia môže podpísať list  TU.

35 thoughts on “Netrhajte Európsku úniu!

Helena

Povedala mi jedna stará žena. „Aká rodina taká dedina, aká dedina taká krajina“
Všetko je robené zámerne, ak rozbijú základnú bunku – rodinu – padne všetko.
Ničí sa naša kultúra, naše dejiny, naše tradície a to úplne ľahko so súhlasom väčšiny.
Akúkoľvek hlúposť podstrčia, ľudia im zobú z ruky. Tá zvrátenosť je väčšia a väčšia, žiadna
porucha, zvrhlosť je to. Ako môže chlap, ktorý má manželku, deti a už vnúčatá mať naraz
manžela. Hovorím o moderátorovi nebezpečných vzťahov. Keď zahlásil, prichádza môj manžel a
prišiel oveľa mladší od neho chalan, striaslo ma. Neskutočný hnus a toto má byť legálne.
Ó mládež naša, tys´ držiteľkou rána. Čo by básnik povedal dnes? Mládež nezaradených, prepáčte
vygumovaných … To už kričí do neba.

Reply
Františka

Moja predchádzajúca poznámka bola reakciou na názor Jozefa Javorku.

Reply
Františka

Plne súhlasím s Vašim názorom. Dokonca si myslím, že názov výzvy „Netrhajte EÚ“ mohol mnohých odradiť od jej podpory. Je to nešťastne zvolený, protirečivý názov.

Reply
Adriána Šafranková

Otec je hlava a matka srdce, deti darom od nášho spoločného otecka, to je vyvážená Bohom požehnaná rodina, chráňme ju !

Reply
Jozef

generálny advokát nech sa stará o seba a prestane strkať nos, lebo sa môže stať, že po ňom mu niekto klepne. Ak privedú ľudia ako je on spoločnosť do úplnej krízy, môže niekto požadovať aj uzákonenie zväzku muža s kobylou alebo ženy s capom – lebo to tak chcú – už im celkom šibe? To čo za choromyseľných si volia národy, alebo ako sa tam dostali takýto zvrátenci?!

Reply
Alžbeta

Súhlasím s Máriou, ktorá stručne vystihla aj moje myšlienky:“Nikdy som si nemyslela, že bude potrebné chrániť to, čo je normálne prirodzené, dané Bohom aj samotnou prírodou. Ale keď, je to potrebné, tak to chráňme a myslime aj na budúcnosť našich detí“.
Pane Ježišu Kriste, prosíme Ťa buď vždy s nami.

Reply
Jozef Javorka

Pomenovanie výzvy „Netrhajte EÚ!“ nie je dobré. Je možno nejako psychologicky zaujímavé, ale nelogické, vo vzťahu k predmetu výzvy protirečivé a napriek tomu že petíciu podporujem, nemôžem sa s týmto pomenovaním stotožniť. EÚ v súčasnej podobe nie je niečo vo svojej podstate dobré a iba „náhodou“ občas choré na zvrhlé zákony. Legislatíva a správanie sa administratívy EÚ jasne hovorí o tom, že toto je protikresťanský a proticirkevný nástroj, úplne cieľavedome likvidujúci kresťanskú Európu. Čudujem sa, že toľko vzdelaných a bystrých ľudí na Slovensku naďalej ohýba chrbát pred touto modlou. Národy a štáty v Európe musia spolupracovať, ale nie vo forme, akú diktuje EÚ. Môžeme sa tváriť, že „sa to spraví“, ale dôsledky takejto hlúposti sú katastrofálne. Hlavne pred Božím súdom.

Reply
Mária

Nikdy som si nemyslela,že bude potrebné chrániť to,čo je normálne prirodzené,dané Bohom aj samotnou prírodou.Ale keď,je to potrebné,tak to chráňme a myslime aj na budúcnosť našich detí.
Mocný Pane, prosíme Ťa buď vždy s nami,Chráň nám mravy,chlieb a reč,daj nech vlasti neuškodí ani bieda,ani meč.

Reply
Štefan

Ako možno ochraňovať rodinu a pritom podporovať Európsku úniu?
Veď zákony EÚ sú nadradené zákonom Slovenska.
Európska únia v dohľadnom čase naše tradičné kresťanské hodnoty rozdrví.
Myslite na to pri voľbách.

Reply
PeteR

Manželstvo „Adama a Evy“ je Božím dielom a všetko iné je proti zákonom prírody… Chorá duša v chorom tele je choré dielo človečenstva (hormonálne a genetické manipulácie)… Poľovníci, do zbrane!: existujú v prírode jelenček s jelenčekom, ktorí sa v prírode starajú o srnčeka?…
Eurouninistickým právnikom je treba už len nariadiť svoju voľu matke prírode: nech sa fyzikálne veličiny + (plus) a – (mínus) začnú prirodzene priťahovať…
a v ďalšom kroku, aby dali svoje deti, resp. vnúčence na výchovu homosexuálnym párom… lebo v ďalšom kroku týchto sebevražedných praktík ľudstva budú iba pod tou podmienkou oprávnení vynášať takéto rozsudky nad nevinnými deťmi, ktoré sa tomu nedokážu samé ochrániť…
a v ďalšom kroku bude múdre, aby pre už započaté dielo skazy poúčali malé deti o svojich sexuálnych úchylkách a praktikách… a eurouninistickým právnikom je treba už len nariadiť ďalšiu svoju voľu matke prírode: v Európe budeme v januári siať a v marci žať… hoci v prirodzenosti má všetko svoj prirodzený čas…
úlet z prirodzenosti je eutanázia fauny na tejto krasnej planéte…

Reply
Anonym

Európska únia je horšie zlo ako so sovietskym zväzom na večné časy.

Reply
Gabo

Kam sa podela hodnota Európy – subsidiarita?
Podľahne narcizmu menšiny aktivistov a politikov?
To smrdí totalitným režimom!

Reply
Anonym

Je to choré a proti božej vôli

Reply
Slovenka

„Všetko dočasu, Boh naveky“, hovorí ľudová múdrosť. Boh dal každému človeku slobodnú vôľu, každého nechá konať, no Božia vôľa nakoniec zvíťazí, a beda tým, ktorí konajú proti nej…
V Biblii čítame: A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju…“ (Genezis 1, 27 – 28).
Z manželstva muža a ženy sa plodia deti; spolu vytvárajú rodinu, ktorá je aj najvhodnejším prostredím na výchovu detí. Rodina je Bohom chcená inštitúcia… Kto je proti rodine postavenej na manželstve muža a ženy, je proti Božej vôli…
Starozákonní babylonci stavali vežu, ktorá mala dosiahnuť nebesia, no Boh zasiahol a vežu nedostavali… Dosiaľ nebola dostavaná žiadna „babylonská veža“ rôznych ideológií, politických systémov, „veža“ pýchy a rôznych morálnych zvráteností…
Súčasné „moderné prúdy a ideológie“ už to majú vopred prehraté, hoci môžu ešte narobiť mnoho zla vo svete, zviesť mnohých ľudí, najmä detí… Zase si pomôžme ľudovou múdrosťou: „Skapínajúci kôň najviac kope“. Podobne aj dnešní reprezentanti rôznych nemravných a zvrhlých ideológií, názorov a životných štýlov sú arogantní a agresívni… Vedia, že ich čas je spočítaný, veď „život je krátky, smrť istá a večnosť dlhá…“ A Boží súd čaká každého – aj ich… Tam obstojí len Božia Pravda! Aj pravda o manželstve a rodine.

Reply
Ján Marec, Ing., senior

Odjakživa sa na našom Slovensku, vďaka našim kňazom, osvietencom národa, udržiaval život rodiny spočívajúcej z otca, muža, z matky, ženy, spojených sviatosťou manželstva a s ich potomkami, deťmi. Hoci, a to zvlášť na severe a východe Slovenska, neraz bolo veľmi ďaleko do úst, hoci len kúsku chleba. Tak, ako za Maďarov aj za Československa bola tu nepredstaviteľná bieda. Bolo však dosť aj takých, ktorí boli ovešaní zlatom, ktorí si na úkor ostatných vedeli viac ukrojiť z pomyselného spoločného koláča. Napriek tomu všetkému, slovenská rodina dokázala aj v biede prežiť. Rodiny dokázali prežiť aj vojnové besnenie. Podľa mojich vedomostí mnohým sa úľavilo aj za Slovenského štátu, napriek okupácii južných slovenských území hortyovským Maďarskom. Nebývalý rozmach priemyslu po vojne a to aj vďaka okradnutiu podnikateľov, živnostníkov a roľníkov, znamenal nový nápor na rodinu. Z manželky, domácej a roľníčky stáva sa súdružka traktoristka, baníčka, sústružníčka a pod. Komunistické prenasledovanie kresťanov paradoxne upevňovalo rodiny. Dnes, keď po nežnej revolúcii sme mimo témy o Slovenskom štáte a o príčinách prečo na Slovensku neboli žiadúci židia, mohli hovoriť takmer slobodne, prichádza zo západu nová pliaga rozbíjajúca rodiny. Je to bezbrehý liberalizmus, neuznávajúci žiadne vekmi overené žitia.Toho vrcholom je homosexuálne nažívanie párov rovnakého pohlavia, ktorí si vynucujú ešte naviac aj právo na výchovu detí. Takýto spôsob žitia je ďaleko od nás Slovákov, mojich blízkych, mojich priateľov a známych. Preto rozhodne protestujem proti tomu, aby právo EÚ bolo v tomto prípade, týkajúcom sa homosexuálnych párov, nadradené nášmu národnému právu, zakotvenému v Ústave Slovenskej republiky.

Reply
Helena

Toto uz presahuje vsetky medze,kde sa moze tradicne vychovany clovek dovolat pravdy v tomto prekliatom zriadeni.Ze zijeme z ruky do ust,to by este clovek ako tak s Bozou pomocou zvladol, ale tieto ideologicke nasilnosti ako gender a migracia to je nad moje sily.

Reply
Maroš Laho

plne s vami súhlasím

Reply
Andrej

Na Ministerstve spravodlivosti sú si vedomí, že za žiadne vyjadrenie ani niektoré druhy nezákonného konania a ich podporu nebudú niesť zodpovednosť. Okrem toho, nie je to prvákrát čo toto ministerstvo podporuje systémové útoky na rodinu presadzovanie genderovej agendy.

Toto ministerstvo má síce vo svojom názve slovo spravodlivosť, ale stačí ak si popozeráte rozsudku o odškodňovaní za škody spôsobené nezákonnou činnosťou štátu, aby bolo jasné, že s týmto slovom ministerstvo nemá nič spoločné, že tam zo strany ministerstva nejde o spravodlivosť, ale len o ďalšie obštrukcie, prieťahy, znechucovanie a ponižovanie obetí.

Takže by bolo dobré, ak by sa nešiel dobrodinec, ktorý by dokázal žalovať ministersvo a konkrétnych ľudí na ňom za potláčanie demokracie, nekompetenciu, svojvôľu a zneužívanie právomocí… Inak sa ťažko niečo zmení v našej krajine aj v EÚ, kým bude moc oddelená od zodpoevednosti tak dôsledne, ako v našom štáte.

Reply
Marián

Rodina, nikdy som si nemyslel, že to môže až takto pokračovať. Takí roboti manželstvo ešte nemusia, či…?

Reply
Ján uhnák ml.

+! POCHVÁLENÝ BUĎ PÁN JEŽIŠ KRISTUS!

Evanjelium podľa Jána – kapitola 15:

12 TOTO JE MOJE PRIKÁZANIE: ABY STE SA MILOVALI NAVZÁJOM AKO SOM JA MILOVAL VÁS.
13 NIK NEMÁ VÄČŠIU LÁSKU AKO TEN, KTO POLOŽÍ SVOJ ŽIVOT ZA SVOJICH PRIATEĽOV.
14 VY STE MOJI PRIATELIA, AK ROBÍTE, ČO VÁM PRIKAZUJEM.

15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.
18 AK VÁS SVET NENÁVIDÍ, VEDZTE, ŽE MŇA NENÁVIDEL PRV AKO VÁS.
19 KEBY STE BOLI ZO SVETA, SVET BY MILOVAL, ČO JE JEHO, ALE PRETO, ŽE NIE STE ZO SVETA, ŽE SOM SI VÁS JA VYVOLIL ZO SVETA, SVET VÁS NENÁVIDÍ.
20 SPOMEŇTE SI NA SLOVO, KTORÉ SOM VÁM POVEDAL: SLUHA NIE JE VÄČŠÍ AKO JEHO PÁN. AK MŇA PRENASLEDOVALI, BUDÚ PRENASLEDOVAŤ AJ VÁS; AK ZACHOVÁVALI MOJE SLOVO, BUDÚ ZACHOVÁVAŤ AJ VAŠE.

25 TO PRETO, ABY SA SPLNILO SLOVO NAPÍSANÉ V ICH ZÁKONE: „NENÁVIDELI MA BEZ PRÍČINY.“
26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Evanjelium podľa Jána – kapitola 16:

1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.
2 VYLÚČIA VÁS ZO SYNAGÓG, BA PRICHÁDZA HODINA, KEĎ SA KAŽDÝ, KTO VÁS ZABIJE, BUDE NAZDÁVAŤ, ŽE TÝM SLÚŽI BOHU.
3 A BUDÚ TO ROBIŤ PRETO, ŽE NEPOZNALI OTCA ANI MŇA.
4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

7 LENŽE HOVORÍM VÁM PRAVDU: JE PRE VÁS LEPŠIE, ABY SOM ODIŠIEL. LEBO AK NEODÍDEM, TEŠITEĽ K VÁM NEPRÍDE. ALE KEĎ ODÍDEM, POŠLEM HO K VÁM.
8 A KEĎ PRÍDE ON, UKÁŽE SVETU, ČO JE HRIECH, ČO SPRAVODLIVOSŤ A ČO SÚD.
9 HRIECH JE, ŽE NEVERIA VO MŇA,
10 SPRAVODLIVOSŤ, ŽE IDEM K OTCOVI A UŽ MA NEUVIDÍTE,
11 A SÚD, ŽE KNIEŽA TOHTO SVETA JE UŽ ODSÚDENÉ.

20 VERU, VERU, HOVORÍM VÁM: VY BUDETE PLAKAŤ A NARIEKAŤ, A SVET SA BUDE RADOVAŤ. BUDETE ŽIALIŤ, ALE VÁŠ SMÚTOK SA PREMENÍ NA RADOSŤ.
21 KEĎ ŽENA RODÍ, JE SKĽÚČENÁ, LEBO PRIŠLA JEJ HODINA. NO LEN ČO PORODÍ DIEŤA, UŽ NEMYSLÍ NA BOLESTI PRE RADOSŤ, ŽE PRIŠIEL NA SVET ČLOVEK.
22 AJ VY STE TERAZ SMUTNÍ; ALE ZASA VÁS UVIDÍM A VAŠE SRDCE SA BUDE RADOVAŤ. A VAŠU RADOSŤ VÁM NIK NEVEZME.
23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: AK BUDETE O NIEČO PROSIŤ OTCA V MOJOM MENE, DÁ VÁM TO.
24 DOTERAZ STE O NIČ NEPROSILI V MOJOM MENE. PROSTE A DOSTANETE, ABY VAŠA RADOSŤ BOLA ÚPLNÁ.

27 VEĎ OTEC SÁM VÁS MILUJE, LEBO VY STE MILOVALI MŇA A UVERILI STE, ŽE SOM VYŠIEL OD BOHA.
28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“
29 Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch.
30 TERAZ VIEME, ŽE VIEŠ VŠETKO A NEPOTREBUJEŠ, ABY SA ŤA DAKTO SPYTOVAL. PRETO VERÍME, ŽE SI VYŠIEL OD BOHA.“
31 JEŽIŠ IM ODVETIL: „TERAZ VERÍTE?
32 HĽA, PRICHÁDZA HODINA, BA UŽ PRIŠLA, KEĎ SA ROZPŔCHNETE, KAŽDÝ SVOJOU STRANOU, A MŇA NECHÁTE SAMÉHO. ALE NIE SOM SÁM, LEBO OTEC JE SO MNOU.
33 TOTO SOM VÁM POVEDAL, ABY STE VO MNE MALI POKOJ. VO SVETE MÁTE SÚŽENIE, ALE DÚFAJTE, JA SOM PREMOHOL SVET!“

JEŽIŠ PREMOHOL SVET!!!

=> NAŠIM LGBTI BRATOM A SESTRÁM TO STAČÍ OZNÁMIŤ!

JA ICH MÁM RÁD, ALE ZLO, LOŽ A POD. NEAKCEPTUJEM!

NENAZÝVAJME MANŽELSTVOM TO, ČO NÍM NIE JE!

Skutky apoštolov – kapitola 5:

12 RUKAMI APOŠTOLOV SA DIALO MNOŽSTVO ZNAMENÍ A DIVOV MEDZI ĽUDOM. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.
13 ALE NIK INÝ SA K NIM NEODVÁŽIL, PRIPOJIŤ, NO ĽUD ICH VELEBIL.
14 A ČÍM ĎALEJ, TÝM VIAC PRIBÚDALO VERIACICH PÁNOVI; VEĽKÉ MNOŽSTVO MUŽOV A ŽIEN.

16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, PRINÁŠALI CHORÝCH A TRÁPENÝCH NEČISTÝMI DUCHMI A VŠETCI SA UZDRAVOVALI.
17 Tu vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním – teda sekta saducejov – a PLNÍ ŽIARLIVOSTI
18 POLOŽILI NA APOŠTOLOV RUKY A VRHLI ICH DO MESTSKÉHO VÄZENIA.
19 ALE PÁNOV ANJEL OTVORIL V NOCI DVERE VÄZENIA, VYVIEDOL ICH A POVEDAL:
20 „CHOĎTE, STAŇTE SI V CHRÁME A HLÁSAJTE ĽUDU VŠETKY SLOVÁ TOHOTO ŽIVOTA!“

21 ONI POČÚVLI, ZAVČAS RÁNA VOŠLI DO CHRÁMU A UČILI. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli.
22 A keď ta sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili:
23 „VÄZENIE SME NAŠLI DÔKLADNE ZATVORENÉ a strážnici stáli pri dverách; NO KEĎ SME OTVORILI, VNÚTRI SME NENAŠLI NIKOHO.“
24 Keď VELITEĽ CHRÁMOVEJ STRÁŽE A VEĽKŇAZI počuli tieto slová, BOLI V POMYKOVE, ČO SA TO VLASTNE STALO.
25 TU KTOSI PRIŠIEL A OZNÁMIL IM: „MUŽI, KTORÝCH STE VRHLI DO ŽALÁRA, STOJA V CHRÁME A UČIA ĽUD.“
26 Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami A PRIVIEDOL ICH – ALE NIE NÁSILNE, LEBO SA BÁLI ĽUDU, ABY ICH NEUKAMEŇOVAL.
27 Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal:
28 „NEZAKÁZALI SME VÁM PRÍSNE UČIŤ V TOM MENE?! A VY STE NAPLNILI JERUZALEM SVOJÍM UČENÍM A CHCETE NA NÁS UVALIŤ KRV TOHO ČLOVEKA.“
29 Peter a apoštoli odpovedali: „BOHA TREBA VIAC POSLÚCHAŤ AKO ĽUDÍ.
30 BOH NAŠICH OTCOV VZKRIESIL JEŽIŠA, KTORÉHO STE VY ZAVESILI NA DREVO A ZAVRAŽDILI.
31 JEHO BOH SVOJOU PRAVICOU POVÝŠIL ZA VLÁDCU A SPASITEĽA, ABY DAROVAL IZRAELU POKÁNIE A ODPUSTENIE HRIECHOV.
32 A MY SME TOHO SVEDKAMI AJ DUCH SVÄTÝ, KTORÉHO BOH DAL TÝM, ČO HO POSLÚCHAJÚ.“
33 KEĎ TO POČULI, PUKALI OD ZLOSTI A CHCELI ICH ZABIŤ.
34 TU VSTAL VO VEĽRADE ISTÝ FARIZEJ, MENOM GAMALIEL, UČITEĽ ZÁKONA, KTORÉHO SI VÁŽIL VŠETOK ĽUD. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von
35 a im povedal: „MUŽOVIA, IZRAELITI, DOBRE SI ROZMYSLITE, ČO CHCETE UROBIŤ S TÝMITO ĽUĎMI.
36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení.
37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli.
38 Preto vám teraz hovorím: NECHAJTE TÝCHTO ĽUDÍ A PREPUSTITE ICH, lebo AK JE tento zámer alebo TOTO DIELO od ľudí, rozpadne sa,
39 ale ak je OD BOHA, NEBUDETE ICH MôCŤ ROZVRÁTIŤ. ABY STE SA NEOCITLI V BOJI PROTI BOHU!“ I SÚHLASILI S NÍM.
40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich.
41 A ONI ODCHÁDZALI Z VEĽRADY NATEŠENÍ, ŽE BOLI UZNANÍ ZA HODNÝCH ZNÁŠAŤ POTUPU PRE TOTO MENO.
42 A NEPRESTÁVALI DEŇ ČO DEŇ UČIŤ V CHRÁME I PO DOMOCH A ZVESTOVAŤ KRISTA, JEŽIŠA.

=> SVEDOMITÁ MODLITBA, PRÁCA, PETÍCIE, POKOJNÁ DEMONŠTRÁCIA A POD.

TEŠÍME SA NA VÁS! :O)

ĎAKUJEM A Z HĹBKY SVOJHO SRDCA VŠETKÝM VYPROSUJEM OD PÁNA POŽEHNANÉ (NILELEN) MARIÁNSKE MÁJOVÉ DNI

malý brat ján uhnák ml.

Reply
Valer Ďurik,

Ano ešte raz dokazane že je všetko pochybne. Vytrubuju o slobode, ale diktuju iným svoju slobodu bez ohľadu na mienku,posilňujuc sa masnimi grandami americkich miliardarov. Zabudaju pri tom že komunizmus v našich zemepisnich širkach bol posilneni nie len zakonodarnim systemom ale i vezenskim systemom. Hitler v Europe mal vyhľadki na uspech ale do teraz sa hanbia deti tych nacistov za ideologicku patrišnosť svojich otcov. Katolicka inkvizicia kračala po mrtvolach ale či dosiahla svoje ciele v dejinach ? Tak i tato ideologia hriechu tiež posluži na krach presadzovaneho systemu. Je omylom aplikovať na celu spoločnosť neprirodzenu zvratenosť. Sodom ako vieme mal poslužiť na poučenie pre nasledujuce pokolenia,preto zdravozmyšľajuci ľudia zdrahaju sa pri myšlienke aby sa s tym stotožňovali.

Reply
Miroslav Korman

Slobodomurári z Eu chcu zničíť kresťanstvo a chcu nás zotročíť, zničíť naše rodiny,detí.Je to skazené, cestá do pekla ,nech si idu samí a nás nech nechaju na pokoji.My nie sme ich poddaní, nedajme sa.

Reply
Anonym

To, ze je manzelstvo a rodina v krize je nasa praca. Kolki sme rozvedeni a z rozvedenych manzelstiev… dajme dobry priklad nasim detom, ze manzelstvo medzi muzom a zenou ma vyznam, ze muz a zena su rovnako doleziti, ze sa vedia respektovat a doplnat, ze si vedia pomahat a SPOLUPRACOVAT a nemysliet len na seba a spolu tvoria silu a vychovavaju zdrave a uspesne deti.

Reply
Mária Galbavá

Nechapem toto nanucovanie zaujmov malickej mensiny vacsine. EU ma uplne sklamala. Za socializmu nam nanucovali ateizmus, branili nam v nabozenskom zivote. Tesila som sa, ze po roku 1989 mi nikto nebude nanucovat ziadnu ideologiu. Preslo nejake obdobie a je to tu.Nechapem, co tymto chcu dokazat? Ked dvaja muzi alebo dve zeny bez nahradnej matky dokazu splodit dieta, tak uznam ich partnerstva. To chvalabohu nie je mozne ani na pokyn „filantropa“ Sorosa. Zaujimave je to, ze dvaja muzi alebo zeny nemozu zit len tak na hromadke. Oni potrebuju uzavriet manzelstvo. Vacsine mladych parov, ktorych nic nelimituje netreba k stastiu uzavriet manzelstvo. Ziju roky spolu, maju dokonca deti, stavaju spolu domy. Ti by mohli byt manzelia a nepotrebuju to. Podla mna tato snaha homosexualov sa zneuziva nejakymi kruhmi na rozbitie rodiny, ktora je zakladom dobrej spolocnosti. Chce toto vladca sveta… Boh ale ma moc aj nad nim… ked pride cas. Preto sa nedajme!!! Ja nemam nic proti LGBT. Nech si ziju ako im vyhovuje. Vadi mi, ze takato mensina chce, aby sme vsetci prijali ich zivotny styl. To ale ja vobec nepripustam.

Reply
Daniel

Koľko tu už bolo snáh zjednotiť svet a vytvoriť jednu veľkú ríšu! Zo svetových ríš tu posledná bola Rímska ríša. O ďalšiu svetovú vládu sa pokúsili pápež, Napoleon, aj Hitler, ale sa im to nepodarilo. Preto prišla snaha to zjednotiť dohodami, ale stále je tu ten problém, že vždy niekto chce svoju vôľu presadiť na úkor toho druhého. Preto píše Biblia tak v knihe Daniela, ako aj v knihe zjavenia, že po rímskej ríši tu už viac svetových ríš nebude, lebo národy chcú byť samostatné. Môžu spolupracovať, ale nikto nemôže panovať a utláčať ostatných. Anglicko už ukázalo, že v tomto zväzku nemôže ostať, a postupom času ich budú nasledovať aj ostatné štáty. A aby bola nejaká konkrétna príčina, tak musí byť nejaké násilie, aby nám to dalo príčinu k odchodu. Možno to bude práve neoblomnosť EU v niektorých otázkach, možno práve táto konkrétna, alebo môže byť že ich bude viacej, ktoré keď sa nakopia, vyvolajú odpor proti takýmto spolkom. Ale časom to určite príde.

Reply
Daniela

Prosme Ducha Svätého, nech osvecuje myseľ tých, ktorí chcú rozvrátiť základné hodnoty a vnútiť, dokonca zákonom odobriť to, čo je choré.

Reply
Kamila

Ako muža a ženu nás stvoril…. spojenie medzi osobami rovnakého pohlavia nie je od Boha

Reply
Zuzana

Slovensko vymiera.Mladé rodiny majú málo detí,pretože sú zadlžené a matky sa ponáhlajú do práce pre peniaze.A ešte aj toto!!!! Je to choré,zvrátené.Celá EU je zložená zo slobodomurárov ktorí nemajú iné starosti len LBGTI.Nič iné ich nezaujíma len im dať väčšie práva.Tu pomôže len prísny pôst,modlitba a robiť pokánie nech Boh neodvráti od nás svoju tvár a nech sa zmiluje!!

Reply
erika

ak nebudeme hovorit kamene budu za nas kricat. Nebojme sa hovorit pravdu! aj sv. Jan Pavol II. nas k tomu vyzyval.

Reply
Maria Kovacova

Deti splodí len otec a matka a to je rodina. To vsetko čo je mimo toho je zvrátené.

Reply
vlad gal

hanba vsetkym predstavitelom eu, hanba bruselu.
deti musia byt vychovavane len a len v rodine.
sucasne vedenie eu nema absolutne zdravy sedliacky rozum.
robi vsetko pre katastrofu europy, ZA TOTO KONANIE A TIETO ZAKONY BY MALI BYT POSUDZOVANI AKO ZA VLASTIZRADU.
UKAZME TO VO VOLBACH- EU JE HNOJ. A KATASTROFA PRE SVOJPRAVNOST JEDNOTLIVYCH NARODOV A STATOV EU.

Reply
Anonym

modlitba pomoze retazova

Reply
Abel

Osobne si myslím, že tu slávnu EU by bolo predsa len najlepšie navždy roztrhať. Koľko starostí s petíciami by nám ubudlo!

Reply
Peter

EÚ má slúžiť občanom, nie ich zotročovať a nanucovať nám ideológiu, ktorá je nám cudzia.Gender a podobné menšiny
nemôžu predsa diktovať väčšine.Potom možno prídu pyromani a budú chcieť presadiť, čo sa páči im.
Možno si to neuvedomujeme, ale aj naša demografická krivka pôjde prudko dole. Smerujeme k zániku. Je to sila zla. Nedajme si vziať naše korene, tradície ani umlčať svedomie v mene nejakých zákonov,veď sú zlé. Ideme do
veľkej hmly. Nebuďme mlčiacou väčšinou.Cyril, Metod a kresťanstvo nám priniesli obrovský pokrok. Vážme si to
a nenechajme si vziať to najcennejšie.

Reply
Anton

Rodina a manželstvo to je otec matka a deti. Všetko ostatné je choré a proti Bohu.

Reply

Napísať odpoveď pre Ján uhnák ml. Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.