Menu

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

7. decembra 2015 - Hromadné pripomienky
Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do skráteného pripomienkového konania Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.  (ďalej aj „plán“)

Aliancia za rodinu k nemu dáva tieto zásadné pripomienky:

Úplné znenie pripomienok je uvedené nižšie.

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

Hromadné pripomienky k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

[signature]

5,648 signatures

Pošlite to ďalej:

   

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu  k Akčnému  plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=8804&docEID=456824&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20151202152725943

Odôvodnenie:

Odmietame, akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine ľudí vrátane LGBTI, a z rovnakého dôvodu odmietame a obávame sa cieleného budovania predsudkov a stereotypov voči väčšinovej skupine obyvateľstva.

Akékoľvek opatrenia verejných politík by v záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov mali vychádzať z poznania skutočnosti založeného na faktoch a dôkazoch (evidence based policy). Poznanie skutočnosti by sa malo opierať o spoľahlivé kvantitatívne a kvalitatívne dáta, čo mimo iného uznáva aj Ministerstvo vnútra SR.

Žiadame MV SR, aby predložilo dôkazy ku koľkým trestným činom došlo z dôvodu homofóbie a transfóbie. Koľko páchateľov bolo odhalených a koľko právoplatne odsúdených pre trestné činy motivované homofóbiou. Tvrdenie bez dôkazov môžu vyvolávať pravý opak tolerancie. Pokiaľ takýmito kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami ministerstvo nedisponuje bolo by vhodné, aby svoje tvrdenie poopravilo a predmetné tvrdenie vypustilo.

Žiadame, aby MV SR špecifikovalo v akom rozsahu sa stereotypné zobrazovanie menšín, diskriminácia objavuje, v akom rozsahu sa objavujú nenávistné vyjadrenia voči LGBTI. Bolo by v tejto súvislosti vhodné, aby predložilo dôkazy o podaných antidiskriminačných žalobách vo vzťahu k tejto menšine.

Odôvodnenie:

Odmietame akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine osôb vrátane LGBGTI. Avšak  žiadame o definíciu toho, čo sa považuje za nenávistný prejav.

Uvedieme príklad:  102 poslancov Národnej rady, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR boli jednou z líderských organizácií LGBTI lobbistov – Inštitútom ľudských práv (mimo iného podporovaného aj z grantov MV SR) vyhlásení pre toto hlasovanie za nominantov  na cenu  homofóbov roka 2014.

Uvedená skupina LGBTI aktivistov označila Antona Chromíka za homofóba roka 2014 za vyjadrenie k ohrozeniu slobody slova. Napriek snahe túto anticenu prevziať v rámci hesla, nech to hateri povedia do očí sa Inštitút ľudských práv odovzdaniu ceny vyhol, ale zároveň sa neospravedlnil za šírenie nenávisti.

Preto žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.

Rovnako, žiadame doplniť, že multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Pripomienku možno podporiť aj na portále:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=8804&mrEID=457382

Najnovšie podpisy
5,648Peter Suranmar 14, 2018
5,647Erika Belkovámar 07, 2018
5,646Július Oláhfeb 24, 2018
5,645Helena Šuhajováfeb 18, 2018
5,644Jozef Topolidec 10, 2017
5,643Erika Basternákovánov 16, 2017
5,642Patrik Schwartznov 11, 2017
5,641jaroslav vachnov 10, 2017
5,640Nataša Košutovánov 09, 2017
5,639Mária Fačkovcovánov 09, 2017
5,638Lucia Maštalírovájún 09, 2017
5,637VALERIAN CULAKjún 09, 2017
5,636Miriam Mišenkovájún 09, 2017
5,635Juraj Bánskyjún 09, 2017
5,634Milan Mišenkojún 08, 2017
5,633Marián Orávikjún 08, 2017
5,632Terézia Hlavatájún 08, 2017
5,631Katarína Russinovájún 08, 2017
5,630Adriana Varcholovafeb 06, 2017
5,629Kamila Haddenovádec 28, 2016

6 thoughts on “Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

Mária Panáčková

Súhlasim s uvedeným textom

Reply
Vasil Kindja

Nech funguje zdrave ľudské s Božím,

Reply
 • Pingback: Monitoring: | Magnificat - Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo

 • Margita

  ďakujem Bohu, že sa našli ľudia, ktorí bránia naše dedičtvo, Boh nie nadarmo stvoril muža a ženu a dal im moc mať deti, mať rodinu, požehnal manželstvo na sviatosť, nezabúdajme na to! Manželstvo je sviatosť,aké spolužitie dvoch mužov, alebo žien, veď je to najväčší hriech proti čistote, 10 – toro prikázaní platilo kedysi, platí dodnes, ľudia spamätajme sa!

  Reply
 • Pingback: VYPÍSKAJME a ZASTAVME ISTANBULSKÉHO TRÓJSKEHO KOŇA – GENDER BEŠTIALIZMUS sa chce RATIFIKOVAŤ na ŽENY KAŠLE iba ich ZNEUŽÍVA | Dohovor SK oz

 • Marián Muška

  Povedať, čo považujem za správne ohľadom hodnôt v spoločnosti, rodine, vzťahoch, resp. prezentácia vlastných postojov, názorov ak sú slušne povedané, nemôže byť považované za homofóbne vyjadrenie a tobôž nemôže byť postihované. A ak má tento názor dokonca oporu v ústave, tak niet čo riešiť.
  Marián M.

  Reply

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *