Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do skráteného pripomienkového konania Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.  (ďalej aj „plán“)

Aliancia za rodinu k nemu dáva tieto zásadné pripomienky:

 • žiadame, aby Ministerstvo vnútra SR v Pláne riadne definovalo, čo považuje a čo nepovažuje za homofóbiu a transfóbiu.
 • na Slovensku sa podľa našich informácií nerozmáhajú trestné činy či násilné trestné činy z dôvodu homofóbie a transfóbie a preto, žiadame, aby Ministerstvo vnútra SR doplnilo riadnymi dôkazmi tvrdenia o takýchto trestných činoch.
 • žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.
 • žiadame doplniť, že akákoľvek multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Úplné znenie pripomienok je uvedené nižšie.

[emailpetition id=“9″]

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu  k Akčnému  plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=8804&docEID=456824&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20151202152725943

 • Žiadame vypustiť, alebo zásadne preformulovať text: „Takéto aktivity sa prejavujú vo forme stereotypného zobrazovania menšín, diskriminácie, nenávistných vyjadrení, násilných trestných činov a trestných činov motivovaných šovinizmom, rasizmom, xenofóbiou, anticiganizmom, antisemitizmom, islamofóbiou, homofóbiou (vrátane transfóbie) a obdobnými formami intolerancie.“

Odôvodnenie:

Odmietame, akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine ľudí vrátane LGBTI, a z rovnakého dôvodu odmietame a obávame sa cieleného budovania predsudkov a stereotypov voči väčšinovej skupine obyvateľstva.

Akékoľvek opatrenia verejných politík by v záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov mali vychádzať z poznania skutočnosti založeného na faktoch a dôkazoch (evidence based policy). Poznanie skutočnosti by sa malo opierať o spoľahlivé kvantitatívne a kvalitatívne dáta, čo mimo iného uznáva aj Ministerstvo vnútra SR.

Žiadame MV SR, aby predložilo dôkazy ku koľkým trestným činom došlo z dôvodu homofóbie a transfóbie. Koľko páchateľov bolo odhalených a koľko právoplatne odsúdených pre trestné činy motivované homofóbiou. Tvrdenie bez dôkazov môžu vyvolávať pravý opak tolerancie. Pokiaľ takýmito kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami ministerstvo nedisponuje bolo by vhodné, aby svoje tvrdenie poopravilo a predmetné tvrdenie vypustilo.

Žiadame, aby MV SR špecifikovalo v akom rozsahu sa stereotypné zobrazovanie menšín, diskriminácia objavuje, v akom rozsahu sa objavujú nenávistné vyjadrenia voči LGBTI. Bolo by v tejto súvislosti vhodné, aby predložilo dôkazy o podaných antidiskriminačných žalobách vo vzťahu k tejto menšine.

 • Žiadame vypustiť, alebo zásadne preformulovať vetu: „Takéto prejavy totiž neohrozujú len príslušníkov jednotlivých národnostných, etnických, rasových, náboženských skupín či lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (ďalej len „LGBTI“) ľudí žijúcich na území SR, ale pri ich podcenení môžu vo forme extrémizmu ohroziť základy demokratického ústavného zriadenia.“

Odôvodnenie:

Odmietame akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine osôb vrátane LGBGTI. Avšak  žiadame o definíciu toho, čo sa považuje za nenávistný prejav.

Uvedieme príklad:  102 poslancov Národnej rady, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR boli jednou z líderských organizácií LGBTI lobbistov – Inštitútom ľudských práv (mimo iného podporovaného aj z grantov MV SR) vyhlásení pre toto hlasovanie za nominantov  na cenu  homofóbov roka 2014.

Uvedená skupina LGBTI aktivistov označila Antona Chromíka za homofóba roka 2014 za vyjadrenie k ohrozeniu slobody slova. Napriek snahe túto anticenu prevziať v rámci hesla, nech to hateri povedia do očí sa Inštitút ľudských práv odovzdaniu ceny vyhol, ale zároveň sa neospravedlnil za šírenie nenávisti.

Preto žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.

Rovnako, žiadame doplniť, že multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Pripomienku možno podporiť aj na portále:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=8804&mrEID=457382

[signaturelist id=“9″]

Pridajte k petícii svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

4 názory na podpis

 • Mária Panáčková

  Súhlasim s uvedeným textom

 • Vasil Kindja

  Nech funguje zdrave ľudské s Božím,

 • Margita

  ďakujem Bohu, že sa našli ľudia, ktorí bránia naše dedičtvo, Boh nie nadarmo stvoril muža a ženu a dal im moc mať deti, mať rodinu, požehnal manželstvo na sviatosť, nezabúdajme na to! Manželstvo je sviatosť,aké spolužitie dvoch mužov, alebo žien, veď je to najväčší hriech proti čistote, 10 – toro prikázaní platilo kedysi, platí dodnes, ľudia spamätajme sa!

 • Marián Muška

  Povedať, čo považujem za správne ohľadom hodnôt v spoločnosti, rodine, vzťahoch, resp. prezentácia vlastných postojov, názorov ak sú slušne povedané, nemôže byť považované za homofóbne vyjadrenie a tobôž nemôže byť postihované. A ak má tento názor dokonca oporu v ústave, tak niet čo riešiť.
  Marián M.