+ 18 – Nechce Štátny pedagogický ústav k povinnému pornu vypísať aj výtvarnú súťaž?

„Žena si zaslúži ochranu pred násilím.“

 

Ostrá vlna liberálnych článkov proti názoru slovenčinárov a Združenia katolíckych škôl vypustiť z povinnej literatúry knihu Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa Sekerou a nožom znovu ukázala to, čo povedal môj priateľ Janko: „Ak povie kresťan, že dva plus dva sú štyri,  treba to preveriť a rázne nesúhlasiť.“ Takmer padali  obvinenia „z pálenia kníh“. V tomto sa ale musím kresťanov zastať. Kto, komu zakázal čítať Pišťaneka? Proti gustu nieto dišputát, nech si číta každý, čo chce,  ale prikazovať povinne porno a scény znásilňovania prvákovi?

Ale prečo nie? Veď naši prváci sa naučia iba to, čo im ukáže  každé umelecké porno, či sado-maso. Pornografia ale nesmie byť v televízii vôbec, je odkázaná iba na internet a teraz aj … na gymnáziá. Existujú siahodlhé debaty, či tieto školou povinné  pornografické opisy  zvládnu alebo nezvládnu konkurovať pornografickým filmom, ale  určite znamenajú, že priamo vzdelávacie inštitúcie legitimizujú tie najhrubšie spôsoby správania sa a násilia voči žene. Znamenajú násilie na tých deťoch, ktoré sexuálne styky nemajú za sebou a takých je pri všetkej úcte v prvom ročníku na gymnáziu stále väčšina. Hrubosť, akú ukazuje táto kniha k telu ženy, ale aj k telu a duševnej úrovni mužov, patrí medzi najnižšie latky ľudstva.

Odborníci upozorňujú, že sila imaginácie je pri knihách oveľa silnejšia ako pri pornofilme. Pri knihe sa čitateľ stotožňuje s postavami, a preto knihy majú veľkú silu. Môžeme to vidieť pozitívne napríklad na Dostojevského knihách a negatívne napríklad na knihe Sekerou a nožom. Ako sa asi prvák na gymnáziu stotožní a precíti napríklad túto scénu predstavy znásilnenia a označenie za zbabelca, keď znásilnenie nevykonal? Pre skutočné pochopenie, čo vlastne bránia liberálni novinári a pre silné žalúdky citujem: „Polgára vzrušuje predstava schytiť ju, vyviazať na rúry, potom z nej strhnúť biely plášť i odev a vybúriť sa na nej….“

„Zaujímalo by ho, či sú to len pančucháče, alebo naozajstné pančuchy, aké mala tá kurva v časopise.“

„Schytiť ju tak za ramená a tvrdo pritisnúť k vlhkej stene! Bránila by sa? Takú by jej jednu strelil! ….Delí ho od nej sotva päť krokov. Stačilo by len trochu rozhodnosti, aby sa presvedčil, čo laborantka nosí pod sukňou! Polgár je však zbabelý. Nikdy neurobí rozhodný krok.“

„Kráča pred ním hore po schodoch. Má plné boky, mocný zadok. Dnes ešte nie, povie si Polgár. Zatiaľ ju ešte nechá tak. Všetko už má premyslené. Zasníva sa. Keby tak o nej niečo vedel, niečo, čím by ju mohol vydierať! Musela by sa mu odovzdať na milosť a nemilosť. Musela by mu splniť i tie najtajnejšie a najneprirodzenejšie želania! Mohol by ju biť, ponižovať!“

Ako sa asi bude cítiť pri čítaní týchto scén prváčka? Ako bude vnímať mužov? A to nie je jediná násilná  scéna v tejto knihe. Napríklad poviedka, ktorá sa končí vyzabíjaním rodiny s dieťatkom v postieľke, či opisom násilného sexu dcéry s popálením zadku na pohrebe vlastného otca alebo striekajúcim semenom na hrudník ženy, potom ako ju chlap zvalil do postele tak, že si udrela hlavu. Sú tu dobré dôvody, aby nikto do tejto knihy nebol nútený.

Ale ak  je násilie v poriadku,  vypíšme  ešte prvákom aj povinnú výtvarnú súťaž s námetmi týchto scén.

Kde sú všetky liberálne feministky? Kde je ostrý protest riaditeľky odboru rodovej rovnosti? Kde sú liberáli bojujúci za Istanbulský dohovor? Nevadia im takéto stereotypy? Alebo aktivistom pri  Istanbulskom dohovore ide iba o to, aby sa chlap mohol považovať za ženu a naopak?  Prečo som od nich nepočul o žiadnych protestoch na  ochranu ženy? Ako sú účinné tie projekty, na ktoré sa míňajú nórske fondy, keď ide o dôstojnosť ženy a ich ochranu pred násilím?  Keď ide o sexistickú reklamu máme pravidlá, ale naši prváci sa musia učiť pravý opak. Ostanem feministom sám?

Anton Chromík

Predseda Aliancie za rodinu

Vyzývam poslancov Národnej rady SR, aby presadzovali Deklaráciu za rodinu

Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016, sme pre Vás pripravili projekt Hlas za rodinu, kde prezentujeme Deklaráciu za rodinu. Podpisom Deklarácie za rodinu sa kandidáti na poslancov zaväzujú, že v parlamente navrhnú a podporia zákony, ktoré pomôžu rodinám a deťom na Slovensku.

Pridajte svoj podpis pod túto výzvu a povedzte nahlas, že chcete, aby  Národná rada Slovenskej republiky pristupovala k otázkam týkajúcich sa rodiny a jej potrebám zodpovedne  a aby pomáhala rodinám prijatím potrebných zákonov opísaných v Deklarácii za rodinu.


[emailpetition id=“11″]


 

Deklarácia za rodinu

„BUDEM HLASOVAŤ ZA RODINU, MANŽELSTVO A DETI!“

Ja, kandidát za poslanca Národnej rady SR,

uznávam, rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie

uznávam, že občania tejto krajiny majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh zákona v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený za poslanca Národnej rady SR:

 1. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí.
 2. Predložím v pléne a budem hlasovať za prijatie novely ústavy o práve detí na otca a mamu pri adopciách ako je to v súčasnom zákone o rodine a o jedinečnom postavení manželstva muža a ženy tak, aby práva a povinnosti založené výlučne manželstvom nebolo možné založiť inak.
 3. Budem hlasovať proti zavádzaniu nových rodinnoprávnych inštitútov pripodobňujúcich sa manželstvu, pretože v zmysle judikatúry európskych súdov tieto inštitúty vedú k adopciám detí. Budem hlasovať proti oslabovaniu dedičského postavenia maloletých detí v prospech iných osôb.
 4. Predložím v pléne a budem hlasovať za to, aby osobná starostlivosť rodičov o dieťa bola finančne podporovaná minimálne rovnako a v rovnakej finančnej výške, ako je príspevok štátu a obce na dieťa pre škôlky či inú starostlivosť. (ak nejde o sociálne prípady rodičov).
 5. Budem hlasovať vždy proti zneužívaniu žien formou prenájmu maternice (surogátneho materstva), pretože dieťa nie je produkt, ktorý sa môže dodať alebo kúpiť.
 6. Budem hlasovať za podporu zamestnávania rodičov s deťmi, ale budem hlasovať proti štátnym zásahom do rodiny, ktoré by lákali matky maličkých detí do troch rokov na odchod do zamestnania, pretože deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom považujem za najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nesmie byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.
 7. Budem hlasovať proti všetkým zákonom, medzinárodným zmluvám, či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Nesúhlasím s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. Preto budem hlasovať aj proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Nebudem hlasovať za také dokumenty, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy.
 8. Budem hlasovať proti akejkoľvek zmene zákona o rodine, ktorou by sa rozširovali dôvody odoberania detí z rodín a budem hlasovať proti obmedzovaniu súčasne platných primeraných výchovných prostriedkov rodičov opísaných v zákone o rodine, ktoré neohrozujú zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.
 9. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) garantujúcu právo rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.
 10. Predložím v pléne návrh novely ústavy a budem hlasovať za sfunkčnenie inštitútu referenda, ktorým sa odstráni kvórum pre platnosť referenda a zabezpečí záväznosť rešpektovania výsledkov referenda poslancami NR SR.
 11. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za zvýšenie rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o viac detí.
 12. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za daňovo výraznejšie zvýhodnenie rodín s troma a viac deťmi.
 13. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za úpravu dôchodkového systému tak, aby bol spravodlivý voči mamám a otcom viacdetných rodín, aby odvody ich pracujúcich detí prispievali väčšou mierou k dôchodku ich rodičov.
 14. Predložím návrh zákona a budem hlasovať, za poskytovanie vyššej podpory pri štúdiu rodinám s troma a viac deťmi.
 15. Ak budem súčasťou vládnej koalície využijem svoj vplyv k tomu, aby na čele Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sekcie legislatívy na MSSR, sekcie sociálnej a rodinnej politiky a odboru rodovej rovnosti MPSVaR SR stáli dlhoroční odborníci – experti v danej oblasti bez akéhokoľvek ideologického pozadia, ktorí budú presadzovať hodnoty tejto deklarácie.
 16. Budem hlasovať proti akémukoľvek podporovaniu LGBTI ideologickej propagandy zo štátneho rozpočtu.
 17. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o hazardných hrách, ktorým sa vypustí povinnosť predložiť petíciu s 30 % podpismi všetkých občanov pre možnosť zákazu hazardu v obciach. Obce a mestá majú právo obmedziť či zakázať hazard na svojom území. Budem hlasovať za rozumné obmedzenie hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie hracích automatov či videoherných automatov.
 18. Predložím a budem hlasovať za prijatie silného mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a jeho stability, a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom v televízii, rozhlase a iných médiách (tlač, internet atď.), vrátane podrobných kritérií na zhodnotenie programov, ktoré ohrozujú mravný vývoj mládeže.

[signaturelist id=“11″]

 

Videa s praktikami organizácie pre Plánované rodičovstvo

AKTUÁLNE:

David Daleiden a Sandra Merritt, ktorí odhalili praktiky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a nakrútili tieto utajené videonahrávky, sú v súčastnosti obvinení súdom v Texase z pokusu o kúpu ľudských orgánov, začo im hrozí až 20 rokov väzenia. Naopak Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá telíčka detí predáva, je zbavené všetkých obvinení.

Podporte Davida Daleiden a Sandru Merritt

ZOZNAM VIDEÍ:

PRVÉ VIDEO: Doktorka Deborah Nucatola z Planned Parenthood komentuje rozdrvenie bábätka: “Sme veľmi dobrí v získavaní srdca, pľúc, pečene, lebo vieme, že TO potrebne rozdrviť tu, v podstate drvím nad alebo pod a potom uvidím či to všetko viem získať neporušené“.

DRUHÉ VIDEO: Doktorka z organizácie Planned Parenthood (organizácia Plánované rodičovstvo) Dr. Mary Gatter žartuje: “Ja chcem Lamborghini” pri vyjednávaní čo najlepšiu cenu za orgány bábätka.

TRETIE VIDEO: Holly O’Donnell, bývalá zamestnankyňa firmy Stem Express, ktorá pracovala pre Planned Parenthood kliniku, z prvej  ruky opisuje nevysloviteľné zverstvá a to ako od hrôzy omdlela pri manipulovaní s časťami detských telíčok.

ŠTVRTÉ VIDEO: Doktorka Planned Parenthood Dr. Savita Ginde uvádza: “Nechceme mať paušálne poplatky (za dieťa) napríklad $200. Stanovovanie cien za jednotlivé časti je lepšie, keďže uvidíme čo všetko vieme získať z toho.”

PIATE VIDEO: Melissa Farrell z Planned Parenthood v Houstone chváli schopnosti Planned Parenthood v získavaní “neporušených telíčka plodu”.

ŠIESTE VIDEO: Holly O’Donnell popisuje že odoberajú časti detských telíčok bez vedomia pacientov (matiek): “Niekedy si berú čo chcú, a tieto matky o tom nevedie. Nie je možné aby o tom vedeli.”

SIEDME VIDEO – NIEJE VHODNÉ PRE SLABŠIE POVAHY: Holly O’Donnell popisuje zber, alebo „procedúru“ odoberanie orgánov z prakticky neporušeného plod z neskorého štádia tehotenstva na klinike Planned Parenthood Mar Monte’s Alameda v San Jose, California. “‘Chceš vidieť niečo super?”, opýtala sa nadriadená Holly O’Donnell. “A poklepala po srdci, a srdce začalo biť. A ja tu sedím a pozerám na to telíčko, telíčku bije srdce, a ja neviem čo si mám myslieť.”

ÔSME VIDEO: StemExpress CEO Cate Dyer priznáva že Planned Parenthood predáva “mnoho” úplne neporušených potratených bábätok.PRVÉ VIDEO: Doktorka Deborah Nucatola z Planned Parenthood komentuje rozdrvenie bábätka: “Sme veľmi dobrí v získavaní srdca, pľúc, pečene, lebo vieme, že TO potrebne rozdrviť tu,v podstate drvím nad alebo pod a potom uvidím či to všetko viem získať neporušené“.


DRUHÉ VIDEO: Doktorka z organizácie Planned Parenthood (organizácia Plánované rodičovstvo) Dr. Mary Gatter žartuje: “Ja chcem Lamborghini” pri vyjednávaní čo najlepšiu cenu za orgány bábätka.


TRETIE VIDEO: Holly O’Donnell, bývalá zamestnankyňa firmy Stem Express, ktorá pracovala pre Planned Parenthood kliniku, z prvej  ruky opisuje nevysloviteľné zverstvá a to ako od hrôzy omdlela pri manipulovaní s časťami detských telíčok.


ŠTVRTÉ VIDEO: Doktorka Planned Parenthood Dr. Savita Ginde uvádza: “Nechceme mať paušálne poplatky (za dieťa) napríklad $200. Stanovovanie cien za jednotlivé časti je lepšie, keďže uvidíme čo všetko vieme získať z toho.”


PIATE VIDEO: Melissa Farrell z Planned Parenthood v Houstone chváli schopnosti Planned Parenthood v získavaní “neporušených telíčka plodu”.


ŠIESTE VIDEO: Holly O’Donnell popisuje že odoberajú časti detských telíčok bez vedomia pacientov (matiek): “Niekedy si berú čo chcú, a tieto matky o tom nevedie. Nie je možné aby o tom vedeli.”


SIEDME VIDEO – NIEJE VHODNÉ PRE SLABŠIE POVAHY: Holly O’Donnell popisuje zber, alebo „procedúru“ odoberanie orgánov z prakticky neporušeného plod z neskorého štádia tehotenstva na klinike Planned Parenthood Mar Monte’s Alameda v San Jose, California. “‘Chceš vidieť niečo super?”, opýtala sa nadriadená Holly O’Donnell. “A poklepala po srdci, a srdce začalo biť. A ja tu sedím a pozerám na to telíčko, telíčku bije srdce, a ja neviem čo si mám myslieť.”


ÔSME VIDEO: StemExpress CEO Cate Dyer priznáva že Planned Parenthood predáva “mnoho” úplne neporušených potratených bábätok.


 

PETÍCIA: Zastavme hrozbu väzenia pre ochrancov života!

Vážená Veľká porota Harris County v Texase a štátny zástupca Devon Anderson,

 

množstvo občanov Európskej únie sa dozvedelo o nehoráznej kauze zbierania a predávania častí tiel a orgánov plne formovaných detských potratených tiel spoločnosťou Planned Parenthood pre zisk.Tieto činy musia byť každou civilizovanou spoločnosťou odsúdené. Som zhrozený z rozhodnutia, ktoré zatvára oči pred jasnými dôkazmi.

Ešte nehoráznejšie je rozhodnutie podať žalobu s hrozbou straty slobody na 20 rokov na Davida Daleidena a Sandry Merritovej, ktorí zaobstarali dôkazy o tomto čine pomocou štandardných utajených metód investigatívnej žurnalistiky.

Ako občan Európskej únie, ktorého krajina má historickú  skúsenosť so stratou slobody počas komunizmu a s prenasledovaním za odhaľovanie pravdy Vás žiadam, aby bolo  okamžite upustené od obvinení voči Davidovi Daleidenovi a  voči Sandre Merittovej, ktorí túto kauzu odhalili a aby ste sa  zamerali na zabránenie neľudských praktík obchodovania s orgánmi potratených detí pre zisk.

Marcela Dobešová, predsedníčka  Fórum života, o.z. a Anton Chromík, predseda, Aliancia za rodinu, o.z.

  [emailpetition id=“10″]

Nedávne zverejnené videá, na ktorých zástupcovia potratového gigantu v USA (pozn. má sesterskú organizáciu aj na Slovensku) priznávajú obchodovanie s orgánmi potratených detí boli pre mnohých z nás šokom.

Dnes sa kauza posunula ešte do absurdnejšej roviny – potratári vraj zákony neporušili, naopak, aktivisti, ktorí neľudské obchody odhalili, sú súdení a hrozí im až 20 rokov väzenia. Postavme sa za nich, podporme oficiálny medzinárodný apel petíciou a jej šírením medzi známymi, rodinou, priateľmi, na sociálnych sieťach!

Dvaja z pro-life aktivistov, ktorí v utajení natočili videá o spoločnosti Planned Parenthood (Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) čelia trestu až do 20 rokov väzenia potom, čo veľká porota v meste Houston v pondelok (25. januára) rozhodla, že spoločnosť Planned Parenthood sa neprevinila voči zákonu. Naopak, obvinila ich z toho, že ponúkali odkúpenia ľudských orgánov z potratov, pričom to bolo súčasťou ich vyšetrovania a práve tento nelegálny predaj sa snažili odkryť!

Kamery Davida Daleidena a Sandry Meritt zachytili riaditeľku výskumu pre spoločnosť Planned Parenthood Gulf Coast – Melissu Farell, zrejme súhlasiacu s viacerými zločinmi, vrátane zisku z predaja ľudských orgánov a pozmeňovania potratového procesu nevyhnutného pre získanie “najlepších vzoriek”.

“Ak prispôsobíme náš process a budeme schopní získať neporušené mŕtve plody, ” povedala v piatom CMP videu, ktoré obsahovalo aj skutočný grafický záznam pitvy plne vyvinutého 20 týždňového potrateného bábätka v potratovom zariadení mesta Houston. Farell dokonca tvrdí, že poplatky platené za časti tela plodu výdatne zvyšujú finančný príjem pobočky spoločnosti Planned Parenthood.

Nakoniec však miesto toho, aby spoločnosť Planned Parenthood bola obžalovaná z ilegálneho predaja častí tela bábätiek, vyšetrovatelia Centra pre medický pokrok (Center for Medical Progress) David Daleiden a Sandra Meritt čelia druhostupňovému obvineniu zo zločinu “manipulácie s vládnym záznamom” a obvineniu pre porušenie štátnehozákazu obchodu s ľudskými orgánmi”.

To znamená, že porotci štátu Texas obviňujú Daleidena a Meritt zo snahy ilegálne obchodovať s časťami tiel potratených bábätiek, napriek tomu, že tak konali len z dôvodu utajeného vyšetrovania neľudských praktík spoločnosti Planned Parenthood.

Trest za samotný zločin je pritom nie menej ako 2 a nie viac ako 20 rokov väzenia a pokuta do výšky 10,000 dolárov.

Je čas, aby sa ľudia, ktorí si vážia slobodu, život a rodinu postavili spolu s Daleidenom a Merittovou proti šikane potratového kartelu a pro-potratových politikov, ktorá ohrozuje ich slobodu a tým aj našu slobodu.

Ďakujeme.

Marcela Dobešová, predseda  Fórum života, o.z. a Anton Chromík, predseda, Aliancia za rodinu, o.z.

zdroj časti – preklad z https://www.lifesitenews.com/petitions/i-stand-with-david-daleiden

Ďalšie informácie o celej kauze:

[signaturelist id=“10″]

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do skráteného pripomienkového konania Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.  (ďalej aj „plán“)

Aliancia za rodinu k nemu dáva tieto zásadné pripomienky:

 • žiadame, aby Ministerstvo vnútra SR v Pláne riadne definovalo, čo považuje a čo nepovažuje za homofóbiu a transfóbiu.
 • na Slovensku sa podľa našich informácií nerozmáhajú trestné činy či násilné trestné činy z dôvodu homofóbie a transfóbie a preto, žiadame, aby Ministerstvo vnútra SR doplnilo riadnymi dôkazmi tvrdenia o takýchto trestných činoch.
 • žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.
 • žiadame doplniť, že akákoľvek multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Úplné znenie pripomienok je uvedené nižšie.

[emailpetition id=“9″]

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu  k Akčnému  plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=8804&docEID=456824&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20151202152725943

 • Žiadame vypustiť, alebo zásadne preformulovať text: „Takéto aktivity sa prejavujú vo forme stereotypného zobrazovania menšín, diskriminácie, nenávistných vyjadrení, násilných trestných činov a trestných činov motivovaných šovinizmom, rasizmom, xenofóbiou, anticiganizmom, antisemitizmom, islamofóbiou, homofóbiou (vrátane transfóbie) a obdobnými formami intolerancie.“

Odôvodnenie:

Odmietame, akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine ľudí vrátane LGBTI, a z rovnakého dôvodu odmietame a obávame sa cieleného budovania predsudkov a stereotypov voči väčšinovej skupine obyvateľstva.

Akékoľvek opatrenia verejných politík by v záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov mali vychádzať z poznania skutočnosti založeného na faktoch a dôkazoch (evidence based policy). Poznanie skutočnosti by sa malo opierať o spoľahlivé kvantitatívne a kvalitatívne dáta, čo mimo iného uznáva aj Ministerstvo vnútra SR.

Žiadame MV SR, aby predložilo dôkazy ku koľkým trestným činom došlo z dôvodu homofóbie a transfóbie. Koľko páchateľov bolo odhalených a koľko právoplatne odsúdených pre trestné činy motivované homofóbiou. Tvrdenie bez dôkazov môžu vyvolávať pravý opak tolerancie. Pokiaľ takýmito kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami ministerstvo nedisponuje bolo by vhodné, aby svoje tvrdenie poopravilo a predmetné tvrdenie vypustilo.

Žiadame, aby MV SR špecifikovalo v akom rozsahu sa stereotypné zobrazovanie menšín, diskriminácia objavuje, v akom rozsahu sa objavujú nenávistné vyjadrenia voči LGBTI. Bolo by v tejto súvislosti vhodné, aby predložilo dôkazy o podaných antidiskriminačných žalobách vo vzťahu k tejto menšine.

 • Žiadame vypustiť, alebo zásadne preformulovať vetu: „Takéto prejavy totiž neohrozujú len príslušníkov jednotlivých národnostných, etnických, rasových, náboženských skupín či lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (ďalej len „LGBTI“) ľudí žijúcich na území SR, ale pri ich podcenení môžu vo forme extrémizmu ohroziť základy demokratického ústavného zriadenia.“

Odôvodnenie:

Odmietame akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine osôb vrátane LGBGTI. Avšak  žiadame o definíciu toho, čo sa považuje za nenávistný prejav.

Uvedieme príklad:  102 poslancov Národnej rady, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR boli jednou z líderských organizácií LGBTI lobbistov – Inštitútom ľudských práv (mimo iného podporovaného aj z grantov MV SR) vyhlásení pre toto hlasovanie za nominantov  na cenu  homofóbov roka 2014.

Uvedená skupina LGBTI aktivistov označila Antona Chromíka za homofóba roka 2014 za vyjadrenie k ohrozeniu slobody slova. Napriek snahe túto anticenu prevziať v rámci hesla, nech to hateri povedia do očí sa Inštitút ľudských práv odovzdaniu ceny vyhol, ale zároveň sa neospravedlnil za šírenie nenávisti.

Preto žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.

Rovnako, žiadame doplniť, že multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Pripomienku možno podporiť aj na portále:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=8804&mrEID=457382

[signaturelist id=“9″]

Úspech! Kultúrne granty už nepatria inakosti – granty budú podporovať projekty posilňujúce rodinnú súdržnosť!

Milí priatelia,

stojí za to povedať svoj názor! Viac ako 2400 z Vás za týždeň podpísalo na portále http://www.podpisem.sk/kulturne-granty-nepatria-inakosti-ale-zdravotne-postihnutym/ hromadnú pripomienku Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým. Na rozporovom konaní sme boli úspešní.

1. Ministerstvo kultúry vypustilo z grantovej podpory výchovu k prijímaniu „inakosti“. Išlo o legislatívne nedefinovaný pojem.

2. Ministerstvo kultúry vyhovelo aj našim námietkam, že zákon umožňuje podporovať iba kultúrne aktivity zdravotnej postihnutých a inak znevýhodnených skupín. Isto ste si všimli, že MK SR doteraz podporovalo každoročne filmový festival Inakosti 30.000 eurami, ktorý podľa nás túto zákonnú požiadavku nespĺňal. Dúfame, že po zmene výnosu sa budú skutočne podporovať iba kultúrnu aktivitu, realizovanú osobami spomínanými v zákone. Pozor, prácu komisie bude veľmi dôležité ďalej sledovať. Aj na túto prácu hľadáme dobrovoľníkov.

3. Chceme podporovať dobro! Dobrá a súdržná rodina je oporou pre zdravotne postihnutých a tých, ktorí zažívajú sociálne znevýhodnenie. Po veľmi náročných dialógoch to zástupcovia ministerstva kultúry uznali a umožnili udeľovanie grantov aj projektom, ktoré budú podporovať rodinnú súdržnosť.

Dostali sme zelenú! Teraz to záleží od Vás. Vymyslite projekt na kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín napr. sociálne znevýhodnených, mnohodetné rodiny, ktoré budú podporovať rodinnú súdržnosť. Rozšírte túto informáciu tým, ktorí by mohli o takýto grant požiadať a pomôcť.

Čo nás čaká a neminie?

Nie sme spokojní s odpoveďou Národného osvetového centra, ktoré usporiadalo výstavu Fem(inist) Fatale. Budeme žiadať odpoveď od ministra kultúry SR. Organizátori si neuvedomujú, že umenie akejkoľvek kvality, či nekvality nemá žiadnu imunitu pred etikou. Umenie môže šokovať, ale nemá právo urážať, či už našich národných buditeľov, ženy, mužov, materstvo alebo dojčenie.

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc a podporu, ktorú nám prejavujete. Veľmi si to ceníme. 

S pozdravom

Anton Chromík

Predseda Aliancie za rodinu

Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska  a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 predstavuje ideologickú indoktrináciu do škôl, médií, kultúry, súdnictva, zdravotníctva a to všetko za štátne peniaze. Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami, pričom klasická rodina nemá žiadny akčný plán ani národnú stratégiu ochrany rodiny. Akčný plán pre LGBTI ľudí neprimerane zvýhodňuje jednu skupinu ľudí, ktorá sa v spoločnosti – podľa odbornej literatúry – vyskytuje v minimálnom percente až promile [1].Sloboda názoru a sloboda prejavu osôb LGBTI nesmie byť zameraná proti slobode prejavu ostatného obyvateľstva.

Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 žiadame stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a nepokračovať v jeho príprave. Táto pripomienka je zásadná.

Tento dokument odmietame ako celok z nasledovných dôvodov:

1)      Zásah do práv rodičov,  učiteľov  a pedagogicko-vedeckých pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese: Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či to nie je v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Rodičom sa vnucuje pri výchove vlastných detí postoj v štýle nového druhu totalitarizmu a radikálne sa od nich žiada, aby sa prispôsobili – čo bude mať ničivé následky na slobodu prejavu a názoru. Nejde pritom o spravodlivé vyvažovanie záujmov, ale o odvrátenie sa od princípu spravodlivosti, na ktorom je postavený náš právny systém. Úlohy vyplývajúce z AP LGBTI sú v rozpore so Štátnym vzdelávacím programom, ktorého súčasťou je Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá vštepuje našim žiakom pozitívne hodnoty smerujúce k životu a k založeniu si rodiny, učí deti tolerancii a zodpovednosti. Obmedzenie slobody svedomia vo výchovno-vzdelávacom procese je v rozpore s medzinárodnými zmluvami (Zmluvou medzi SR a registrovanými cirkvami a Zmluvou medzi SR a Svätou stolicou (čl.13, ods. 7), ako aj v rozpore s Ústavou SR (čl. 41, ods.4: Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov).  

2)      Dekonštrukcia pohlavnej identity:  Dokument  nahrádza slovo „pohlavie“ termínom „rodová identita“, čím otvára dvere viacerým rodovým identitám oddeleným od biologického základu rodu založeného na bipohlavnej biologickej identite mužskej či ženskej. Cielené zneistenie pohlavnej identity detí a žiakov považujeme za ideologické zneužitie detí.

3)      Trestno-právna zodpovednosť: Má sa zaviesť inštitút nového trestného činu za verbálny prejav z nenávisti kvôli sexuálnej orientácii a rodovej identite. Nenávisť pre sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodové prejavy nemá žiadnu exaktnú definíciu a preto je táto úloha zneužiteľná a tým môže viesť k novej totalite.

4)      Riziko zneužitia možnosti získať novú identitu: Možnosť vystavenia potvrdenia o absolvovaní štúdia so spätnou platnosťou na iné meno môže byť nebezpečným precedensom. Mohla by nastať situácia, že by predmetná legislatíva mohla byť zneužitá ľuďmi, ktorí netrpia transsexualizmom, ale napríklad po spáchaní trestného činu by mali záujem o zmenu identity.  

5)      Propagácia LGBTI štýlu v školách, knižniciach, v médiách, atď., až ovládnutie médií, knižníc: Do knižníc sa majú nakupovať knihy o problematike LGBTI; majú sa vypracovávať rešerše k tejto problematike; o LGBTI ľuďoch má sa písať v časopise Sociálna prevencia. Majú sa vypracovať etické štandardy a odporúčania pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite; majú sa podporovať kultúrne aktivity zamerané  na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí – a to všetko z verejných financií. Transrodoví ľudia považujú za problém kastráciu ako súčasť zmeny pohlavia – takže zdravotnícki pracovníci majú byť vzdelávaní v problematike procesu prepisu rodu. Extrémne zvýhodňovanie jednej skupiny ľudí prirodzene spôsobuje znevýhodňovanie iných skupín, čo je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky – čl. 12, ods.1: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.  

 

V prípade, ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr. Ján Horecký, Nad lúčkami 29, 841 05 Bratislava; riaditel@svfrantisek.sk

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Studenohorská 45, 841 03  Bratislava, tajomnik@zkss.sk

Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelka 19. októbra 2015. Hromadnú pripomienku pripravilo Združenie katolíckych škôl Slovenska (zkss.sk) a Fórum kresťanských inštitúcií (fki.sk)

 

[1] Homosexuálna orientácia u 1,1 % mužov a u 0,2 % žien podľa Lukšíka; Spoločnosť pre plánované rodičovstvo: http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/kap3.6.pdf; Transsexualizmus 1:30 000 až 1:400 000 podľa Zvolského, P. a kol.: Speciální psychiatrie, Univerzita Karlova Praha, 1996.

[emailpetition id=“8″]

 

Hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Zásadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 (ďalej aj „Akčný plán“ alebo „Plán“) 

Slovensko je tolerantné k menšinám. Nie sú známe žiadne trestné činy páchané na osobách s iným ako heterosexuálnym cítením. Nie sú známe žiadne antidiskriminačné žaloby, ktoré by boli podávané vo väčšom rozsahu kvôli ich diskriminácii v práci a pod. Akčný plán však Slovensko predstavuje ako krajinu homofóbov a transfóbov, čím vyvoláva vášne a pocity ohrozenia v snahe presadiť ideologické požiadavky LGBTI lobby. LGBTI lobby podľa nášho názoru nezastupuje názory väčšiny osôb s homosexuálnym cítením. Väčšina týchto osôb chce normálne pokojne viesť svoj súkromný život. Dieťa je dar a má právo na otca a mamu. Práva a potreby detí sú nad požiadavkami dospelých. Žiadame odmietnuť tento materiál:

 

 1. Nesúhlasíme, so zavádzaním registrovaných partnerstiev tak ako to predpokladajú úlohy Akčného plánu v tomto dokumente, pretože vzhľadom k rozhodnutiam európskych súdov by zavedenie registrovaných partnerstiev znamenalo aj jasný krok ku adopciám detí.
 2. Nesúhlasíme s tým, aby sa zisťovalo koľko by stálo na sociálnych dávkach zavedenie registrovaných partnerstiev. Rodina je od slova rodiť, a to nespĺňajú páry rovnakého pohlavia. Manželstvo nedostáva podporu spoločnosti kvôli sexu, ale kvôli tomu, že sa ním zakladá rodina a najlepšie vychovávajú deti.
 3. Nesúhlasíme s koketovaním s adopciami detí homosexuálnymi partnermi rodiča. Každé dieťa má otca a mamu a nesmie byť klamané. Druhý rodič nesmie byť vylučovaný zo života dieťaťa.
 4. Nesúhlasíme so zavedením verbálnych trestných činov kvôli homofóbii a transfóbii. Kto bude určovať čo je trestné a čo nie? Čo znamená urážlivé vyjadrenie na adresu LGBTI? Ide sa zavádzať cenzúra?  Stane sa diskusia o LGBTI tabu?
 5. Nesúhlasíme s „náhubkom“ pre média vo forme tzv. Etického kódexu vytvoreného Výborom LGBTI a odporúčaniami ako informovať o LGBTI.
 6. Nesúhlasíme so zavádzaním cenzúry médií vo forme tzv. „preventívnych“ opatrení.
 7. Nesúhlasíme s zamieňaním pojmu pohlavie za rod. Rod neznamená iba to, ako sa človek cíti, ale má súvis s pohlavím.
 8. Nesúhlasíme so zavádzaním nového cenzorského úradu na učebné osnovy, ktorým má byť Výbor LGBTI.
 9. Nesúhlasíme s tým, aby bola v knižniciach, učebných osnovách pri kultúrnych podujatiach zavádzaná zo štátneho rozpočtu propaganda LGBTI.
 10. Nesúhlasíme so zavádzaním stratégií na „kvóty“ na zamestnancov LGBTI vyjadrené kulantnou formou ako „podpora zamestnávateľov na zavádzanie stratégii manažmentu diverzity LGBTI“ Vždy majú vyhrávať najlepší, nie iné charakteristiky.
 11. Nesúhlasíme s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti.
 12. Nesúhlasíme, aby LGBTI lobby bola podporovaná zo štátneho rozpočtu.
 13. Nesúhlasíme so skrývaním pravých zámerov a cieľov Akčného plánu cez Jogjakartské princípy. Akčný plán tvrdí, že vychádza z Jogjakartských princípov a tvrdí, že princípy sa odvolávajú na množstvo noriem v oblasti ľudských práv a uplatňujú ich na problematiku sexuálnej orientácie a rodovej identity. Podľa Akčného plánu princípy potvrdzujú základnú povinnosť štátov chrániť ľudské práva. Každý princíp obsahuje podrobné odporúčania štátom.“ Tieto princípy však boli odmietnuté OBSE. Pretože sú radikálnou ideologickou agendou LGBTI napríklad citujem: : „Štáty a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii.“

Pripomienkovaný materiál sa nachádza na tomto mieste: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8567&langEID=1.

Celý  text pripomienok vrátane odôvodnenia obsahuje tento súbor: MSSR_hromadna_LGBTIplan  a tiež sa nachádza pod podpismi.

 

[emailpetition id=“7″]

  [signaturelist id=“7″]

Text pripomienok a odôvodnenie:

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

Všeobecné pripomienky:

 

 1. Vláda prijala uznesenie č. 71/2015, ktorého časť znie:

B.5.       

    vypracovať v medziach svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe

                                                 do 31. decembra 2015 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi kultúry 
ministrovi spravodlivosti 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
vedúcemu Úradu vlády SR

Navrhujeme nepredkladať Akčný plán.

 

Odôvodnenie:

 

Keďže legislatívne rámce pre LGBTI osoby sú zabezpečené antidiskriminačným zákonom, inštitucionálnym rámcom je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva nie je prijatie Akčného plánu úlohou vyplývajúcou z uznesenia vlády, ako to tvrdí návrh Akčného plánu. Minister spravodlivosti preto nie je viazaný, aby takúto úlohu plnil a tento plán predložil.

Žiadame preto, aby MS SR nepredkladalo Akčný plán, ktorý spoločnosť rozdeľuje. Viaceré skupiny  osôb, sú skutočne napádané  a boli by diskriminované oproti špeciálne vytvorenej a zvýhodnenej skupine ľudí. Napr. obézni ľudia majú viac problémov, ktoré by bolo potrebné riešiť. Vyberanie jednej skupiny neznamená nič iné, ako  prideľovanie nadpráv oproti inej skupine.

 

Materiál je v zásade neopraviteľný a namietanie každej vety v ňom nie je efektívne. Vyžaduje odmietnutie alebo radikálne prepracovanie.

 

 1. Navrhujeme vypustiť pojem LGBTI ľudia v celom texte.

 

Odôvodnenie:

 

Akčný plán vytvára nový pojem  LGBTI ľudia. Dokonca aj stratégia ľudských práv hovorí o LGBTI osobách. Pojem človek patrí každému. Ide o nedefinovaný pojem a konotácie môžu byť rôzne. Napr. nehovoríme o čiernych ľuďoch. Bolo by pravdivejšie  hovoriť o osobách s homosexuálnymi a bisexuálnymi sklonmi a poruchou pohlavnej identity. Dôstojnejšie je hovoriť o osobách na prvom mieste, lebo sexuálna stránka je len časťou ich osobnosti.

Samotná skratka LGBTI zahŕňa lesby, gayov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov pričom ide o definíciu na základe ich sexuálnej stránky ich osobnosti. Niekedy ide o sexuálne preferencie, niektoré  písmená skratky /TI/ sú však zahrnuté aj v najnovšej medzinárodnej klasifikácii chorôb. Preto táto skratka pôsobí účelovo skôr  ako mediálny tlak na medicínsku sféru, ktorá by mala ostať prísne apolitická. Nie je žiadnym ľudským právom trpieť poruchou sexuálnej identity. Mám však právo ako človek na liečbu.

 

 1. Navrhujeme vypustiť: „Jediným doterajším strategickým dokumentom, v ktorom bola uvedená aj potreba riešenia diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a pohlavia (teda aj rodovej identity) bol Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011[1] v gescii Úradu vlády SR.“

 

Odôvodnenie:

 

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011 nehovorí o rodovej identite.  Takisto tento plán nehovorí o potrebe riešenia diskriminácie. To by prejudikovalo, že tu diskriminácia  v Slovenskej republike je. Hovorí o prijatom antidiskriminačnom zákone a o citlivom zbere dát o sexuálnej orientácii.

 

 1. Navrhujeme vypustiť slová: „V súčasnosti je predchádzanie homofóbii podporované v rámci dotačnej schémy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR avšak objem finančných prostriedkov podporujúcich aktivity mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv za posledné roky výrazne poklesol.“

 

Odôvodnenie:

 

Toto ustanovenie je nepravdivé. Mnohé projekty sa skrývajú za podporu ľudských práv. V mnohých  prípadoch vôbec nejde o predchádzanie homofóbii, ale o podporu projektov pre LGBTI aktivistov. Týmto aktivistom sa zároveň podarilo dosiahnuť, že  homofóbia je v Slovenskej republike práve vďaka LGBTI lobby pojmom bez obsahu.

 

Napríklad LGBTI aktivisti z Inštitútu ľudských práv, ktorí mimochodom získali viaceré granty od SR za homofóbov navrhli aj 102 poslancov, ktorí odhlasovali doplnenie Ústavy o manželstvo muža a ženy.

 

 1. Navrhujeme vypustiť: „Čiastočne sú projekty podobného typu podporované v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR v oblasti kultúry znevýhodnených skupín.“

 

Odôvodnenie:

 

LGBTI nie sú znevýhodnenou skupinou. Túto skutočnosť znevýhodnenia by bolo potrebné dokázať. Také dôkazy však neexistujú. Dotácie sú podľa zákona viazané na kultúrne aktivity zdravotnej postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ďalšie ciele idú nad rámec zákona. Preto ide o čerpanie grantov v rozpore s textom  zákona.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „V žiadnom ďalšom strategickom dokumente alebo v akčnom pláne sa riešenie problematiky ľudských práv LGBTI ľudí nenachádza. Znamená to, že široké spektrum problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi LGBTI ľudia, je zo strany orgánov štátnej správy neriešené. Preto je potrebné, ako jednu z hlavných priorít v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, pripraviť, prijať a zaviesť do praxe strategický dokument (akčný plán), ktorý bude riešiť naakumulované problémy LGBTI ľudí, a to najmä (ale nielen) v oblasti vzdelávania a predchádzania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.“

 

Odôvodnenie:

 

Dokumenty štátu sa nemajú zameriavať na tvrdené problémy, ale na skutočné problémy a ich závažnosť.

 

Na Slovensku nie sú zaznamenané žiadne trestné činy pre sexuálnu orientáciu napriek tomu homolobby dosiahla zaradenie tohto motívu medzi špeciálne chránené motívy, ktoré zvyšujú trestnú sadzbu. Ak preto tvrdí, že jej nejde o nadpráva, ale o rovné uplatňovanie ľudských práv tak zavádza a rovnako v tejto veci zavádza aj Akčný plán.

 

Potichu sa vnáša do slovníka pojem rodovej identity, ktorý má ospravedlniť výber rodu a tým preniesť poruchy sexuálnej identity medzi práva.

 

Existuje antidiskriminačný zákon a podľa našich vedomostí nepoznáme žiadne antidiskriminačné žaloby z tohto dôvodu. Slovensko je tolerantné, a rešpektuje osoby s homosexuálnymi sklonmi. Túto toleranciu však ničí absurdné presadzovanie agresívnych požiadaviek homolobby a priznávanie oveľa vyššej ochrany takémuto správaniu, ako bežnému človeku.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Obsah akčného plánu vychádza z prílohy č. 9 Stratégie, ktorá analyzuje práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Príloha identifikovala mnohé oblasti, v ktorých nie sú práva LGBTI ľudí zabezpečené a obsahuje monitoring situácie LGBTI ľudí na Slovensku ako aj všetky relevantné medzinárodné záväzky.“

 

Odôvodnenie:

 

Minister Lajčák ako predkladateľ stratégie jasne povedal, citujem „Prílohy nie sú súčasťou stratégie.“. Z tohto dôvodu by sa nemali za také označovať.  Príloha bola natoľko kontroverzným materiálom, že ho ani vláda neprijala.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Gejovia a lesby, ako aj bisexuálni a transrodoví ľudia, po stáročia boli a naďalej sú vystavení a vystavené homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie, nezriedka aj vo vlastnej rodine, a to vrátane kriminalizácie, marginalizácie, sociálneho vylúčenia a násilia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a teda sú potrebné určité opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami.“

 

Odôvodenie:

 

Rovnakú ak nie vyššiu diskrimináciu zažívali iné skupiny ako sú napr. kresťania, ktorých dnes pre vieru zomiera na svete niekoľko tisíc ročne. Rovnako ako sa to dialo v nedávnej minulosti aj u nás. Napriek tomu, sa nikto nezaujíma o osobitný plán pre zabezpečenie slobody vierovyznania, hoci v tomto prípade ide skutočne o ľudské právo na slobodu vierovyznania. Tvrdenie o diskriminácii by mali štátne orgány preukázať konkrétnymi konaniami.  Pretože inak ide o mrhanie štátnymi prostriedkami na problém, ktorý je marginálny, alebo vôbec neexistuje v porovnaní s sociálnym vylúčením iných skupín.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Podľa prieskumu[2] Agentúry pre základné práva viac ako polovica (52 %) všetkých respondentov a respondentiek na Slovensku (priemer EÚ je 47 %) uviedla, že osobne zažila diskrimináciu alebo obťažovanie na základe sexuálnej orientácie v roku predchádzajúcom prieskumu. Preto základným cieľom akčného plánu je zlepšenie pokroku v oblasti podpory a ochrany práv LGBTI, znižovanie predsudkov, homofóbie a transfóbie vo vzťahu k nim ako aj vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality ich života a zamedzenie ich diskriminácie.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o skompromitovaný anonymný prieskum, ktorý nespĺňal bazálne prieskumné požiadavky na to, aby mohol byť relevantne  citovaný v tejto súvislosti. Agentúra FRA aj potom, ako na jej čelo bol dosadený bývalý írsky katolícky homosexuálny kňaz a jeden z najagilnejších promotérov LGBTI agendy a Jogjakartských princípov odmietnutých Radou OBSE nie je dôveryhodnou inštitúciou na objektívne prieskumy.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Slabé stránky: Vysoká miera predsudkov vo vzťahu k LGBTI ľuďom v spoločnosti.

Nepokryté viaceré oblasti problémov LGBTI ľudí napr. v oblasti súkromného a rodinného života.

Nedostatok adekvátnych štatistík a prieskumov, ktoré by umožňovali spracovať hĺbkové analýzy pre problematiku LGBTI ľudí.

Neexistencia objektívnych informácii o LGBTI ľuďoch a prevencii homofóbie a šikany vo vzdelávaní.

Neexistencia strategického dokumentu, ktorý by zastrešoval opatrenia v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí.

Obmedzené finančné zdroje u MVO.“

 

Odôvodnenie:

 

Vládne materiály by mali obsahovať exaktné údaje. Ak tvrdí, že je tu vysoká miera predsudkov vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Bolo by vhodné vymedziť, aká je miera predsudkov a v čom konkrétne sa prejavuje.

LGBTI ľudia majú pokryté rovnako ako ostatní oblasti súkromného a rodinného života. Pokiaľ myslí Akčný plán prístup k rodine, ktorej základom je, že sa v nej rodia deti. Biologickú neschopnosť vytvoriť rodinu nemôže nahradiť štát. Ešte nebolo zakotvené ľudské právo na dieťa, ale právo detí na otca a mamu je základným právom.

Kvantifikácia potrebnosti štatistík je vecou Štatistického úradu a pokiaľ naozaj ide o uplatňovanie práv a nie nadpráv, mali by byť všeobecné údaje o akomkoľvek sexuálnom správaní  postačujúce.

Tvrdenie o neexistencii objektívnych informácií o LGBTI je subjektívne. Vládne dokumenty by sa mali zakladať na objektívnej  realite.

Zákon pamätá na LGBTI v antidiskriminačnom zákone, tento zákon je strategickým dokumentom, ktorý zabezpečuje rovnosť voči iným občanom. Tvrdenie o neexistencii strategického dokumentu nie je pravdivé.

Čo sa týka nedostatku financií MVO, toto tvrdenie je subjektívne a nepravdivé. Bolo by vhodné porovnať si podporu LGBTI MVO s podporou občianskych združení poskytujúcich pomoc tehotným ženám v núdzi. V tomto kontexte je nedostatočná práve pomoc tehotným ženám.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Ohrozenia

Odsúvanie problematiky riešenia ľudských práv LGBTI ľudí.

Riešenie tejto témy ako politickej agendy a nie ako konkrétnych životných situácii znevýhodnenej skupiny.

Malý záujem o riešenie problematiky zo strany relevantných aktérov.

Zneviditeľňovanie LGBTI ľudí v spoločnosti.

Nedostatok adekvátnych poznatkov o problematike.“

 

Odôvodnenie:

 

Toto konštatovanie znamená priznanie vlády, že porušuje ľudské práva a takéto tvrdenia vnímame ako silné obvinenie bez dôkazov a nepravdivé.

Rozdiel je skôr vo vnímaní požiadaviek a ich subjektivita. Práve MVO, ktoré sa zaoberajú pomocou LGBTI by tam mali urobiť odborne, bez politického nánosu, ale v snahe o skutočné riešenie problémov. Napríklad, neboli to LGBTI organizácie, ktoré upozornili na riziká rozkývania rodovej identity, ale bolo to viac ako 200 slovenských odborníkov. Rodové scitlivovanie prináša mnohé negatívne efekty.

Jeden z popredných svetových autorít na pohlavnú dysfóriu, Dr. Paul McHugh, bývalý vedúci psychiater na Johns Hopkins University Hospital varoval, „… politici a médiá nerobia žiadnu láskavosť ani verejnosti ani transgender osobám zakotvením ich zmätku ako práva, ktoré ich má chrániť,  duševná porucha si skôr zaslúži pochopenie, liečbu a prevenciu. “

Operácia na zmenu vzhľadu pohlavia zvyšuje zdravotné riziká, vrátane samovrážd. Dlhodobá švédska štúdia sledovala viac ako 300 pacientov chirurgickej zmene po dobu až 30 rokov, uverejnená v roku 2011 dospela k záveru: „Osoby s transsexualismom, po zmene pohlavia, majú značne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedné správanie, a psychiatrické morbidity vyššie, než u bežnej populácie. Štúdia zistila,  počet samovrážd 10 rokov po operácii bol 20-krát vyšší ako u bežnej populácie.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Práva LGBTI ľudí sú už chránené existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR, čím sa zabezpečuje široký rozsah ich uplatnenia. Nejde teda o vytváranie nových ľudských práv alebo vytváranie nejakých nadštandardných práv, ale o to, že univerzálne ľudské práva sa nespochybniteľne vzťahujú aj na LGBTI ľudí a ich špecifické životné situácie.“

 

Odôvodnenie:

 

Autori  si zamieňajú špecifické práva a požiadavky LGBTI s univerzálnymi právami. Univerzálne práva patria každému, nevzťahujú sa k špecifickým životných situáciám LGBTI, ale k právam, ktoré si môže uplatniť každý človek, bez ohľadu na to, či je alebo nie je LGBTI. Tieto práva nemajú špecifickosť práve preto, lebo sú univerzálne. Právo na slobodu pohybu znamená, že si každý človek môže vybrať kam ide, neexistuje špeciálne LGBTI právo na slobodu pohybu. Ľudské práva sú univerzálne a spôsob, akým ich predstavuje Akčný plán znamená skôr zneužívanie témy ľudských práv.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: Sexuálna orientácia a rodová identita, rovnako ako zdravotné postihnutie, vek a zdravotný stav, nie sú výslovne uvedené medzi diskriminačnými dôvodmi uvedenými v Medzinárodnom dohovore o občianskych a politických právach a Medzinárodnom dohovore o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach, predstavujú však „iné postavenie“, pre ktoré platí zákaz diskriminácie. V roku 1994 vo veci Toonen/Austrália[3] Výbor pre ľudské práva rozhodol, že štáty majú povinnosť chrániť jednotlivcov pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie. Toto rozhodnutie Výbor opakovane potvrdil aj vo svojich neskorších rozhodnutiach a stanoviskách[4].“

 

Odôvodnenie:

 

Výbor pre ľudské práva patrí medzi zmluvné orgány. Jeho oprávnenie prijímať individuálne oznámenia vyplýva z Opčného  protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, (ďalej aj „Pakt“) t. j. pre strany, ktoré uznali jeho kompetenciu v posudzovaní dohovoru.[5]

Bez zníženia významu Výboru pre ľudské práva je potrebné upresniť, že nejde o rozhodnutie, ale názor Výboru pre ľudské práva. Výbor podľa článku  5, ods. 1 a 4 Opčného protokolu  posúdi oznámenia, ktoré dostal podľa tohto Protokolu vo svetle všetky písomné informácie, ktoré dostal od jednotlivca a od príslušného zmluvného štátu a oznámi svoj názor príslušnému štátu, zmluvnej strany týka, a jednotlivcovi.

Podľa článku 2, ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach: „Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané v tomto Pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na svojom území podliehajúcim jeho jurisdikcii bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“

Podľa článku 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach          „Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez akejkoľvek diskriminácie. Zákon zakáže akúkoľvek diskrimináciu a zaručí všetkým osobám rovnakú a účinnú ochranu proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov, napr. podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku a rodu.“

Vo veci Toonen v. Australia  nevyslovil priamo  názor na diskrimináciu podľa článku 26 Paktu, Výbor podal svoj názor na to, že trestnosť homosexuálneho súkromného správania je podľa jeho názoru v rozpore s právom na súkromie podľa Paktu.  „11. Keďže výbor konštatoval porušenie práv pána Toonen podľa článkov 17 (1) a 2 (1) Paktu vyžadujúce zrušenie zákona porušilo, Výbor nepovažuje za nutné posúdiť, či tam tiež došlo k porušeniu článku 26 Dohovoru.“[6]

Takisto by bolo vhodné skôr citovať originálny text Toonen v. Autrália pri pojme „iné  postavenie“, pretože citujem „Zmluvná strana sa snažila vedenia Výboru o tom, či môže byť sexuálna orientácia považovaná za „iné postavenie“ v zmysle článku 26. Rovnaký problém mohol vzniknúť podľa článku 2, odsek 1, dohovoru. Výbor sa obmedzuje na zmienku, že podľa jeho názoru odkaz na „pohlavie“ v článkoch 2, odsek 1, a 26 je potrebné brať tak, že zahŕňa sexuálnu orientáciu.“

Výbor nerozhoduje, ale podáva svoj názor.

V tejto súvislosti je potrebné vrátiť sa k samému pojmu diskriminácie a navrhujeme doplniť do Akčného plánu: „Rozhodnutie Ústavného súdu SR, PL 24/2014-90 vymedzilo, že niektoré otázky nepatria medzi základné ľudské práva.“

Ďalej navrhujeme doplniť nasledovný text:  „Nie je diskrimináciou ak manželstvo patrí mužovi a žene, nie je diskrimináciou ak sa pri deťoch prihliada na právo detí na otca a mamu a nie je diskrimináciou ak štát uznáva ako jediný rodinnoprávny inštitút a životné spoločenstvo manželstvo.“

 

 • Navrhujeme vypustiť nasledovný text: „V tom istom všeobecnom komentári Výbor odkazuje na Jogjakartské princípy uplatňovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite ako zdroja vymedzenia pojmov „sexuálna orientácia“ a „rodová identita“[7]. Tieto princípy navrhla, vypracovala, prediskutovala a zrevidovala skupina významných odborníčok a odborníkov na ľudské práva. Jogjakartské princípy sa odvolávajú na množstvo noriem v oblasti ľudských práv a uplatňujú ich na problematiku sexuálnej orientácie a rodovej identity. Princípy potvrdzujú základnú povinnosť štátov chrániť ľudské práva. Každý princíp obsahuje podrobné odporúčania štátom.“

„Akčný plán vychádza najmä z nasledovných medzinárodných dokumentov:

Jogjakartské princípy uplatňovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii“

 

Odôvodnenie:

 

Jogjagartské princípy nie sú medzinárodnými dokumentami, ide o materiál  LGBTI aktivistov, ktorí zhrnuli svoje požiadavky v bojovnom dokumente. Tieto princípy menia význam rodiny, tak ako je zakotvený v našich zákonoch. Rodina sa zakladá buď manželstvom, alebo ju tvoria vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi.

Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Akčný plán nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.

Nesúhlasíme, aby dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výborov OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov.

Jogjakartské princípy žiadajú, aby boli zakázaná akákoľvek liečba pri poruchách sexuálnej identity. Zároveň žiadajú zabrániť dobrovoľnej terapii psychologickej pri nežiadúcej pociťovanej sexuálnej orientácie.  Jogjakartské princípy  žiadajú odmietnutie operácií detí v prípadoch nejasného pohlavia, alebo napr. v prípadoch výskytu viacerých pohlavných orgánov u jedného dieťaťa.

„Princíp 18  …a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia,  ktorými  sa  zabezpečí  plná  ochrana  pred  škodlivými  lekárskymi  praktikami  vychádzajúcimi  zo  stereotypov  vo  vzťahu  k  sexuálnej orientácii či rodovej identite, bez ohľadu na to, či pochádzajú z kultúry  alebo majú iný pôvod a týkajú sa správania, telesného vzhľadu alebo vnímaných rodových noriem,27b)  prijmú  všetky  potrebné  legislatívne,  administratívne  a  ďalšie opatrenia,  aby  zabránili  nezvratným  telesným  úpravám  dieťaťa  prostredníctvom lekárskych procedúr pri pokuse o úpravu rodovej identity bez plného, slobodného a informovaného súhlasu dieťaťa v  súlade  s  jeho  vekom  a  zrelosťou  a  zásadou,  že  pri  všetkých zásahoch týkajúcich sa detí musí byť prvoradým hľadiskom najlepší záujem dieťaťa,

 1. c) zriadia mechanizmy na ochranu detí, aby sa žiadne dieťa nestalo obeťou zneužívania v oblasti zdravotníctva,
 2. d) zabezpečia ochranu ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít pred  neetickými  alebo  nedobrovoľnými  lekárskymi procedúrami  alebo  výskumom,  a  to  aj  v  súvislosti  s  očkovaním, liečením alebo baktericídnymi látkami na HIV/AIDS alebo iné choroby,
 3. e) preskúmajú, zmenia a doplnia opatrenia a programy financovania zdravotníctva vrátane tých, ktoré majú povahu rozvojovej pomoci a mohli by podporovať, uľahčovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať príležitosť na takéto zneužívanie,
 4. f) zabezpečia, aby sa v rámci žiadneho lekárskeho ani psychologické liečenia či poradenstva  priamo  ani  nepriamo  neliečila  sexuálna orientácia a rodová identita ako ochorenie, ktoré sa má ošetrovať, liečiť alebo potlačiť.“

„24 princíp PRÁVO NA ZALOŽENIE RODINY Jogjakartské princípy

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť rodinu. Rodiny existujú v rôznych formách. Žiadna rodina nesmie byť vystavená diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity niektorého z jej členov.

Štáty:

 1. a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,
 2. b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii,
 3. c) prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že pri všetkých činnostiach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí, uskutočňovaných štátnymi alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi,  sa  budú  v  prvom  rade  zvažovať najlepšie záujmy dieťaťa, a že sexuálna orientácia či rodová identita dieťaťa alebo ktorejkoľvek osoby z rodiny či inej osoby sa nesmie považovať za nezlučiteľnú s takýmito najlepšími záujmami.“

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Ústava Slovenskej republiky[8] stanovuje, že „základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým…“ Sexuálna orientácia a rodová identita v nej priamo nie sú spomenuté, ale môžeme ich zahrnúť pod pojem „iné postavenie“, čo prvýkrát explicitne uviedol vo svojom náleze Ústavný súd SR v roku 2005[9].

Odôvodnenie:

Citovaný nález vôbec explicitne neuviedol, že sexuálna orientácia a rodová identita je zahrnutá pod pojem „iné postavenie“.

Pojem rodová identita sa v náleze nenachádza ani raz. Pojem sexuálna orientácia sa nachádza medzi diskriminujúcimi dôvodmi raz pri opise antidiskriminačného zákona a raz v nasledovnej citácii: „Diskriminácia  je  vo  všeobecnosti  vymedzená  ako  každý  spôsob zaobchádzania vrátane odmietnutia takého zaobchádzania s osobou, ktoré je pre túto osobu  menej  priaznivé  než  pre  iné  osoby  so  zreteľom  na  rasu,  etnickú  príslušnosť, sexuálnu orientáciu a iné ústavne ustanovené charakteristiky.“

 • Navrhujem vypustiť text: „Homofóbia a transfóbia zanechávajú vážne dôsledky na mladých LGBTI ľuďoch, najmä na ich mentálnom zdraví, a to aj preto, že im chýbajú adekvátne nápomocné poradenské služby v školách. Chýbajú tiež vzdelávacie programy pre učiteľov a učiteľky na školách so zameraním na riešenie a prevenciu homofóbnej a transfóbnej šikany. Transrodovým osobám veľké problémy spôsobujú diplomy a vysvedčenia, pretože chýba zákonná povinnosť vysokých, stredných a základných škôl upravovať ich po prepise rodu.“

Odôvodnenie:

 

Nesúhlasíme s týmto textom, že keďže predpokladá, že na Slovensku je homofóbia a transfóbia vážnym problémom, na toto tvrdenie, je potrebné predložiť dôkazy a štúdie. Je potrebné, aby nedochádzalo k opaku, normálne správanie sa nesmie považovať za diskrimináciu: Štúdie detí, ktoré vykazovali pohlavný zmätok zistili, že asi 80 percent týchto detí spontánne stratilo tieto pocity, keď sa stali staršími a boli spokojné so svojim biologickým pohlavím.

 

Prepis rodu naše zákony nepoznajú. Poznajú zmenu pohlavia. Cieľom Plánu je zaviesť oddelenie pohlavia od rodu. Nesúhlasíme so  zmenou významu pojmov.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Keďže páry rovnakého pohlavia nemajú možnosť v SR uzavrieť manželstvá ani registrované partnerstvá, nemajú upravenú celú škálu práv a povinností, ku ktorým je im znemožnený prístup.[10]

 

Odôvodnenie:

 

Veta naformulovaná týmto spôsobom, akoby navrhovala zaviesť registrované partnerstvá alebo manželstvá. Táto veta tvrdí, že sú im upieraná celá škála práv a povinností.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Zákon o rodine[11] úpravu osobitne sa vzťahujúcu na transrodové osoby neobsahuje a ak sú v manželskom stave, sú pred právnym uznaním prepisu rodu donútené rozviesť sa, aj keď im zákon takú povinnosť priamo neukladá.“

 

Odôvodnenie:

 

Ústava SR ako aj zákon o rodine jasne udáva, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Ako také je samozrejme nemožné, aby manželstvo pretrvávalo medzi mužom a druhou osobou, ktorá je považovaná za muža a pod. Úlohou manželstva je založenie rodiny. Tento účel nemôžu osoby po dobrovoľnej operácii odstraňujúcej pohlavné orgány jednej z nich ďalej napĺňať.

 

Plán používa pojmy ako je „zmena rodu“, „prepis rodu“, hoci zákon hovorí o „zmene pohlavia“. § 6, ods. 6 zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení hovorí: „Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.“

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Podľa toho istého zákona[12] si páry rovnakého pohlavia nemôžu osvojiť dieťa svojho parntnera, alebo partnerky, ktorý je biologickým rodičom dieťaťa. Pritom chýbajú informácie o problémoch LGBTI rodín v praxi.“

 

Odôvodnenie:

 

V kontexte predchádzajúcich viet, ktoré tvrdia, že „páry rovnakého pohlavia nemajú upravenú celú škálu práv povinností, ku ktorým je im znemožnený prístup“, Plán predpokladá, že jeho cieľom je dosiahnutie tejto legislatívnej zmeny pri adopciách detí homosexuálnych partnerov.

 

S takouto legislatívnou zmenou vyjadrujeme svoj nesúhlas. Deti sa nemôžu klamať. Každé dieťa na svete má otca a mamu. Každé dieťa na svete má právo na otca a mamu a poznať svojich rodičov. Starostlivosť o dieťa neznamená, že ho budeme  klamať o najpodstatnejších veciach a to o vo význame založenia si rodiny.

 

 • Navrhujeme vypustiť: „Pri transrodových ľuďoch medzi najvypuklejšie problémy patrí povinné podstúpenie kastrácie ako súčasti procesu zmeny pohlavia, ktorý je podmienkou administratívneho prepisu rodu. Rovnako aj v tomto prípade absentuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok a transrodové osoby v procese prepisu rodu nemajú v SR prístup k primeraným službám a k špecializovaným pracoviskám. Postup pripísania rodu pri narodení intersexuálneho dieťaťa nie je právne upravený.“

 

Odôvodnenie:

 

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje rovnako a v obdobnej kvalite ako pri iných diagnózach. Ak Plán tvrdí, že sú tu nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti mal by ich identifikovať. Každý lekár má povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť riadne. Podmienkou poskytovania zriedkavých služieb nie sú špecializované  pracoviská, ale pracoviská, ktoré adekvátne pristúpia k poskytovaniu starostlivosti.

Postup určenia pohlavia (nie pripísania rodu) pri narodení intersexuálneho dieťaťa je medicínsky problém, ktorý je riešený medicínsky. Právna úprava by skôr zväzovala tieto výnimočné prípady zbytočne. Na tieto prípady existujú ako v iných prípadoch medicínske postupy.

Transexualizmus je poruchou podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Existujú viaceré výskumy, ktoré spochybňujú terapeutický význam operatívnej zmeny pohlavia.  Psychické poruchy pohlavnej identity sa neodstraňujú tým, že  zmeníme operatívne vonkajší vzhľad. Napriek tomu, nejde o nútenú kastráciu, ale o čisto dobrovoľnú operáciu. Nikto nie je nútený k zmene pohlavia. Doklady a zápis pohlavia alebo rodu napr.  ženského pri mužovi s mužskými pohlavnými orgánmi môže spôsobovať chaos.

Právna úprava Ústavy SR o manželstve medzi mužom a ženou by stratila svoj význam. Pretože ženou, by podľa tejto úpravy bol nepochybne aj muž s mužskými pohlavnými orgánmi. Manželstvo bolo však vždy vnímané, ako základná bunka spoločnosti, ktorej účelom je založenie  rodiny a riadna výchova detí. Aj mnohé právne povinnosti, ktoré zákon kladie na mužov, napr. brancov môžu byť veľmi jednoducho obídené jednoduchým administratívnym procesom uznania zmeny pohlavia.

 

 • Navrhujeme vypustiť: „Zatiaľ čo legislatíva rozpoznáva koncept nenávistných verbálnych prejavov a považuje ich za trestné, sexuálna orientácia a rodová identita, resp. príslušnosť k skupine LGBTI, nie je touto ochranou pokrytá.[13]Neexistujú žiadne štatistické údaje, výskum ani relevantná judikatúra týkajúce sa homofóbnych alebo transfóbnych trestných činov motivovaných nenávisťou a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.“

 

Odôvodnenie:

 

O akomkoľvek akte z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu by podrobne informovali médiá a LGBTI organizácie. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii znamená to skôr to, že občania Slovenska napriek maľovaniu falošného obrazu v médiách sú v skutočnosti tolerantní.

Čo sa týka zavedenia verbálnych deliktov samotné verbálne trestné delikty vnímame ako problematické a sú skôr ovocím historického vývoja ako je holocaust, náboženské prenasledovanie a pod. Všetky verbálne delikty, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, a priamo neiniciujú protiprávne konanie, sú na hranici s ústavou garantovanou slobodou prejavu. Problém je v tom, že sa tým priznáva štátu právomoc rozhodovať, ktoré názory sú správne, a ktoré nie. Jej rozširovanie hlavne pri veľmi silnej lobbingovej skupine LGBTI aktivistov by však znamenala aj reálne ohrozenie slobody slova.

 • Navrhujeme vypustiť: V oblasti médií konkrétne preventívne opatrenia v oblasti diskriminácie a ich adresátov nešpecifikuje ani zákon o vysielaní a retransmisii, ani iné z relevantných orgánov zodpovedajúcich za oblasť mediálneho obsahu, napr. Rada pre vysielanie a retransmisiu.“

 

Odôvodnenie:

 

V tejto vete je skrytý absolútny zásah do slobody slova, otvorene sa navrhuje cenzúra.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu č. 1, ktorá znie: Uskutočňovať aktivity na zvýšenie povedomia a na podporu LGBTI ľudí zamerané na efektívny prístup k verejným službám, oznamovanie diskriminácie a nenávisťou motivovaného násilia.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagandu LGBTI životného štýlu za štátne peniaze. Zo štátnych financií bol zafinancovaný GAY Pride v Košiciach. Domnievame sa, že tu nejde o podporu ľudských práv, ale zneužívanie finančných zdrojov na masírovanie verejnej mienky. Stačí si porovnať, aké zdroje dalo MZV SR na zriadenie linky pomoci tehotným ženám?

 

 • Navrhujeme vypustiť Aktivitu č. 2 Podporovať zber anonymizovaných údajov o sexuálnej orientácii a rodovej identite a stanoviť oblasti, ktorých sa bude tento zber týkať. Zodpovedný: MS SR v spolupráci s Výborom pre práva LGBTI ľudí a relevantnými rezortmi a inštitúciami“

 

Odôvodnenie

 

Existuje riziko zneužitia osobných údajov v oblasti, ktorá je výlučne súkromnou záležitosťou každého jednotlivca. Ak budú vopred údaje anonymizované, Neexistuje a nemal by existovať reálny štátny záujem na zisťovanie takýchto údajov. Na zber štatistických dát je tu vytvorený štátny orgán a tým je Štatistický úrad SR. Prípadne konkrétne orgány v rámci svojich kompetencií. Plán musí rešpektovať zákonné kompetencie jednotlivých orgánov. Výbor LGBTI nie je štátnym orgánom, ale poradným orgánom.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: „Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva a verejnému ochrancovi práv sa odporúča, aby sa v spolupráci s Výborom pre práva LGBTI osôb pri svojej činnosti venovali aj nerovnosti a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v zmysle platnej legislatívy a poskytovali poradenstvo v tejto oblasti.“

 

Odôvodnenie:

 

Výbor LGBTI nie je výkonným výborom, ale poradným orgánom. Venuje sa zo zákona svojim činnostiam.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: Prostredníctvom dotačného systému MKSR podporovať kultúrne aktivity zamerané na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí.“

 

Odôvodnenie:

 

Dotačná schéma MK SR podľa zákona je určená iba na podporu kultúrnej tvorby ľudí so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín. Takéto vymedzenie aktivity je v rozpore so zákonnou dikciou na ktorú sú určené granty.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: „Zvyšovať informovanosť o problematike LGBTI ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry a v rámci časopisu Sociálna prevencia.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagáciu životného štýlu, ktorý má zrejme slúžiť na podporu LGBTI organizácií, ktoré neformálne vzdelávanie budú vykonávať. Posledná výstava Feminist fatale nás presvedčila, že ide o veľmi kontroverzné výstavy, v ktorých sa skryjú aj fotografie rozkrokov slovenských velikánov.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: Prostredníctvom akvizícií kníh a vypracúvaním rešerší poskytovať širokej verejnosti informácie o problematike LGBTI.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagáciu LGBTI životného štýlu prostredníctvom financovania nákupu kníh.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: „Pripraviť návrh etických štandardov a odporúčaní pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite.“

 

Odôvodnenie

 

Ide o zásah do slobody slova, skrytej pod etické štandardy. Etické štandardy vytvárajú buď profesionálne organizácie daného sektora, alebo sú obsahom zákona. Výbor LGBTI nie je orgánom, ktorý by bol odborníkom v masmediálnej oblasti.

 

 

 • Navrhujeme vypustiť: „Pripraviť návrh relevantnej právnej úpravy umožňujúcej vydanie nových potvrdení o absolvovaní štúdia na základných, stredných a vysokých školách osobám po prepise rodu.“

 

Odôvodnenie:

 

Prepis rodu neexistuje v legislatíve. Neexistuje žiadne právo na utajenie svojej predchádzajúceho pohlavia. Naplnenie tejto úlohy, môže ostať praktickým problémom, pretože diplomy by sa spätne nemali meniť. Potvrdenia o štúdiu by znamenali záväzok preukázať skutočnú identitu priamo škole. Kto bude však garantom toho, že ide o tú istú osobu?

 

 • Navrhujem vypustiť Aktivitu č. 1 Vypracovať návrh metodiky na predchádzanie homofóbnej a transfóbnej šikane, využívajúc príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie s cieľom zabezpečiť, aby školy predstavovali inkluzívne a bezpečné prostredie pre mladých LGBTI ľudí, oslobodené od násilia a vylúčenia.“

 

Odôvodnenie:

 

Touto úlohou nemôže byť poverené ani MS SR, nakoľko to nie je v jeho kompetencii. Sme proti šikane z akéhokoľvek dôvodu. Nesúhlasíme však so zavádzaním nedefinovaných pojmov homofóbna a transfóbna šikana. Pretože sa obávame, že nám hrozí v školách  druhý extrém a tým je podpora a presvedčenie o nezmeniteľnosti  LGBTI životného štýlu detí pri pohlavnom zmätku.

 

Bolo by vhodné, aby bol identifikovaný najskôr problém, teda v koľkých prípadoch a ako dochádza k šikane. Čo sa považuje za šikanu v navrhovanom slova zmysle? Je šikanou, ak niekto nesúhlasí so životným štýlom prípadne pri zmätkoch v pohlavnej identite, preferuje či odporúča ukotvenie v heterosexuálnej identite? Podľa Jogjakartských princípov je to neprípustné.  Štúdie detí, ktoré vykazovali pohlavný zmätok však zistili, že asi 80 percent týchto detí spontánne stratilo tieto pocity, keď sa stali staršími a boli spokojné so svojim biologickým pohlavím.

 

Proti rodovému scitlivovaniu protestovalo viac ako dvesto odborníkov.

 

 • Navrhujeme vypustiť úlohu: „Analyzovať pedagogické osnovy, metodiky a odporúčané učebné materiály a v prípade potreby odstrániť materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii a navrhnúť materiály poskytujúce vhodné objektívne informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite.“

 

Odôvodnenie

 

Byť cenzorom učebných osnov nie je úlohou MS SR a už vôbec nie poradného orgánu, ktorým je Výbor LGBTI „prostredníctvom“ ktorého má MS SR túto úlohu plniť. Táto úloha naznačuje, akoby ministerstvo školstva neplnilo svoje kompetencie a neposkytovalo objektívne informácie o LGBTI, ba dokonca možno používalo materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii. Výbor LGBTI má byť tým, kto schváli a navrhne čo je objektívne.  Bohužiaľ Výbor LGBTI už viackrát ukázal, že objektívny nie je. Naposledy pri stanovisku k novele Ústavy SR pri inštitúte manželstva.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „V rámci vzdelávania policajtov, policajných vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a súdnych úradníkov viesť k eliminácii homofóbie a transfóbie.“

 

Odôvodnenie:

 

Táto úlohy je zbytočná. Uvedené osoby sú vedené vo vzdelávacom procese k snahe o odstránenie všetkých prejavov nenávisti s akéhokoľvek dôvodu, či diskriminácie. Používanie nových pojmov nepomôže tejto oblasti. Rovnako vytváranie špeciálnych skupín môže spôsobiť,  že  nenávisť z nepreferovaných motívov je viac prípustná ako iná.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „Vypracovať modelové situácie a odhad ich možného finančného dopadu sociálnych dávok na štátny rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia.“

 

Odôvodnenie:

 

Táto úloha predpokladá zavedenie registrovaných partnerstiev ako nového rodinnoprávneho inštitútu. Rodina je však od slova „rodiť“ a to takéto  páry nespĺňajú svojou podstatou. Zásah so súkromia je odôvodnený iba verejným záujmom. Regulácia vzťahov v manželstve prípadne pri rodičovstve je odôvodnený záujmom spoločnosti na deťoch. Homosexuálny pár však nemôže splodiť dieťa. Dôvody na podporu sociálnymi dávkami odpadajú, pretože lebo neexistuje benefit v podobe založenia rodiny, pre ktorý by mal byť takýto pár podporovaný.

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu č. 2 „Podporovať zamestnávateľov pri vypracovávaní stratégií manažmentu diverzity zahŕňajúcich aj LGBTI zamestnancov.“

 

Odôvodnenie:

 

Skutočne sú cestou kvóty na zamestnávanie LGBTI osôb? T. j. stratégií manažmentu „diverzity“ zahŕňajúcich LGBTI zamestnancov.

Je potrebné si položiť nasledovné otázky: Naozaj budú prijaté takéto stratégie a polícia bude musieť na základe týchto kritérií prijímať LGBTI do zamestnania?  Lesbické ženy musia mať zastúpenie medzi  dozorkyňami v ženských väzniciach?  Gay muži musia mať právo byť dozorcami v mužských väzniciach?  Musia mať homosexuálni/bisexuálni muži zastúpenie medzi vychovávateľmi v chlapčenských internátoch, reedukačných domovoch?  A rovnako aj medzi inými povolaniami?

Doposiaľ sa preukazovala odbornosť a najlepší vyhrávali. Spôsob, ktorý tvoria kvóty či „stratégie diverzity“ znamenajú obmedzenie slobody výberu zamestnávateľa  a aj to, že nebudú vyhrávať vo výberovom konaní tí najlepší, ale tí, ktorí spĺňajú „diverzitu“.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „Realizovať výskum a analyzovať situácie LGBTI párov a rodičov a prekážky s ktorými sa stretávajú pri realizácii práv v rámci partnerstva a pri výchove detí. V prípade potreby navrhnúť riešenia.

 

Odôvodnenie:

Vychádza sa z toho, že LGBTI páry majú práva v rámci partnerstva a pri výchove detí. Takéto práva však majú iba rodičia. Preto túto úlohu považujeme za ideologicky motivovanú, ktorej cieľom je presadiť zmenu zákona o rodine.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „Vypracovať analýzu právneho postavenia nezosobášených párov, vrátane párov rovnakého pohlavia, identifikovať bariéry s ktorými sa stretávajú pri zabezpečovaní svojich práv a v prípade potreby navrhnúť potrebné legislatívne opatrenia.“

Odôvodnenie:

Každý človek má právo na súkromie. Je jeho slobodným rozhodnutím, či chce alebo nechce vstúpiť do manželstva. Štát manželstvo podporuje, lebo najlepšie zabezpečuje stabilné prostredie pre rodenie a výchovu detí. Návrhy legislatívnych opatrení, ako je zavedenie registrovaných partnerstiev, či postavenie manželstva na úroveň vzťahov, ktoré neplnia úlohy pre spoločnosť spočívajúce vo vytváraní stabilného prostredia pre rodenie a výchovu detí.

Spoločnosť musí k manželstvu a vytváraniu stabilných vzťahov motivovať a to sa diať nebude, ak budú iným vzťahom priznávané obdobné práva ako manželom. Manželstvo je náročné na obetu.

Formulácia úlohy naznačuje, akoby páry už mali viac práv ako jednotlivci, prípadne špeciálne práva.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: Vypracovať novú metodiku postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám a intersexuálnym osobám ako aj na vypracovávanie lekárskych posudkov, ktoré tvoria podmienku administratívneho prepisu rodu. Zabezpečiť, aby táto metodika bola postavená na najnovších vedeckých poznatkoch a štandardoch ľudských práv Rady Európy.“

 

Odôvodnenie:

Formuláciou tejto úlohy tvrdí MS SR, že MZ SR nepostupuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa najnovších poznatkov v oblasti vedy. Nepovažujeme takéto obvinenie za pravdivé.  Ani zdravotná starostlivosť ani lekárske posudky neleží na pleciach MZ SR, ale na čisto medicínskych hľadiskách, politické zásahy do tejto oblasti sú neprípustné. Rovnako ako snaha vylúčiť transeuxalizmus z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Je známe, že osoby s touto poruchou trpia viacerými negatívnymi dôsledkami.

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: „Analyzovať dôvody neoznamovania trestných činov z nenávisti okrem iného pre sexuálnu orientáciu obeťami týchto činov a navrhnúť potrebné opatrenia.“

 

Odôvodnenie:

 

Typicky sugestívne tvrdenie. Predpokladá, že dochádza k neoznamovaniu trestných činov z nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Na toto tvrdenie neexistujú dôkazy. Pripomína to situáciu v Sovietskom zväze, keď dostali úrady pokyn nájsť a usvedčiť  a odsúdiť v každej oblasti 200 špiónov. Presne toľko ich našli a potom žiadali zvýšiť kvóty.

 

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: „Zabezpečiť úpravu relevantných právnych predpisov tak, aby bola aj fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia dostupná možnosť slobodnej voľby mena a priezviska.

 

Odôvodnenie:

Zákon umožňuje už dnes priznať v priebehu procesu neutrálne meno a priezvisko. Priznanie ženského mena mužovi by však vzhľadom k neukončenému procesu ale  aj možnému zanechaniu celého procesu  osobou, ktorá si už nechce ďalej meniť pohlavné orgány mohol spôsobovať viac problémov.

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: Zahrnúť medzi osobitné motívy trestných činov aj spáchanie trestného činu z nenávisti pre rodovú identitu a rodové prejavy.“

 

Odôvodnenie:

 

Domnievame sa, že nadštandardná ochrana nie je odôvodnená. Skúsme si odpovedať na nasledovné otázky:

Sú osoby LGBTI viac zraniteľné ako ľudia so zdravotným postihnutím, deti, starí ľudia? Prečo majú mať nadštandardnú ochranu? Je väčšie zlo, ak niekto ublíži príslušníkovi LGBTI ako zdravotne postihnutému (slepému, mentálne retardovanému), starčekovi/starenke? Prečo nevytvoríme takúto špeciálnu ochranu (Akčný plán) pre všetky zraniteľné populácie? Kto bude viac potrestaný. Ak ublíži LGBTI inému LGBTI? ak ublíži nie-LGBTi človeku z LGBTI? Ak ublíži LGBTi človeku z nie-LGBTI (preto, že je hetero)?

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: „Rozšíriť zoznam skutkových podstát trestných činov zahŕňajúcich nenávistné verbálne prejavy o homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy.

 

Odôvodnenie:

 

Verbálne trestné činy sú jedným z najdiskutovanejších trestných činov rozširovanie verbálnych trestných činov je diskriminačným zvýhodňovaním ďalších motívov oproti iným motívom nenávistných prejavov.

 

Čo sa týka zavedenia verbálnych deliktov samotné verbálne trestné delikty vnímame ako problematické a sú skôr ovocím historického vývoja ako je holocaust, náboženské prenasledovanie a pod. Všetky verbálne delikty, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, a priamo neiniciujú protiprávne konanie, sú na hranici s ústavou garantovanou slobodou prejavu. Problém je v tom, že sa tým priznáva štátu právomoc rozhodovať, ktoré názory sú správne, a ktoré nie. Jej rozširovanie hlavne pri veľmi silnej lobbingovej skupine LGBTI aktivistov by však znamenala aj reálne ohrozenie slobody slova.

 

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[1] Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011, dostupné na: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_17826_309755246.pdf.

[2] EU LGBT survey results at glance. FRA, 2013 [on-line], dostupné na internete: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf

[3] Toonen/Austrália, oznámenie č. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992).

[4] Pozri napríklad Young/Austrália, oznámenie č. 941/2000 (CCPR/C/78/D/941/2000), ods. 10.4; X/Kolumbia, oznámenie č. 1361/2005 (CCPR/C/89/D/1361/2005), ods. 9; a záverečné odporúčania pre Mexiko (CCPR/C/MEX/CO/5), ods. 21 a Uzbekistan (CCPR/C/UZB/CO/3) ods. 22.

[5] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx  Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994).

 

[6] https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws488.htm

 

[7] Všeobecný komentár Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva č. 20 (E/C.12/GC/20), ods. 32, poznámka pod čiarou č. 25.

[8] Čl. 2 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.

[9] Nález ústavného súdu PL. ÚS 08/04-202 z 18. októbra 2005.

[10] Ide napr. o prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky, nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu, nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky, právo navzájom po sebe dediť, nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi/lekárke, možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo, vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami, nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke, právo mať daňové úľavy atď.

[11] Zákon  č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[12] § 46 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[13] Trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia (§ 423 Trestného zákona) a trestný čin podnecovania k národnostnej,

rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 Trestného zákona).

Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!

Vážené ministerstvo, 

 • žiadame úpravu návrhu výnosu, tak aby granty boli poskytované ako káže zákon – na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a nie na výchovu prijímania „inakosti“. Tento pojem nie je legislatívne jednoznačný.
 • Čím viac iných cieľov, tým menej peňazí pre tých, ktorým sú dotácie určené a preto navrhujeme vypustenie cieľov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím, či znevýhodnením.
 • Výstava FEM(INIST) FATALE v Dome umenia Kunsthalle, ktoré patrí pod Ministerstvo kultúry SR, bola kontroverzná voči rodine a manželstvu (rozkroky národných buditeľov, zosmiešňovanie dojčenia http://www.webnoviny.sk/fotogaleria/57312-v-bratislave-predstavili-vystavu-feminist-fatale/9-foto/, http://www.kunsthallebratislava.sk/event/feminist-fatale Neželáme si, aby štát finančnou podporou takýchto výstav vysielal dva protichodné signály

a preto podávame túto hromadnú pripomienku:

[emailpetition id=“6″]

Hromadná pripomienka Aliancie za rodinu k Výnosu Ministerstva kultúry

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=8467&docEID=443755&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

 

V § 3, ods. 1  písm. a) Návrhu VÝNOSU Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z ………. 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu navrhujeme upraviť nasledovne:

 „§ 3

(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:

a) kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.“

Odôvodnenie:

Ministerstvo navrhlo nový výnos,  v ktorom opätovne rovnako ako v pôvodnom výnose  podľa nášho názoru nad rámec zákona rozširuje poskytovanie dotácií nasledovne:

„(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:

 1. kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, podpora rovnosti príležitostí, podpora integrácie do spoločnosti, prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, potláčanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, extrémizmu, výchova k tolerancii a prijímaniu inakosti, posilnenie sociálnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu,“

 

Navrhujeme správne citovať písmeno odseku zákona, podľa ktorého má byť poskytovaná dotácia. Predpokladáme, že ide o písm. e) § 2, ods. 1 zákona č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Dotácie sú podľa zákona viazané na kultúrne aktivity zdravotnej postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ďalšie ciele idú nad rámec zákona. Aj ak by išlo o dobré ciele, je potrebné podmieniť ich poskytnutie tým, že ide o kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a kultúrne aktivity inak znevýhodnených skupín.

Množstvo ďalších cieľov neviazaných na pôvodný cieľ zákona môže spôsobiť opačný efekt. O to menej financií sa dostane na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín. Preto navrhujeme vypustenie cieľov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím či znevýhodnením.

Súhlasíme, že je potrebné  prijímať ľudí, ktorí znevýhodnením a zdravotným postihnutím trpia, avšak navrhujeme vyhnúť nedefinovanému slovu „inakosť“ a používať legislatívne overené pojmy.

Dovoľte nám však v tejto súvislosti upozorniť Vás na zrealizovanú výstavu FEM(INIST) FATALE  v Dome umenia Kunsthalle.  Podľa web stránky http://www.kunsthallebratislava.sk/khb/dom-umenia-kunsthalle-bratislava „Dom umenia/Kunsthalle Bratislava bola založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU). Organizačne je oddelením Národného osvetového centra (NOC), zriadeného Ministerstvom kultúry SR (MKSR).“

Zákon o rodine, ktorý hovorí o najlepšom prostredí výchovy s otcom a mamou, bohužiaľ má minimálny vplyv, ak organizácia Ministerstva kultúry propaguje  pravý opak. Okrem veľkých fotografií propagujúcich výchovu detí lesbickými pármi priamo vo výkladoch sme si mohli všimnúť nafotené rozkroky našich známych národných buditeľov. (http://www.kunsthallebratislava.sk/event/feminist-fatale) Nemyslíme si, že k podstate feminizmu patrí urážanie mužov a národných buditeľov.

Mohli sme vidieť aj predstavy feministiek o rozdelení kultúry života od kultúry smrti v podobe spodného prádla bieleho a čierneho. Samozrejme tým čiernym prádlom neboli potraty, ale práve naopak Vatikánska zmluva a pod.  Z medzinárodného hľadiska ide o blamáž, ak by ministerstvo podporovalo konanie znevažujúce jeho zahraničného partnera.

Nepredpokladáme, že zákon ani ministerstvo kultúry pri navrhovanom výnose malo na mysli podporu takéhoto druhu „inakosti“.

Rovnako predpokladáme, že Ministerstvo nesúhlasí s dehonestáciou dojčenia, či rodiny s mužom, ženou a deťmi. O pozitívnom vplyve dojčenia neexistujú vedecké spory. Niektoré obrazy na výstave podľa nášho názoru zosmiešňovali rodinu, materstvo a dojčenie. http://www.webnoviny.sk/fotogaleria/57312-v-bratislave-predstavili-vystavu-feminist-fatale/9-foto/

Ak štát zastáva a deklaruje hodnoty rodiny nemal by vysielať dvojznačné signály. Sloboda aj v umení znamená, že každý môže vyjadriť svoj názor, ale nie to, že štátna organizácia bude financovať popieranie a zosmiešňovanie hodnôt, ktoré náš štát presadzuje.

Dovoľujeme si Ministerstvo kultúry SR požiadať o akceptovanie našej pripomienky, vysvetlenie a  vyjasnenie textu, tak aby nevzbudzoval pochybnosti o nakladaní s dotáciami na iné účely, ako stanovuje zákon.

Pre osoby so zdravotným postihnutím  je rodina tým lanom a záchranou, ktoré ich môže udržať, preto by nemala čeliť útokom. Veríme, že financie, ktoré sú určené  na ich kultúrnu tvorbu, budú priznávané naozaj tým, ktorým patria.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[signaturelist id=“6″]

 

Trošička sadistická láska má drive!

Po tom, čo tím piatich odborníkov Najvyššieho súdu USA po viac ako dvesto rokoch „temnočiernej machule“  na Ústave USA dokázal v texte vyčítať právo na homosexuálne manželstvo som u demonštrantov videl nápis „Láska zvíťazila!“

Bolo to skutočne tak? Kim Davisová je matrikárkou v konzervatívnom štáte Kentucky a odmietala vydať manželské licencie homosexuálnym párom z dôvodu svojho presvedčenia o manželstve. Kentucky patrí medzi štrnásť štátov USA  v ktorých väčšina občanov v platných referendách vyjadrila rovnaké presvedčenie ako Kim. Zopár sudcov Najvyššieho súdu neprepísalo len Ústavu USA na zdrap papiera, ale opovrhlo aj rozhodnutím demokratickej väčšiny občanov v týchto štátoch. Z väčšiny sa tak stáva lovená väčšina. Aj v EÚ by sme si na tento nový druh demokracie menšiny mali dať pozor.

Podľa denníka Pravda „Po tom, čo Davisovú odviedli z úradu, jej kolegovia uviedli, že sobášne listy vydávať budú. Sudca bez ohľadu na to nariadil jej zotrvanie vo väzbe, pretože odmietla sľúbiť, že nebude svojim podriadeným v prípade návratu do úradu v tejto činnosti brániť.“

Existuje rozumné vysvetlenie na takýto mocenský primitivizmus? V čase keď pradávno existujú a sú vymyslené zabehnuté mechanizmy výhrad vo svedomí, ktoré vedia zmierňovať napätie medzi morálnou povinnosťou a zákonmi štátu?

Áno existuje:  „Láska vyhrala“. Zo správania, ktoré som mohol vidieť by som si urobil o láske nasledovný obraz. Láska nenávidí, láska nerešpektuje druhého iba seba, láska neznáša pravdu, láska zatvára ľudí do basy za názory, láska miluje násilie,  láska nehľadá cestu ako rešpektovať druhého, láska nemiluje slobodu, okrem vlastnej, láska ohovára  a špiní.

No ja si stále myslím, že láska plodí život, láska je verná, láska nezávidí, nepovyšuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa s pravdou.

Kim Davisová predtým ako skončila vo väzbe to povedala sudcovi dobre. „Nemôžeme sa oddeliť od niečoho, čo je vo vašom srdci a vo vašej duši“. Platí to aj pre druhú stranu. Hovorí sa, že strom poznáš po ovocí.

Kim Davisová bude pre mňa symbolom Ameriky aj keď sa Amerika rozpadne na prach, lebo predstavuje to najlepšie, čo kedysi Amerika mala. Slobodu, svedomie a pravdu.

Anton Chromík

Podpisový hárok k hromadným pripomienkam OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Organizátori hromadnej pripomienky zverejňujú čistý podpisový hárok ku hromadnej pripomienke. Tento hárok je určený len pre tých, ktorí nemôžu túto hromadnú pripomienku podpísať elektronicky na tomto portále, lebo nemajú prístup k internetu.   Bude však potrebné zabezpečiť doručenie naskenovaných  hárkov s podpismi pod hromadnou pripomienkou  na emailovú adresu: ozsapa.sk@gmail.com  najneskôr do 24.7.2015, tak aby mohli byť odovzdané ministerstvu zdravotníctva SR v lehote pripomienkového konania. Podpisový hárok je tu:  pripomienky_podpisovy_harok.

Ak máte prístup k internetu, nepodpisujte petičný hárok fyzicky, ale podpíšte túto hromadnú pripomienku elektronicky tu na tomto portále http://www.podpisem.sk/hromadna-pripomienka-spravodliva-odmena-pre-sestry-a-porodne-asistentky/.

 

Ďakujeme.

Hromadná pripomienka OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Návrh zákona o odmeňovaní pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky.  Návrh sa vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a ani im negarantuje odmenu, ktorú vlastne dostávajú už teraz.

Sestry a pôrodné asistentky nechápu, načo boli potrebné trojročné rokovania na MZ SR, keď spravodlivé požiadavky sestier neboli vôbec akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky. Tento dehonestujúci prístup k sestrám spôsobí vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti kvôli nedostatku kvalitných sestier. Priemerný vek sestier je už okolo 50 rokov. Za kolaps budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákona, ktorý kastuje sestry na dve triedy a nerešpektuje roky praxe sestier pri spravodlivej odmene.  Z týchto dôvodov  podávame k návrhu zákona tieto zásadné pripomienky:

Hromadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. V § 80ab, ods. 1 až 3 a v § 80ac, ods. 1 až 3, ale aj z ostatného  textu návrhu zákona ( 80aa až 80ay)  navrhujeme vypustiť slová „u poskytovateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátnym podnikom v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo obchodnou spoločnosťou v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, v ktorej má štát 100-percentnú majetkovú účasť,“

 Odôvodnenie: 

Obmedzenie na štátne zariadenia spôsobí diskriminačné postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníckych pracovníkov

Nevidíme žiaden racionálny dôvod pre kastovanie sestier a pôrodných asistentiek a samozrejme ani ďalších zdravotníckych pracovníkov z dôvodu typu vlastníka zariadenia.

Vysoká regulácia v tomto sektore je odôvodnená významom zabezpečovanej povinnosti a  spočíva v tom, že štát zdravotníckym pracovníkom ukladá výnimočné povinnosti oproti iným zamestnancom (obmedzenie práva na štrajk, povinnosť celoživotného vzdelávania, povinnosť získavania licencie, povinnosť bezúhonnosti)  a nerozlišuje pri ukladaní povinností sestry a pôrodné asistentky v súkromných či štátnych zariadeniach. Rovnako nemá štát právo rozlišovať pri zabezpečení platových nárokov, vzhľadom k tomu, že systém je regulovaný ako celok. Za rovnakú prácu patrí rovnaká odmena. Minimálne „lôžkové“ zariadenia si zaslúžia rovnaké podmienky.

Nakladanie s verejnými prostriedkami nesmie byť diskriminačné voči poskytovateľom a ani voči ich zamestnancom.

Spôsob zakotvenia platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek len pre  tzv. štátom vlastnené či kontrolované zariadenia sekundárne spôsobí ďalšie  vzďaľovanie sa tzv. „otváranie nožníc“ medzi financovaním subjektov pôsobiacich v zdravotníctve podľa  typu vlastníctva subjektu. Logicky bude narastať a prehlbovať sa rozdiel aj  v kvalite poskytovaných služieb. Platí jednoduchá premisa: Ak nebudú zaviazané súkromné subjekty k povinnostiam voči svojim zamestnancom, nedostanú žiadne financie. Ak nedostanú financie, nebudú si môcť dovoliť vyššie platy a to spôsobí odliv sestier a pôrodných asistentiek a zníženie kvality poskytovania zdravotníckych služieb v danom regióne.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia. Ide o verejné prostriedky a štát garantuje a reguluje celý systém poskytovania zdravotných služieb. V prostredí zabezpečovania zdravotnej starostlivosti nefunguje „neviditeľná ruka trhu“ a ani niet dôvodu, aby fungovala, lebo jeho cieľom nie je dosahovanie zisku, ale dosahovanie čo najlepšej zdravotnej starostlivosti občanov a naplnenie ústavného práva občanov na zdravie garantovaného v čl. 40 Ústavy SR „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Podľa § 2 os. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami….“

Obmedzenie na štátom vlastnené zariadenia spôsobuje nestabilitu garancií platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov

Garantovanie platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek iba pre štátne zariadenia je nedôveryhodné. Napríklad ak dôjde k odpredaju čo i len jedného percenta akcií štátom vlastnených zariadení, alebo vstupu jedného investora u poskytovateľa všetky zákonné  garancie padajú a nie je potrebné vôbec meniť zákon. Spravodlivá odmena sestier a pôrodných asistentiek sa stane stálym rukojemníkom vlády či jednotlivého ministra zdravotníctva, bez ďalšej potrebnej účasti parlamentu.

Garancie sa tiež nevzťahujú na platové náležitosti sestier a pôrodných asistentiek v zariadeniach vlastnených vyššími územnými celkami.

 1. V § 80ab navrhujeme doplniť nové odseky 4 nasledovného textu:

„(4) Sestre uvedenej v § 80ab, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ab, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky ošetrovateľskej  praxe sestry    minimálne o 0,03 násobok priemernej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky ošetrovateľskej praxe sestry sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 4:

„(4) Pôrodnej asistentke uvedenej v § 80ac, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ac, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky praxe výkonu pôrodnej asistencie  minimálne o 0,03 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky praxe výkonu pôrodnej asistencie sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

Odôvodnenie:

Ustanovenia návrhu zákona v navrhovanom koeficiente sú výsmechom práce sestier a pôrodných asistentiek. Návrh negarantuje sestrám ani v štátom vlastnených zariadeniach ani to, čo mali garantované na základe prísľubu ministerky zdravotníctva.

Pripomíname, že potom, ako  súčasný poradca  premiéra Milan Dragula podal návrh na Generálnu prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavný súd SR, Ústavný súd SR zrušil právnu úpravu zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom zrušenia bola aj analýza Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá bola predložená Ústavnému súdu a ktorá sa zakladala na už nepravdivých odhadoch o výbere poistného. V  čase rozhodovania Ústavného súdu bolo známe, že ide o nepravdivé odhady výberu poistného a výber je oveľa vyšší. Ministerstvo neurobilo nič, aby tento stav napravilo a takto zasiahla analýza Ministerstva zdravotníctva SR do rozhodovania Ústavného súdu SR v neprospech sestier a pôrodných asistentiek. Sestry a pôrodné asistentky preto trvajú na tom, aby popri základom  koeficiente vo finančnom aspekte zohľadnené aj roky praxe.

Vzhľadom k odôvodnenému verejnému záujmu na podpore materstva a obrany vlasti ako aj to, aby z finančného hľadiska nedochádzalo k oslabovaniu a podceňovaniu tejto služby spoločnosti a vlasti navrhujeme započítavať do doby praxe pre účely mzdy aj rodičovskú dovolenku a vojenskú službu. Potrebná doba praxe pre účel posúdenia odbornosti sestry a pôrodnej asistentky ostáva nedotknutá.

 1. V § 80ab navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem sestier uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach okrem pôrodných asistentiek uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8 -násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

Odôvodnenie

Aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré nepracujú v lôžkových zdravotníckych zariadeniach si zaslúžia aspoň základnú garanciu minimálnej mzdy. Pripomíname, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek stúpa (pohybuje sa okolo 50 rokov) a zákon môže vyriešiť aspoň nastavenie podmienok, aby práca sestry a pôrodnej asistentky znovu začala byť zaujímavá aj pre žiakov s lepším prospechom, tak ako to bývalo v minulosti.

Všetky pripomienky sú zásadné.

Mgr. Monika Kavecká

predsedníčka

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

oprávnená zastupovať verejnosť pri pripomienkovom konaní

[emailpetition id=“5″]

[signaturelist id=“5″]

Posvätná krava z Istanbulu.

Keď som hľadal vhodný obrázok k tomuto článku, zaujala ma jedna  fotografia českého cestovateľa  z Indie. Veľmi sa mi páčila a tak som oslovil jej autora a on mi láskavo dal povolenie tento obrázok použiť. Týmto mu chcem poďakovať. Kravy sú v Indii posvätné.  Nemám nič proti posvätným  kravám. Horšie je však, keď ľudia musia posvätnú kravu obchádzať. Úplne zlé je, keď ľudia zomierajú od hladu, ale posvätná krava žerie, čo jej príde na chuť od kohokoľvek a kdekoľvek a jediný úžitok, ktorý vyprodukuje a odovzdá ľuďom je lajno, v Indii cenené ako palivo. Človek je viac ako krava.

Vedná viera alebo vierna veda?

Pre mnohých ľudí je viera veľmi dôležitá.  Otázkou je, čo s takou vierou, ktorá sa vydáva za vedu. Takáto viera nemôže byť zo svojej podstaty pravdivá, lebo tvrdí niečo, čím nie je. Veda si uvedomuje svoju vlastnú obmedzenosť a vývoj.  Veda postupuje na základe vedeckých faktov a rozlišuje súbor faktov od fikcie a teórií. Vo vede platia niektoré pravidlá:

Nezasahujú do nej politici, lebo tí zmrvia mnohé aj tam v politike, kde sú odborníkmi, nieto ešte tam, kde nie sú odborníkmi.

 Teória sa opúšťa ako prekonaná a nepravdivá, ak sú tu vedecké dôkazy, ktoré ju spochybnili, či vyvrátili.

Prečo tento dlhý úvod? Podľa mňa si feministické kruhy našli svoj druh viery. Ktorá má svoju ideológiu aj svoje posvätné predmety. Ono by to nebolo nebezpečné, pokiaľ by si otvorene priznali, že sú veriace. Ba dokonca by mi nevadilo ani to, ak by povedali, že im možno vadí privysoký cenzus pre registráciu ich náboženstva.

Je prirodzené, že veriaci či veriace, (aby som použil rodovo citlivý jazyk) majú túžbu po tom, aby aj ostatní spoznali ich vieru. Horšie však je, ak sa začnú tváriť, že to nie je viera, ale veda. A ešte horšie je, keď využívajú štáty a medzinárodné dohovory na šírenie tejto viery. Takýto typ viery sa volá ideológia.

Vysoko uctievaným predmetom feministických kruhov je Istanbulský dohovor. Vládne všeobecné presvedčenie, že po jeho prijatí sa naša krajina stane krajinou vyspelou, oplývajúcou rodovou rovnosťou a všetky stereotypy budú postupne a potupne odstránené. Aké sú tie stereotypy, si každá „veriaca v Istanbulský dohovor“ predstavuje niekedy len v kútiku svojho srdca, lebo verejnosť ešte predsa len ešte ťažšie „predýchala“ povinnú rodičovskú dovolenku pre mužov či kvóty na ženy v podnikoch a pod.).  Príkladom otvorenejších  stratégií  môžu byť viac „veriace“ americké ženy, napríklad  Hillary Clintonová, ktorá sa na svetovom summite žien  vyjadrila, že náboženská viera iných sa bude musieť zmeniť. A basta.

Čo je však na tejto viere dobrého?

V prvom rade je to neskutočne  dobrá zásterka. A funguje dokonale. Kto by nebol proti týraniu žien? No chlapi sú určite vo veľkej väčšine proti. Toľko prachov, čo sa môže minúť „pod dobrým účelom“ by človek ani neveril.

Zoberme si len taký príklad občianske združenie Možnosť voľby. Organizácia zaoberajúca sa propagáciou práva ženy na potrat ako ľudského práva si našla ďalšiu pridruženú činnosť.  Možnosť voľby dostala na propagáciu Istanbulského dohovoru 97 455,00 € a to cez Sorosovú Nadáciu otvorenej spoločnosti, ktorá spravuje peniaze z fondu pre mimovládne organizácie, finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru (sú to peniaze najmä nórskych daňových poplatníkov, inak v Nórsku  jedným z dôsledkov dôsledne uplatňovanej rodovej rovnosti bolo zavedenie povinnej vojenskej služby pre ženy).

Viac ma zaujíma ako sa míňajú prostriedky z  nášho štátneho rozpočtu. Za tri roky od roku 2012 do 2014 dostalo Možnosť voľby od úradu vlády a nášho ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny  44 854 eur! A to najmä na personálne výdavky, zaplatenie lektorov, nájom kancelárie občianskeho združenia a stravovania na kurzoch o propagácii seminárov o rodovej rovnosti a Istanbulského dohovoru. Koľko dostali týrané ženy? Koľko z týchto eur združenie  použilo na reálnu pomoc konkrétnym týraným ženám? Koľko použilo na linku pomoci obetiam násilia, alebo na útulky? Na tieto otázky by nám mohla odpovedať aj pani Pietruchová, bývalá  riaditeľka združenia Možnosť voľby, dnes už riaditeľka odboru rodovej rovnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pridelilo Možnosti voľby finančné prostriedky. 44 854 eur! Za to by sa dal kúpiť jeden byt pre týrané ženy na strednom alebo východnom Slovensku. Možnosť voľby má však tú drzosť tvrdiť, že konzervatívne skupiny používajú  metódy podobné neonacistom. Tak sa pýtam čím? Tým, že majú útulky pre týrané ženy? Alebo tým, že už dávno pradávno zriadili linky pre pomoc obetiam násilia?

Ide v Istanbulskom dohovore naozaj o pomoc týraným ženám? V skutočnosti tento Dohovor ženy rozdeľuje a diskriminuje podľa typu motívov násilia, ktorému čelia. Istanbul sa totiž vzťahuje iba na „rodovo podmienené násilie“ čo je podľa dohovoru násilie páchané na žene, preto že je žena, alebo páchané na ženách neproporcionálne. Takže ak muž bije ženu a vyháňa deti mužského pohlavia von z domu, pretože je to alkoholik, ktorý nevie v danom momente ženu ani rozoznať a rovnako vyháňa aj svoje deti mužského pohlavia, tak potom táto žena má aj s deťmi smolu. Istanbulským dohovorom chránená nie je. A smolu majú aj organizácie, ktoré jej poskytnú pomoc. Tie si nezaslúžia podporu rôznych fondov, či iných moderných vymožeností.

Rod už nie je pohlavie!

Na expertnom stretnutí k Stratégii ľudských práv nastala zaujímavá prestrelka k téme facebookovských profilov, ktoré začali umožňovať vybrať si nielen klasický rod „muž“ alebo „žena“, ale aj 58 ďalších rodov, vrátane neutrína, transmaskulína,  dvoch duší, či pangender. Ladislav Oravec, homosexuálny aktivista vtedy povedal jednu nezabudnuteľnú vetu: Prečo by to malo byť obmedzené len na niekoľko desiatok rodov? To je  obmedzovanie! A bol prorokom! Facebook  po poradách s LGBTI advokačnými organizáciami mu už vyhovel a pridal voľbu, ktorou si sám človek definuje svoj rod.

Dobre, nech si Facebook robí čo chce, ale štát? Ak príjme tieto veci štát, čo budú znamenať? Slobodu výberu rodu pre jedných,  povinnosti a obmedzenia pre všetkých ostatných. Muž ženského rodu v ženských sprchách? Je to jeho právo na rešpektovanie jeho identity? A  čo súkromie našich dcér a žien? Keď som pani Pietruchovej na jednom z rokovaní povedal, že veď predsa pohlavie je dôležitejšie a predsa vždy bude potrebné mať ženské a mužské záchody, spýtala sa ma, že či mám doma oddelené mužské a ženské záchody? Niektorým ľuďom sa ťažko vysvetľuje, že  doma mám len svoju  ženu, s ktorou zdieľam hlbší druh  intimity. A ženy aj  muži vo verejných WC, či prezliekárňach na plaváreň majú právo na zachovanie ženského či mužského priestoru intimity.

Muži sa mužmi rodia a ženy sa tiež ženami rodia.  Pohlavie a rod však  podľa Istanbulského dohovoru už nie je to isté. Rod podľa Istanbulského dohovoru je meniteľný, lebo je to vraj len súbor „rolí“. Ako nové rody ochránia ženu pred násilím? Čo má s tým vlastne spoločné? Ak niečo dosiahol Istanbulský dohovor, tak je to vznik nového druhu otázok. Bude chránený aj muž, ktorý prijal „súbor rolí typických pre ženu“?  Teda ženský rod? A čo žena, ktorá je mužského „rodu“?

Je mi vlastne jedno či si bude muž obliekať ženské šaty.  Je to jeho sloboda. Istanbul si však dal ďalšiu zaujímavú úlohu  odstraňovanie tzv. „stereotypných rolí“. Čo je „stereotypné“ sa však už z Istanbulského dohovoru nedozviete, ale hor sa do odstraňovania! Koľko to vlastne môžeme minúť financií?  Istanbul nám dal aj domácu úlohu, že naopak  o  „nestereotypných roliach“ máme učiť naše deti na všetkých stupňoch škôl. Dohovor si určil za „vykladačov a strážcov“ nový orgán Continue reading

Petícia proti rodovo-ideologickému Istanbulskému dohovoru a za prijatie nediskriminačného zákona o obetiach trestných činov

Okrem tejto elektronickej petície prosím nezabudnite podpísať aj fyzicky aktuálnu petíciu Slovenského dohovoru za rodinu proti Istanbulskému dohovoru, ktorá je adresovaná Národnej rade SR a preto sa nedá podpísať elektronicky. Hárok je možné si stiahnuť na tomto linku: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/na-stiahnutie/.

Vážený pán predseda vlády SR Robert Fico,

my, občania SR,  podporujeme  odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí, a preto Vás žiadame, aby ste odmietli diskriminačný a rodovo-ideologický Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – ďalej Dohovor). Zároveň žiadame, aby bol Ministerstvom spravodlivosti SR čím skôr predložený zákon o obetiach trestných činov, ktorým sa nebudú diskriminovať obete násilia na základe motívov páchateľa ako to robí čl. 3 písm. d Dohovoru. Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu! Odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor  do škôl. Experimenty na deťoch sú neprípustné! Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:

 • odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
 • odmietame, aby zopár tzv. nezávislých expertov vo  výbore GREVIO dostalo právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
 • odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotyp nie je vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu,
 • odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).

Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii. Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu  „rodového scitlivovania“ detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné!

Žiadame Vás, aby ste sa zasadili o to, aby neboli organizácie pomáhajúce týraným ženám diskriminované len preto, lebo povedia svoj názor, ako sa to deje v súčasnosti. Sme presvedčení, že potrebujeme maximálne dodržiavanie a uplatňovanie súčasnej legislatívy a podporu štátu vynaloženú nie na „kampane“, ale na reálnu pomoc týraným ženám ako aj všetkým ostatným obetiam násilia.

  [emailpetition id=“2″]

Petíciu zostavil petičný výbor :

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., Púpavová 4, 841 04 Bratislava

Mgr. Anna Verešová, Hlavná 158/179, 01314 Kamenná Poruba, nar. 25.4.1964

Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Beňadická 3, Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976.

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

[signaturelist id=“2″]