Aliancia za rodinu: Zastavme program „Hrou proti AIDS“!

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Ministerstvo zdravotníctva SR chce pokračovať v programe „Hrou proti AIDS“ Nesúhlasíme.

Program Hrou proti AIDS je absolútne neprijateľný a dávno mal byť zastavený. Podľa manuálu, ktorý sme obdržali z Úradu verejného zdravotníctva SR je program vraj určený pre žiakov 7-9 ročníka základných škôl. Nie je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Jeho agresivita spočíva v nerešpektovaní rôzneho duševného dospievania detí v tejto oblasti.

Existuje akékoľvek oprávnenie klásť deťom základnej školy ba aj strednej školy otázky: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete? Tento program obsahuje formou tzv. „hry“ aj ďalšie otázky napr.: Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/prenocovala u svojho priateľa/priateľky. Nie je jasné že sa vôbec pomilujete. Ako by si sa na to pripravil/pripravila? Čo by si odpovedal/odpovedala keď tvoj priateľ/priateľka povie, že s kondómom ho to nepoteší. Chceš si kúpiť kondómy, kde by si si ich kúpil?

Okrem slovných vyjadrení tu existujú  ešte ďalšie veľmi vážne zásahy do osobnosti dieťaťa, ktoré  spočívajú vo výzve napodobňovať sexuálne správanie vlastným telom.  V bloku nazvanom „Sexualita rečou tela“  majú deti či mladiství pantomímou ukázať: „bezpečnejší chránený sex“,  „francúzske milovanie“, „maznať sa“, „cucflek“, „byť homosexuálny/lesbická“.

Takéto správanie a programy sú neprípustné. Citujeme z predmetného materiálu:“

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

[emailpetition id=“21″]

 

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

1) Navrhujeme doplniť dáta na strane 1 o informáciu, koľko % z osôb, ktoré sa nakazili heterosexuálnym stykom boli nakazené osobou, ktorá sa nakazila homosexuálnym stykom

Odôvodnenie:

Táto informácia chýba a je veľmi dôležitá,  môže pomôcť k lepšiemu a adresnejšiemu cieleniu opatrení potrebných na znižovanie a prevenciu nákazy na cieľovú skupinu/cieľové skupiny. Namiesto drahých celoplošných kampaní navrhujeme venovať viac času a investícií na prevenciu v cieľovej skupine/skupinách, ktoré sú svojim správaním/či inými činiteľmi najviac ohrozené. Navrhujeme vypracovať špecifický postup a pravidlá, ktoré by pomohli cieľovej skupine/skupinám ochrániť sa pred nákazou.

 

2) Navrhujeme vypustiť na str. 1 text znejúci: „(Jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986)“

V roku 2010 sme mali vysoko pravdepodobné nakazenie sa formou transfúzie od darcu krvi, ktorý mal HIV https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168114-mladik-dostal-hiv-cez-transfuziu-ide-o-prvy-pripad-na-slovensku/

Najmä z úcty k tomuto nakazenému mladému človeku netvrďme skutočnosť, ktorá môže byť spochybnená a môže sa ho dotknúť.

3) Navrhujeme vypustiť aktivitu č. 3, ktorá znie:

„Názov: Edukačné programy zamerané na mládež, „Hrou proti AIDS“, rovesnícke programy a iné edukačné aktivity

Zodpovední: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, Slovenský Červený kríž  a sieť jeho územných spolkov, mimovládne organizácie

Termín: Priebežne do 31. 12. 2020

Kritériá plnenia: Počet a typ akcií, počet účastníkov, počet propagačných materiálov, evaluácia edukačných programov, tvorba evaluačných správ s dôrazom na ich dopad a účinnosť“

Odôvodnenie

Podľa našich informácií Ministerstvo školstva SR dostatočne pokrýva svojimi osnovami problematiku sexuálne prenosných chorôb.

Vzdelávacie programy sú v kompetencii Ministerstva školstva SR, ak Ministerstvo zdravotníctva SR identifikuje nedostatky, malo by ich riešiť štandardným spôsobom prostredníctvom návrhu Ministerstvu školstva SR do riadneho vzdelávacieho programu.

Program Hrou proti AIDS je absolútne neprijateľný a dávno mal byť zastavený. Podľa manuálu, ktorý sme obdržali z Úradu verejného zdravotníctva je program vraj určený pre žiakov 7-9 ročníka základných škôl. Nie je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Jeho agresivita spočíva v nerešpektovaní rôzneho duševného dospievania detí v tejto oblasti.

Existuje akékoľvek oprávnenie klásť deťom základnej školy ba aj strednej školy otázky: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete? Trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, podľa § 211 ods. 1 písm. a, Trestného zákona sa dopustí ten kto vydá čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že zvádza ju k záhaľčívému alebo nemravnému životu a potresce sa odňatím slobody až na dva roky.Tento program obsahuje formou tzv. „hry“ aj ďalšie otázky napr.: Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/prenocovala u svojho priateľa/priateľky. Nie je jasné že sa vôbec pomilujete. Ako by si sa na to pripravil/pripravila? Čo by si odpovedal/odpovedala keď tvoj priateľ/priateľka povie, že s kondómom ho to nepoteší. Chceš si kúpiť kondómy, kde by si si ich kúpil?

Okrem slovných vyjadrení tu existujú  ešte ďalšie veľmi vážne zásahy do osobnosti dieťaťa, ktoré  spočívajú vo výzve napodobňovať sexuálne správanie vlastným telom.  V bloku nazvanom „Sexualita rečou tela“  majú deti či mladiství pantomímou ukázať: „bezpečnejší chránený sex“,  „francúzske milovanie“, maznať sa, cucflek, byť homosexuálny/lesbická.

Podľa všeobecných komentárov Zvádzanie k záhaľčivému alebo nemravnému životu má širší obsah ako navádzanie, lebo tu ide o priamu výzvu (slovom, skutkom) na také správanie, ktoré môže u takej osoby aj pri pasívnom správaní vyvolať záujmy a návyky, ktoré spravidla vedú k záhaľčivému alebo nemravnému životu. K hodnoteniu dĺžky a intenzity takého konania porovnaj R 25/1980.

Podľa rozhodnutia R 26/81 „Trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 písm. a) TZ môže byť spáchaný úmyselne aj z nedbanlivosti. Formu zavinenia preto treba vždy zisťovať, a to tak vo vzťahu k znaku „vydá osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia“, ako aj vo vzťahu k znaku, že páchateľ takejto osobe „umožní viesť záhaľčivý alebo nemravný život“. Vo výroku rozsudku, prípadne iného rozhodnutia vo veci samej potom treba vždy uviesť príslušnú formu zavinenia.“

Podľa istých výskumov 87 %  pätnásťročných detí v čase realizácie projektu Hrou proti AIDS, nezačalo sexuálne žiť. Priemerný vek prvého sexuálneho kontaktu je oveľa neskôr. Preto prípadné odôvodnenie, že mladí sú „skazení“ a už sexuálne žijú nemôžeme akceptovať. Nespôsobujú aj tieto zavádzajúce otázky v programe, ktoré implicitne predpokladajú, že adresáti – deti sexuálne žijú znižovanie prvého sexuálneho kontaktu a ospravedlňovanie predčasného sexuálneho správania detí pod 18 rokov ako niečoho normálneho?  Znižovanie veku prvého sexuálneho styku pod 18 rokov má množstvo negatívnych dôsledkov.

Program propaguje konkrétne značky antikoncepcie, čím štátne orgány prekračujú svoje kompetenciu.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/408 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Reaguje na: Martin Zrušiť reakciu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

26 názorov na podpis

 • Komentátor

  Veľmi dobrá pripomienka. Podľa mňa by ju petícia mala obsahovať tiež.

 • Dr. Jur. Chovan Rehák, CSc..

  Ide o mimoriadne dôležitú ochranu kresťanskej morálky

 • admin

  Text je verejne dostupný na na Slovensku jedinej stránke týchto materiálov, kde si ho môže nájsť každý. Súhlasím, že odkaz na materiál tam bol vhodný a doplnil som ho. Pripomienky som písal chorý o druhej v noci a predposledný deň odovzdania pripomienok. Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/408 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)
  Číslované rozhodnutia judikátov sú uvádzané v tvare, ktorý je pre každého právnika známy a zaužívaný a každý právnik si to podľa týchto čísel vie nájsť. Preto považujeme naše odôvodnenie založené na logických argumentoch. Uznávame aj to, že ide o extrémne citlivú a emocionálnu vec a odopierať nejakej matke, či otcovi emóciu chrániť svoje dieťa by bolo nelogické a nerešpektujúce povahu človeka. Naším úmyslom bolo podanie pripomienok a získanie podpory medzi bežnými ľuďmi. To sa nám podarilo pripomienky podpísalo viac ako 10.000 ľudí. Nechceli sme usporiadať konferenciu na tému škodlivosti predčasného sexuálneho styku, to považujeme pri stave súčasného vedeckého výskumu za zbytočné. Chceme zastaviť program, ktorý má zrejme spôsobilosť túto predčasnú sexualizáciu podporiť.

 • Ktosi sa pýtal, odkiaľ sa to k nám vôbec dostalo. Na internete je dostupná prezentácia o priebehu tejto „hry“ s podrobnosťami a viacerými obrázkami, ktoré Vás isto budú zaujímať, aby Ste do tejto probelmatiky nahliadli ešte o čosi hlbšie.
  http://www.ruvzza.sk/06_projekty/hrou_proti_aids.html a znej vyberám kontaktné informácie :

  Projekt vykonávajú zaškolení pracovníci RÚVZ so sídlom v Žiline.
  Tento projekt je na školách bezplatný.
  Kontaktná adresa:
  MUDr.Gabriela Košecká
  RÚVZ so sídlom v Žiline
  V. Spanyola 27
  010 01 Žilina
  Tel.č.: 041/7233842 – odbor epidemiológie
  041/7233843-45 / klapka 162– poradňa zdravia
  Email: za.epi@uvzsr.sk
  Web: http://www.ruvzza.sk

 • Kate

  Strašne ma irituje, prečo sa NIKDY v týchto materiáloch popri všetkých radách typu kondóm a zodpovedný sex nespomína aj tá jednoduchá možnosť: Keď nechcete predčasne očakávať deti tak skrátka NEROBTE TO NA ČO EŠTE NIE STE ZRELÍ. Všade vidím len „rady“ ktoré im to akože bezpečne umožnia. Iným slovom, je to výchova typu „rob si čo chceš“. Prečo takú výchovu aplikujeme teda len na sexuálnu oblasť?! Prečo neučíme deti bezpečne kradnúť, aby si mohli užívať peniaze bez toho, aby im na to niekto prišiel? Alebo prečo ich neučíme bezpečne jesť sladkosti a junk food, aby si mohli užívať, čo majú radi?! Decká majú radi veľa škodlivých vecí, prečo zrovna sex je to, čo akože môžu, ale to ostatné už považujeme za No-NO?! Ďakujem, že sú tu ešte ľudia, ktorí to dokážu sformulovať do pripomienok a posunúť tým „múdrym“.

 • Jozef Kolcún

  Vďaka: -že mobilizujete ľudí k záchrane dôstojnosti človeka monitorovaním morálne chorým zámerom na degradáciu morálky

 • Eva Demjanová

  Milujem rodinu.

 • Komentátor

  Oceňujem Vašu snahu vylepšiť situáciu v tejto oblasti. Ale mali by ste zlepšiť kvalitu petície.

  V prvom rade neuvádzate primárne zdroje, najmä k textu, ktorý pripomienkujete. Odkazujete sa na akési číslované rozhodnutia, o ktorých vôbec nie je jasné, o čo ide. Ich zdroje neuvádzate. Vaše odôvodnenie požadovaných zmien je založené skôr na emóciách ako na logických argumentoch.

 • Ján Mikula

  Som absolútne proti takémuto niečomu.

 • PHk

  K M.P.:Problém je v tom, že aj „z kontextu povytŕhané veci“ sú sugestívne a manipulatívne. Myslíte si, že vo voľbách rozhodujú ľudia, ktorí majú odborné (politologické) vzdelanie ? Škoda, že k téme sa nevyjadrujú pedagógovia (azda nemajú obavy zo šikany a zo straty miesta?).

 • Ivan

  Žiaľ, práve zásluhou takýchto podivných indivíduí ako Mária, ktoré stratili po brainwashingu súkromných TV akúkoľvek súdnosť o vhodnosti určitých otázok pre malé deti a s chýbajúcim citom studu, je vôbec takéto k mladistvému sexu navádzajúce testy možné uviesť do života.

 • Ing. Metod Novák

  Navrhovatelia a zodpovední v štátnych orgánoch týmito zámermi v tiež „sexuálnej výchove“ školákov a dospievajúcich zdegradujú ľudskú lásku na úroveň zvierat! – to nie je „v odkaze spolu-patrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda“

 • Martin

  So zvojimi detmi si rob co chces, priprav ich trebars aj na promiskuitny – cize „moderny“ zviot, ale moje deti si skazit nedam. Odbornici na sex. vychovu neustale opakuju, ze treba odpovedat primerane veku dietata a jeho zaujmu – tymto sa vsak ten zaujem len vytvara – a samozreme nasledne aj spotreba stada.

 • Monika

  Keď pred mnohými rokmi začínala kampaň proti AIDS, mladý muž, ktorý prišiel „prednášať“ na našu strednú školu sa veľmi nevhodne správal. Práve k textom, na ktoré sa tu upozorňuje zaujímal postoj navádzania mládeže na predčasný sexuálny styk. Bola to skôr kampaň „užívaj si čo najskôr, len nezabudni použiť kondóm“. Pohŕdavo hovoril o tých, ktorí sú panicmi a pannami. Provokačne mal na stretnutí pripevnenú vizitku na páse nohavíc rovno na prirodzení. To bola moja osobná skúsenosť. Nechcem aby čosi podobné zažili aj moje dcéry.

 • Andrej

  Kým tí, ktorí sú zodpovední za presadzovanie takýchto zvráteností, neponesú reaálnu zodpovednosť, podobné situácie sa budú stále dokola opakovať a je priorodzené, že občas im niečo aj prejde, kým si to ostatní všimnú a zareagujú (a uškodí to niektorým deťom aj spoločnosti). Preto si myslím, že súčasťou ochrany našich detí má byť aj podávanie trestných oznámení a stíhanie ľudí, ktorí to majú na svedomí. Časom to nebude možné, lebo takéto zvrhlosti sa im darí pretláčať aj do zákonov. Treba využiť čas, kým sú ešte aspoň teoreticky žalovateľní a stíhateľní.

 • Martina

  Ďakujem, preposielam ďalej. Nech je Vaše dielo požehnaním pre našu krajinu a pre celý svet.

 • Jaroslav Podolák

  Takú nedostatočnú a zákernú informovanosť
  o všetkých závažných spoločenských témach nemá
  vari žiadna iná krajina. Ďakujem všetkým aktivistom.

 • admin

  Ďakujeme za vyjadrenie názoru. Súhlasím, že deti majú vedieť, ako je treba sa správať. Otázky sa však pokladajú podľa toho, ako im výjde kartička. O vernosti sa učia v náuke o spoločnosti. Ak si prečítate celé pripomienky máme informácie, že školstvo disponuje hodinami, v ktorých informuje systematicky o sexuálne prenosných chorobách. Myslím si však, že z jednej otázky o vernosti ku ktorej nemáme pripomienky nie je možné vnímať tento program pozitívne. Deti sú deti práve preto, lebo dospievajú. Deti hlavne na základnej škole by sa mali učiť presne to o čom hovoríte – vzťahom, zodpovednosti voči ženám, mužom. Mali by sa učiť o nebezpečí predčasného sexuálneho styku. Tento program mi však pripomína výzvu: Keď skáčete do cesty autám, noste brnenie! Normálny rozumný prístup hovorí: Neskáčte do cesty autám!

 • Lívia Ridzoňová

  Program úmyselne odvádza pozornosť žiakov od učenia, povzbudzuje fantázie o niečom, čo v ich veku nepotrebujú, zámerne vedie k prebudeniu predčasných sexuálnych záujmov.

 • PHk

  Mňa by tiež zaujímalo, kto konkrétne je autorom predmetného programu, aké má kvalifikačné, morálne predpoklady a skúsenosti s edukáciou detí v uvádzanom veku. Tiež aké sú výsledky jeho testovania v SR a na akej vzorke (porovnateľné s liekmi, ide predovšetkým o možné újmy na duševnom zdraví, morálke a správaní).

 • Mária Pondelíková

  Každý, kto to podpíše by si to mal najprv prečítať. Veci sú povytŕhané z kontextu. Napríklad veta: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete?“
  Blbé, že?
  Ale keď si prečítate predchádzajúce, ktoré tam sú: „Hovoríš so svojím priateľom/priateľkou o vernosti? Čo pre teba znamená vernosť? Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete?“

  To už znie lepšie, nie? Nevidím na tom nič zlé. Škoda, že u nás na škole ešte neboli, lebo moje deti (práve v tomto veku) hovoria, že niektorí spolužiaci sú úplne blbí a nič o tom nevedia. Aj v dnešnej modernej dobe. Rodičia im nepovedia nič a presne to o čom tam píšu sa stane. Prespia u kamaráta, nič nevedia, nikdy na to nemysleli, nič o tom nehovorili a stane sa, čo sa vôbec nemuselo, keby o tom predtým s niekým hovorili. Napríklad v škole takýmto primeraným spôsobom.

 • Michal Fiala

 • Jozef Nemčík

  Vďaka za Vašu prácu.

 • Marta Benešová

  Ďakujem, že sa venujete týmto témam, venujete im svoj čas a energiu. Zdravý rozum kričí znovu na poplach!!!! …………….. Prajem celej Aliancii Božie Požehnanie a modlím sa za Vás

 • Milan Kopačka

  Ďakujem Vám, že sa o to staráte.